Mirjana Karanović prekinula predstavu, nadležni traže rješenje za problem buke

Prekid predstave “Aveti”, kada je glumica Mirjana Karanović izašla sa scene u Vještici kako bi zamolila vozača kamiona da prestane da stvara buku, bio je povod da se uprava Grad teatra obrati javnosti
52 pregleda 4 komentar(a)
Grad teatar, Foto: Vuk Lajović
Grad teatar, Foto: Vuk Lajović
Ažurirano: 27.07.2016. 18:00h

Zaposleni u Javnoj ustanovi Grad teatar, pozvali su nadležne da se napokon riješi problem buke, zbog kojeg se urušava imidž grada, a festival dovodi u pitanje.

Prekid predstave “Aveti”, kada je glumica Mirjana Karanović izašla sa scene u Vještici kako bi zamolila vozača kamiona da prestane da stvara buku, bio je povod da se uprava Grad teatra obrati javnosti.

“Budući da svi naši napori da obezbijedimo tišinu tokom izvođenja programa Grad teatra na otvorenim scenama u Starom gradu i širem području opštine Budva, zbog umjetničkih ansambala, ugođaja publike i predstavnika medija, ne nailaze uvijek na razumijevanje relevantnih subjekata kada je buka u pitanju, želimo da naglasimo sljedeće: Grad teatar već trideset godina pokušava da utiče na obezbjeđivanje ako ne optimalnih, ono bar podnošljivih uslova za održavanje svojih programa, od kojih nijedan ne traje duže od dva sata. Grad teatar je ustaljeno vrijeme početka festivala pomjerio sa 10. jula na 20. jun, kako bi relevantnim subjektima omogućio da obavljaju svoju djelatnost u punom kapacitetu u danima popularno nazvanim 'špic' sezone”, pročitala je saopštenje zaposlenih selektorka književnog programa Svetlana Ivanović.

Ona je dodala da Grad teatar je satnicu svojih programa, prije svega dramskih i muzičkih pomjerio sa 22 časa na 21. 30, kako bi relevantni subjekti bili u prilici da svoju djelatnost obavljaju u punom kapacitetu do jedan sat iza ponoći, do kada je i zakonom dozvoljeno puštanje muzike na otvorenom na teritoriji opštine Budva.

“Grad teatar je dio svojih glavnih programa, premijernih izvođenja predstava, izmijestio iz Starog grada, prvo na scenu iza osnovne škole, pa na scenu u Svetom Stefanu, a sada u bečićko naselje Vještica, budući da rad na novim predstavama zahtijeva i vrijeme za probe, kako bi upravo relevantni subjekti nesmetano obavljali svoju djelatnost u punom kapacitetu i u danima kada nema programa festivala. Napominjemo da ni izmiještanjem predstava nismo riješili pomenuti problem, već smo naišli na nove oblike ometanja izvođenja predstava, koji su doveli i do kratkog prekida jedne od predstava. Grad teatar o problemima buke tokom godine razgovara i pregovara sa svim relevantnim subjektima u gradu: sa nadležnima u Opštini Budva, sa predstavnicima Komunalne policije, sa vlasnicima ugostiteljskih objekata u okolini scene između crkava. Grad teatar je i ove godine sa relevantnim subjektima načelno postigao dogovor da se, u periodu trajanja festivala tokom 16 dramskih i muzičkih programa, koji se održavaju na i oko scene između crkava, od ukupno 49, uvaži program Grad teatra i muzika svede na razumni nivo koji ne bi ometao izvođenje pomenutih programa”, navela je Ivanovićeva.

Ona je naglasila da Grad teatar podržava svaki od svojih programa i odgovoran je za sve okolnosti koje prate njihovo izvođenje.

“Želimo da zahvalimo i svima onima koji razumiju našu borbu sa vjetrenjačama i pomažu nam u njoj. Sve ostale javno molimo da uvaže datum festivala koji smo dostavili i da nam, samo poštovanjem zakonskih propisa lokalne samouprave, pomognu da privedemo jubilarni, XXX festival, svom finalu”.

Radoman: Bez muzike tokom programa festivala

Direktor JU Grad teatar Blažo Radoman kazao je da će insistirati da se u narednih nekoliko dana održi sastanak u Opštini sa predstavnicima lokalane uprave i Komunalne policije, kako da u okviru zakona riješi problem buke.

“Ovaj problem je jedino moguće sistemski riješiti, jer postoje zakoni i uredbe koje su donijete od strane države i ove Opštine. Samo primjenom njih jednostavno će biti riješen problem. Samo je bilo pitanje trenutka kada će doći do prekida nekog programa. Desilo se to na sceni. Imamo više problema sa bukom u Starom gradu kada se izvode programi na sceni između crkava.

Imamo i zakonskih mogućnosti da se riješi problem, jer je Zkonom o buki jasno definisano u decibelima koliko jačina zvuka koji se emituje iz lokala može da bude”, naveo je Radoman .

On je kazao da će insistirati da se naredne godine, prilikom potisivanja ugovora o zakupu javnih površina za terase lokala, svaki vlasnik obaveže da u periodu održavanja programa Grad teatra, ne može emitovati muziku.