SUĐENJE ZAVRŠENO, TREĆA PRESUDA 28. DECEMBRA

Kralj Nikola bio ktitor, a ne vlasnik crkve

U dokumentima jasno piše i da je imovina Petrovića konfiskovana odlukom Narodne skupštine 1918. godine
145 pregleda 54 komentar(a)
Crkva na Kuševcu, Foto: Luka Zeković
Crkva na Kuševcu, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 04.04.2019. 21:56h

Mitropolija crnogorsko primorska tvrdi da je crkva na Kruševcu upisana u crkvenoj knjizi - Inventar korenitog imetka iz 1929. godine, koja predstavlja zvaničnu evidenciju crkvene svojine iz tog perioda. U podnesku koji je dostavljen sudu advokat Vojislav Đurišić pojašnjava da je taj crkveni dokument dostavljen sudu i ranije, iako, kako je rekao, iz njemu nepoznatih razloga nije uziman u razmatranje prilikom presuđivanja u postupku u kome se treći put sudi da li je ta crkva državna ili svojina Mitropolije.

Suđenje je juče završeno, a treća presuda biće donesena 28.decembra.

“Ovaj crkveni upisnik predstavlja javnu ispravu tog vremena, koja pored ostalog sadrži svu potrebnu vlasničku i drugu evidenciju nepokretne crkvene imovine parohije Lješkopoljske”, navodi se u podnesku. Advokat ističe i da sud prilikom presuđivanja mora uzeti u obzir razliku između ktitorstva i prava svojine, pojašnjavajući da je kralj Nikola Petrović bio ktitor, a ne vlasnik crkve.

On ističe i da  dvorska kapela koja se pominje u Podacima o dobrima bivše crnogorske dinastije Petrović, nije ova iz naselja Kruševac, već druga  u neposrednoj blizini starog dvora Cetinje.

Država je ranije takođe dostavila dokaze kojima  ukazuju da je dvorski kompleks na Kruševcu nesumnjivo nepokretna imovina dinastije Petrović i tvrde da o tome  svjedoče mnoga dokumenta sa početka 20. vijeka i testament kralja Nikole.

U tim dokumentima piše  i da je imovina Petrovića konfiskovana odlukom Narodne skupštine u Podgorici 1918. godine.

U spisku konfiskovane imovine bivše dinastije Petrović je, kako kažu, upisana i Dvorska kapela.

“Crkva na Kruševcu, u toku cijelog perioda vođenja katastarske evidencije - period od 1954. godine, uvijek je pripadala Dvorskom kompleksu na Kruševcu i dijelila njegovu sudbinu i namjenu (Dobro bolnice Kruševac, Medicinski centar, Galerija umjetnosti nesvrstanih zemalja Josip Broz Tito, Centar savremene umjetnosti) i bila u društvenoj, odnosno državnoj svojini”, zaključuje se u podnesku države. Viši sud dva puta je ukidao presudu kojom je odlučeno da državi pripada crkva Svetog Dimitrija, u okviru kompleksa Dvorca kralja Nikole na Kruševcu.

U postupak se uključio i Centar savremene umjetnosti, prema ukidnom rješenju suda, koji traži upravljanje dvorskim kompleksom bivše dinastije.

Predstavnici Mitropolije u protivtužbi tvrde da  je to vjerski objekat i pitali od kada je država vlasnik sakralnih objekata. 

Tito se sad u grobu prevrće jer  hoće u galeriju da uguraju  crkvu

U podnesku advokata Đurišića se navodi i da je bez osnova pozivanje države na odluku o osnivanju Galerije umjetnosti nesvrstanih zemalja  - Josip Broz Tito. 

“Broza su inače interesovale slike, a ne crkve, on bi se u grobu prevrnuo kad bi čuo da mu sada Crna Gora - koja mu je tada posvetila svoj glavni grad, ulice, trgove, galerije-pokušava u galeriju ugurati i crkvu, i još pravoslavnu”, navodi se u podnesku Mitropolije.

Preporučujemo za Vas