PRIZNANJE PISACA KOSOVA, CRNE GORE I ALBANIJE

“Teuta ” Mirašu Martinoviću

Primajući ovo visoko književno priznanje, ovogodišnji laureat Miraš Martinović svrstava se među značajne pisce, prethodne dobitnike: Jevrema Brkovića, Dritera Agolija i Ramiza Keljmendija koji su nagrađeni tokom prošlih manifestacija u Rugovi, Risnu i u Bajram Curu
56 pregleda 1 komentar(a)
Miraš Martinović
Miraš Martinović
Ažurirano: 12.07.2016. 08:35h

Regionalno Udruženje pisaca “ Teuta ”, koje su osnovali pisci sa Kosova, Crne Gore i Albanije, 28. i 29. avgusta u Plavu, Gusinju i Juniku organizovaće četvrtu trograničnu književnu manifestaciju “Alpske muze 2016”. U okviru ovih susreta, regionalna književna nagrada “ Teuta ” biće dodijeljena istaknutom crnogorskom piscu Mirašu Martinoviću, za njegovo ukupno stvaralaštvo, a sa motivacijom i obrazloženjem: “Martinovićevo djelo, naslonjeno na antičku tradiciju, nosi snažne i univerzalne poruke i ima duboke korijene koji povezuju narode Balkana i Sredozemlja. On traga za dubokim korijenima, otkriva ih i artikuliše u liretauru visokih dometa. Martinovićeva poezija i romani počivaju na motivima koji su prepoznatljivi i kod drugih naroda, koje on uvezuje u univerzalni lanac z a j e d n i š tva, pa je njegova literatura dostupna i razmišljiva širokom krugu čitalaca, bez obzira kojim jezikom govore i kome narodu pripadaju. Njegovo djelo odiše humanošću i ljubavlju. Ono pomjera granice i otvara horizonte, postajući prepoznatljv znak na zajedničkom civilizacijskom putu kojim idemo ka budućnosti. Martinović svojim djelom i ukupnim angažmanom kontinuirano radi na povezivanju kultura i naroda, oživljava drvene motive, one koji su zajednički svima, dovodeći ih u vezu sa danšnjim vremenom. Kao takav, i drveni lik Teute, kraljica Ilira, inspirisao je Martinovića da napiše roman sa tim imenom, koje je amblem i spona među narodima koji žive na ovim prostorima”, kaže se, između ostalog, u obrazloženju žirija za nagradu “ Teuta ”, čija je misija da potvrđuje, približava i promoviše autentične književne vrijednosti balkanske i mediteranskih prostora i kultura koje na njima cvjetaju.

“Sve ove karakteristike Martinovića su podigle u rang autentičnog i prepoznatljivog pisca i služe na čast ne samo crnogorskoj i albanskoj književnosti (njegova djela se prevode i objavljuju na Kosovu i u Albaniji), već i književnosti drugih naroda na Balkanu i šire, i upravo one opredjeljuju žiri Regionalnog udruzenja pisaca ' Teuta ' da mu za ukupni rad i djelo dodijeli ovo visoko prizanje. Tim činom i ova nagrada i njen laureat dobijaju na obostranom značaju”, kaže žiri “Teute”.

“Alpske Muze 2016” je četvrta trogranična literararna manifestacija koju organizuje Regionalno udruženje pisaca “ Teuta ”, koje su osnovali pisci i intelektualci Kosova, Crne Gore i Albanije. Ovogodišnja manifestacija održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva za dijasporu Republike Kosovo u okviru manifestacije “Dani dijaspore” i uz podršku opština Dečani, Peć i Junik, gdje će 29. jula biti održana centralna svečanost i dodjela nagrade “ Teuta ”.

Primajući ovo visoko književno priznanje, ovogodišnji laureat Miraš Martinović svrstava se među značajne pisce, prethodne dobitnike: Jevrema Brkovića, Dritera Agolija i Ramiza Keljmendija koji su nagrađeni tokom prošlih manifestacija u Rugovi, Risnu i u Bajram Curu.

Martinović: Žiri prepoznao moje univerzalne poruke

“Drago mi je da je žiri Regionalne asocijacije pisaca 'Teuta' prepoznao moje djelo i ovjenčao ga ovim priznanjem. Drago mi je, kako stoji u obrazloženju za dodjelu nagrade, da je žiri prepoznao poruke koje nosi moje djelo i što ih je karakterisao kao univerzalne. Takođe mi je drago što je ovo priznanje za ukupno djelo, što je koncept nagrade, a ne za pojedinačne knjige. Iako mi je posebno drago što se u toj ukupnosti nalazi moje djelo sa tim naslovom, pa ga ovo priznanje svojim imenom akcentuje i aktuelizuje. Nagrada se ne dodjeljuje konkursom, već po izboru djela i pisca. Žiri je bio jednoglasan i u izboru i u predlogu. To čini posebno zadvoljstvo. A posebna čast što se ovim priznanjem svrstavam među prethodne dobitnike, jednim crnogorskim i dvojicom albanskih klasika u književnosti, Jevremom Brkovićem, Driterom Agolijem i Ramizom Keljmendijem”, kazao je Martinović u izjavi za “Vijesti”.

Preporučujemo za Vas