ČEKAJU PRAVDU

Iseljeni zbog izgradnje kineske ambasade: Suđenje otežu da ne isplate novac

Pola godine nakon rušenja zgrade Upravni sud poništio rješenje Ministarstva finansija kojim je naloženo rušenje
5 komentar(a)
parcela na Kruševcu, Foto: Luka Zeković
parcela na Kruševcu, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 29.07.2016. 17:18h

Glavni grad gotovo tri godine nije obeštetio Pavića Lakovića, Mladena Petrovića, Ljuba Vujovića i Zorana Pavićevića, koje je krajem 2013. istjerao iz stanova, kako bi se na mjestu na kom su živjeli gradila nova kineska ambasada.

Iako su domovi Lakovića, Petrovića, Vujovića i Pavićevića tada porušeni zbog “višeg interesa”, za zgradu kineske ambasade još nije postavljen ni kamen temeljac.

Bivši gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša te godine sa Kinezima je razmijenio zemljište - ustupio im je parcelu na Kruševcu, na kojoj je bila zgrada sa 11 stanova, sagrađena 1954. godine, a Glavni grad je dobio zemljište u Zagoriču.

Sedam stanara prihvatilo je nagodbu sa Glavnim gradom, a četiri porodice nijesu pristale na za njih neodgovarajuću ponudu.

Njima nije isplaćena nadoknada za eksproprisane objekte, a u podgoričkom Osnovnom sudu u toku je vanparnični postupak radi utvrđivanja visine pravične nadoknade za eksproprisane objekte.

Mugoša obeštećenje davao kako kome

Vujović je “Vijestima” ispričao da je Mugoša 2013. godine “po sistemu uzmi ili ostavi”, pojedinačno zvao vlasnike svih 11 stanova i nudio im obeštećenje od 22.000 do 55.000 eura.

“Sedam porodica prihvatilo je ponudu i njih su prvo iselili, a nas u decembru prinudno. Da smo bili u tuđim stanovima nisu smjeli da nas diraju u to doba godine, a onda su srušili zgradu prije pravosnažnog rješenja”, kazao je Vujović.

Ispričao je da je pola godine nakon rušenja zgrade Upravni sud poništio rješenje Ministarstva finansija kojim je naloženo rušenje.

“Oni su tada, administrativno, bez našeg prisustva, ponovili postupak eskproprijacije. Nama nije jasno što su eksproprisali kada zgrada više nije postojala”, kazao je on.

Laković, Petrović, Vujović i Pavićević traže da im Glavni grad isplati novčanu protivvrijednost stanova površine 45 kvadrata uz zakonske kamate i nadoknadu stanarine za čitav period od kad su izbačeni iz svojih stanova, uz zakonsku kamatu.

Iseljeni zbog nečijeg interesa

Vujović sumnja da se iza kompletnog posla između Mugoše i Kineza krije nečiji lični interes, jer je u pitanju veoma vrijedna parcela.

U odluci koju je Glavni grad donio u julu 2013. parcela na Kruševcu vrijedjela je 3.428.860,65 eura. Zemljište je prvobitno procijenjeno na 4.312.430 eura, ali je vrijednost umanjena nakon prigovora Kineza.

Sa druge strane, ukupna vrijednost parcela koje su u svojini kineske ambasade u Zagoriču podgorička direkcija procijenila je na 1.132.456 miliona eura.

Kinezi je trebalo da doplate razliku u cijeni.

Traže da Vrhovni sud preispita presudu Upravnog

Uporedo sa postupkom u Osnovnom sudu, četiri porodice koje je Mugoša ostavio bez krova nad glavom, predali su Vrhovnom sudu zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke Upravnog suda, koji je odlučio da odbije njihov zahtjev za uknjižbu prava svojine na katastarskoj parceli predatoj Kinezima.

Njihov punomoćnik, advokat Darko Dragović tom sudu zahtjev je predao zbog povrede materijalnog prava i povrede pravila postupka u upravnom sporu. Upravni sud odbio je njihovu žalbu kojom su tražili poništenje rješenje Ministarstva finansija koje je odlučilo da je Uprava za nekretnine zakonito odbila njihov zahtjev za uknjižbu prava svojine na katastarskoj parceli predatoj Kinezima.

