Odbijen predlog odbrane Damira Mandića: Savjesno su svi dokazi ocijenjeni

Sudije objašnjavaju da se rekonstrukcijom ne bi utvrdilo drugačije činjenično stanje, imajući u vidu sadržinu dokaza o kretanju okrivljenog u vrijeme odigravanja kritičnog događaja
135 pregleda 11 komentar(a)
Damir Mandić, Foto: Savo Prelević
Damir Mandić, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 17.11.2016. 07:34h

Nižestepeni sudovi nisu proizvoljno zaključivali, već su presudama protiv Damira Mandića savjesno i brižljivo ocijenili sve dokaze od značaja za donošenje zakonite odluke.

Tim obrazloženjem odbijen je predlog advokata Velibora Markovića, za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti protiv pravosnažnih presuda osuđenog za saučesništvo u ubistvu direktora lista “Dan” Duška Jovanovića.

Mandić je pravosnažno osuđen na 19 godina zatvora zbog tog zločina.

Dugostepeni sud odbio je žalbe advokata odbrane i potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Podgorici, koju je oktobra 2015. godine izreklo krivično vijeće sudije Vesne Moštrokol.

Vrhovni sud je donio rješenje kojim je odbio kao neosnovanu žalbu branioca okrivljenog i povrdio rješenje Vrhovnog državnog tužilaštva o odbijanju predloga za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti protiv pravosnažnih presuda Višeg i Apelacionog suda...

“Neosnovani su navodi žalbe branioca okrivljenog - da su nižestepeni sudovi učinili bitnu povredu odredaba krivičnog postupka time što su presude zasnovali na biološkim tragovima koji su nađeni na limenci 'red bulla'. Ovo iz razloga što se iz službene zabilješke ovlašćenih policijskih službenika utvrđuje da je 30. 05. 2004. godine, u blizini pronađenog putničkog vozila marke 'golf' iz kojeg je pucano u pravcu sada pokojnog Duška Jovanovića i oštećenog Milorada Mirovića, pronađena limenka 'red bulla'. Ovaj dokaz je pribavljen u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku, kako su to pravilno zaključili nižestepeni sudovi u presudama. Prema tome na ovom dokazu mogla se zasnovati sudska odluka, a ovo posebno kod činjenice što trag sa limenke u svemu odgovara biološkom tragu koji potiče od okrivljenog Damira Mandića, koji je nađen na pušci u putničkom vozilu marke 'golf', koje je bilo propisno obezbijeđeno do dolaska vještaka iz Visbadena”, piše u odluci Vrhovnog suda.

Dalje se navodi da nije povrijeđeno pravo na odbranu okrivljenog u prvostepenom postupku time što sud nije obavio rekonstrukciju događaja kako bi se utvrdilo da li je uopšte moguće da neko za 15 minuta izađe iz diskoteke, pješke se uputi do udaljenog parkinga, uđe u vozilo i njime se odveze na drugu lokaciju: “Zatim se presvuče i pripremi naoružanje, pređe u dugo vozilo i doveze se do kritičnog mjesta, kao i dokazni predlog okrivljenog da se iz predmetnog vozila ispali onaj broj projektila koji je ispaljen kritične prilike prema broju pronađenih čaura, kako bi se na taj način utvrdilo da li je nakon toliko ispaljenih metaka moguće da u vozilu ostanu samo tri barutne čestice, s obzirom na to da bi prema vještacima taj broj trebalo da bude znatno veći”.

Sudije objašnjavaju da se rekonstrukcijom ne bi utvrdilo drugačije činjenično stanje, imajući u vidu sadržinu dokaza o kretanju okrivljenog u vrijeme odigravanja kritičnog događaja.

“Prvostepeni sud nije dužan da prihvati sve dokazne predloge optužbe i odbrane, već da ocijeni od kakvog su značaja dokazni predlozi stranaka u konkretnom slučaju odbrane, radi pravilnog i potpunog činjeničnog utvrđenja, pa se neprihvatanjem predloga odbrane za izvođenje dokaza ne smatra da postoji nejednakost oruđa stranaka u postupku i da je time povrijeđeno pravo okrivljenog na odbranu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda”, piše u odlici Vrhovnog suda.