USKRAĆENA PRAVA?

Savez slijepih podnio tužbe protiv države zbog diskrimacije

Macanović je pozvao sve osobe oštećenog vida, koje ne pristaju na nejednak tretman i žele da se bore za svoja, inače zakonom garantovana prava, da im se jave i da će dobiti besplatno zastupanje pred sudom
111 pregleda 2 komentar(a)
Goran Macanović, Foto: Svetlana Mandić
Goran Macanović, Foto: Svetlana Mandić
Ažurirano: 28.09.2016. 15:29h

Savez slijepih Crne Gore podnio je protiv države više tužbi za zaštitu od diskriminacije, saopšteno je iz te organizacije. Izvršni direktor Saveza, Goran Macanović, kazao je da je završen prvi krug tužbi zbog direktne diskriminacije i uskraćivanja prava na ličnu invalidninu osobama potpuno oštećenog vida od Ministarstva rada i socijalnog staranja, kao i mjesnih centara za socijalni rad širom Crne Gore. „Kako dosadašnji napori nijesu dali nikakav rezultat, a Ministarstvo je nastavilo sa diskriminatornim postupanjem i uskraćivanjem prava na ličnu invalidninu osobama potpuno oštećenog vida, u saradnji sa advokatom iz Podgorice, preduzeli smo i ovaj korak – podneseno je desetak tužbi za zaštitu od diskriminacije protiv države“, naveo je Macanović u saopštenju. On je pozvao sve osobe oštećenog vida, koje ne pristaju na nejednak tretman i žele da se bore za svoja, inače zakonom garantovana prava, da im se jave i da će dobiti besplatno zastupanje pred sudom. Macanović podsjeća da je Savez još 27. januara prošle godine podnio Inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na njegu i pomoć, ličnu invalidninu, materijalno obezbjeđenje i rad sa polovinom radnog vremena. „Zakonski rok za odlučivanje po našoj inicijativi je već odavno istekao, a Ustavni sud ni nakon druge urgencije koju smo uputili, ne donosi odluku. Time pokazuje da su pitanja i problemi osoba s invaliditetom „marginalni“ i da se oni mogu odlagati i rješavati i nakon isteka zakonskih rokova“, saopštio je Macanović. Tekstom osporavanog Pravilnika, dodaje on, osobe potpuno oštećenog vida su izuzete iz kategorije „lica sa teškim invaliditetom“, što je u direktnoj suprotnosti sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti i pravnim sistemom Crne Gore. „Takođe, postoji još osoba s teškim, stoprocentnim invaliditetom, koje su poput osoba potpuno oštećenog vida oštećene ovakvim tekstom pravilnika i isključene sa liste medicinskih indikacija za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu“, naveo je Macanović. Stoga, dodaje on, mjesni centri za socijalni rad i Ministarstvo grubo i sasvim otvoreno diskriminišu pojedine kategorije osoba s invaliditetom, jer je zakonska definicija pojma „lice sa teškim invaliditetom“ veoma jasna i nedvosmislena. „Ovakvu našu tvrdnju u osporavanju diskriminatornih odredaba Pravilnika, argumentuje i akt Ministarstva zdravlja, pod nazivom „Jedinstvena nacionalna lista oštećenja“. Prema tom dokumentu, osobe potpuno oštećenog vida nesumnjivo pripadaju kategoriji lica sa teškim – stoprocentnim invaliditetom“, kazao je Macanović. Upravo zato, kako je rekao, u Savezu smatraju da akt niže pravne snage ne smije biti u suprotnosti sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti i protiv takvih pravnih anomalija se bore svim raspoloživim pravnim sredstvi6ma i svakako će, poručio je, istrajati do kraja. „Savez slijepih je takođe, u proteklih dvije godine, pružao besplatnu pravnu pomoć svim zainteresovanim osobama potpuno oštećenog vida, kojima nije priznato pravo na ličnu invalidninu, i u tom pravcu smo se u ime tridesetak članova i članica obraćali relevantnim institucijama, inspekcijama, Upravnom i Ustavnom sudu“, naveo je Macanović.

Preporučujemo za Vas