“Upravni sud zanemaruje činjenicu da tužioci svojim zahtjevom za upis prava zajedničke svojine nijesu tražili upis prava svojine na zemljištu ispod objekta, već je zahtijevan upis prava zajedničke svojine na urbanističkoj parceli na kojoj je izgrađen etažni objekat u okviru kojeg se nalaze objekti koji su u momentu podnošenja zahtjeva bili u vlasništvu tužilaca”, piše u zahtjevu predatom Vrhovnom sudu.

Dragović je u zahtjevu pojasnio da Upravni sud nije cijenio tu činjenicu kada je odlučivao po žalbi, iako je čl. 171 Zakona o svojinskopravnim odnosima predviđeno da su etažni vlasnici nosioci prava zajedničke svojine na urbanističkoj parceli na kojoj je izgrađen etažni objekat.

Zgradu srušili pa donijeli rješenje

Advokat je u zahtjevu napisao da je Glavni grad srušio stanove Lakovića, Petrovića, Vujovića i Pavićevića prije nego su bili ispunjeni uslovi iz čl..58 Zakona o eksproprijaciji.

“Nasuprot nalaženju Upravnog suda, u momentu podnošenja zahtjeva za upisom prava zajedničke svojine stambeni objekti tužilaca nijesu bili eksproprisani, već su bili u isključivom vlasništvu tužilaca, te su faktički i pravno postojali, dok je rješenje o eksproprijaciji koje je u tom trenutku postojalo kasnije ukinuto od strane Ministarstva finanasija”, napisao je Dragović u zahtjevu o kom Vrhovni sud treba da odluči.

Sudije se mijenjaju, vještake hapse ili se ne pojavljuju

Laković, Petrović, Vujović i Pavićević sumnjaju da se postupak za naknadu štete namjerno odugovlači.

“Skoro tri godine ništa se ne dešava, osim što pokušavaju da podmeću. Nismo dobili ni cent, nije početo sa izgradnjom zgrade, a suđenje u Osnovnom sudu se odugovlači”, kazao je Vujović.

On pojašnjava da je sud prvo odredio vještaka Marka Radunovića, koji je uhapšen je u Budvi.

“Nakon toga su odredili vještaka Željku Škuletić koja se za sto dana nije pojavila, pa smo 20. januara tražili da sudija odredi vještaka koji će konačno uraditi nalaz. Određena je Milanku Popović koja je ovih dana slavila jubilej od pola godine u kojima ništa nije uradila u našem predmetu”, kazao je Vujović.

Dodao je da im je u tom periodu promijenjen i postupajući sudija i da je predmet “potpuno stao”.

Ambasada Kine ćuti

Iz kineske Ambasade nijesu odgovorili na pitanja “Vijesti” da li su odustali od izgradnje zgrade kineske ambasade na Kruševcu, i ako jesu zbog čega, a ako nisu kada će početi radovi. Bez odgovora su ostala i pitanja da li su im se obraćali Laković, Petrović, Vujović i Pavićević i jesu li upoznati sa tim da još nijesu obeštećeni. Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma “Vijestima” su odgovorili da izdavanje dozvole za tu vrstu objekata nije u njihovoj, već nadležnosti Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada i da im se Ambasada Kine nije obraćala zahtjevom.

“Odgovor na prigovor dobio sam prije poslatog prigovora”

Vujović je kazao da je Direkcija za nekretnine formirala komisiju koja je bila u sukobu interesa: “Tadašnji na čelnik Dragan Kovačević bio je član, anjegov potčinjeni Slavko Simonović predsjednik komisije, a treći član Milan Mirković. Odlučivali su kako njima odgovara i bili u sukobu interesa, jer su oni pokrenuli postupak eksproprijacije. Koliko su zakonito radili pokazuje i to što sam odgovor na prigovor o nerealnoj procjeni dobio deset dana ranije nego što sam poslao prigovor .”