NIJE POVRIJEDILA ČAST I UGLED

Vrhovni sud: Vanja Ćalović ne mora da se izvinjava Popoviću

Vrhovni sud smatra da su presude nižestepenih sudova u suprotnosti sa praksom suda u Strazburu, koja, po njihovom mišljenju, ima primat u ovom slučaju
90 pregleda 49 komentar(a)
Vanja Ćalović, Foto: Boris Pejović
Vanja Ćalović, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 04.04.2019. 20:57h

Direktorica “MANSA” Vanja Ćalović ipak neće morati da se izvinjava direktoru Instituta za javnu politiku Vladimiru Bebi Popoviću, niti da objavljuje presudu u medijima, jer mu nije povrijedila čast i ugled.

To je odluka Vrhovnog suda, koji je prihvatio reviziju Ćalovićeve i poništio presude Osnovnog i Višeg suda, kojima je odlučeno da je Ćalovićeva povrijedila prava ličnosti Popoviću, te da će morati da objavi takvu odluku suda u svim elektronskim i štampanim medijima u Crnoj Gori i Srbiji.

Vrhovni sud smatra da su presude nižestepenih sudova u suprotnosti sa praksom suda u Strazburu, koja, po njihovom mišljenju, ima primat u ovom slučaju.

Po mišljenju Vrhovnog suda, Ćalović je dokazala da je imala osnovanog razloga da povjeruje u istinitost onoga što je iznijela na konferenciji za novinare od 26.06.2014.godine, odnosno da je tužilac postavio sporni sadržaj, pa nije došlo do zloupotrebe slobode izražavanja.

“U takvoj situaciji - pritiska na tuženu u smislu istrajavanja da se utvrdi da li je zaista ona na kompromitujućem snimku, ona se mogla osloniti na dokaze koje je iznijela, kako bi odbranila sebe i svoj rad koji obavlja u javnom interesu. Stoga, ovaj sud smatra da nije prihvatljivo da je tužena dužna da dokaže istinitost onoga što je rekla, već je dovoljno da je opravdano povjerovala da je istina ono što je iznijela. U spornim okolnostima, polazeći od ovdje prezentirane prakse Evropskog suda za ljudska prava, ovaj sud zaključuje da izjava tužene ne predstavlja bezrazložni napad na tužioca, da bi se mogla smatrati klevetničkom”, navodi se u obrazloženju odluke Vrhovnog suda.

Dodaje se da bi usvajanje tužbenog zahtjeva Popovića vodilo povredi prava tužene na slobodu izražavanja i sprečavanju zaštite njene ličnosti.

“Naime, kada je izjava data u opravdanom uvjerenju da je istinita, odnosno kada ne postoji klevetnička namjera i kada je njen cilj zaštita sopstvenih prava ne može se prihvatiti da je njome povrijedjena sloboda izražavanja”, zaključuje Vrhovni sud.

Viši sud je ranije presudio da Ćalovićeva o svom trošku objavi izreku presude u svim elektronskim i štampanim medijima u Crnoj Gori i Srbiji, zato što je povrijedila prava ličnosti Popovića, optuživši ga da je postavio pornozofilni snimak na Internetu. 

Osnovni sud ranije je presudio da je Ćalovićeva povrijedila “prava ličnosti”, ali je odbio zahtjev da mu se Ćalovićeva o svom trošku “pokorno” izvini u svim medijima i da obeća da to “više nikada u svom životu neće učiniti”. 

Preporučujemo za Vas