BRUTALNO PREBIJANJE MARTINOVIĆA

Baković podnio krivičnu prijavu protiv Lješkovića

"Postupanje policijskih službenika je bilo nečovječno jer je trajalo neopravdano dugo i izazvalo je teške tjelesne povrede i jake fizičke i psihičke patnje. Isto postupanje je i ponižavajuće jer je pobudilo osjećaj straha, rastrojstva i inferiornosti"
256 pregleda 32 komentar(a)
Radosav Lješković, Foto: Savo Prelević
Radosav Lješković, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 31.05.2016. 08:48h

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković podnio je Vrhovnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv komandanta specijalne antiterorističke jedinice Uprave policije Radosava Lješkovića zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj nevršenjem svoje službene dužnosti, te da je ometanjem sprovođenja pravde učinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

Podsjeća se da je 24. oktobra održano javno okupljanje građana ispred zgrade Skupštine Crne Gore.

U prijavi Bakovića se navodi da se Milorad Martinović u noći protesta 24. oktobra 2015. godine sa prijateljima V.R. i K.M. vozilom kretao ulicom Jovana Tomaševića kada su ga najmanje 14 pripadnika SAJ-a brutalno pretukla i oštetila njegovo vozilo.

"Na osnovu više pregleda i analize objavljenog video materijala koji se odnosi na događaj od 24. oktobra 2015. godine, Zaštitnik je zapazio da se na mjestu događaja nalazilo oko 35 službenika Uprave policije. Od ovoga broja, četrnaestorica su bila neposredno oko građanina Milorada Martinovića, koji je bespomoćno ležao na asfaltu, da su svi bili uniformisani, da je manji broj policijskih službenika bio sa bijelim kacigama na glavi, da se izdvaja jedan od četrnaestorice službenika koji svom snagom građanina bije gumenom palicom, da ostali službenici posmatraju i naizmjenično prilaze građaninu udarajući ga palicama i šutirajući nogama", navodi se u krivičnoj prijavi.

Dodaje se da je upečatljiv trenutak kada jedan od policijskih službenika bezuspješno pokušava da odvuče za rukav kolegu koji je udarao palicom građanina.

"U jednom trenutku, treći službenik uspijeva da odgurne pomenutog snagom svoga tijela, sprečavajući ga da dalje udara. Za to vrijeme 18 policijskih službenika gumenim palicama udaraju po automobile i oštećuju ga - lome. Nadalje, uočava se da jedan od policijskih službenika ubacuje nepoznati predmet u automobil Milorada Martinović i da svi službenici užurbanim koracima napuštaju mjesto događaja. Nakon izvjesnog vremena nepomično tijelo imenovanog, koje se nalazilo na trotoaru, policijski službenici na nosilima unose u policijsko vozilo - bijeli defender i odvoze. Po ispitivanju svih činjenica i okolnosti, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda je konstatovao da su postupanjem službenika Uprave policije u konkretnom slučaju povrijeđena prava građanina Milorada Martinović, na način što je više službenika Uprave Policije je dana 24. oktobra 2015. godine, oko 23 časa, u ulici Jovana Tomaševića u Podgorici primijenilo prekomjernu fizičku silu i gumenu palicu prema njemu dok je ležao na asfaltu u bespomoćnom položaju nemoćan za bilo koju vrstu otpora, udarajući ga po čitavom tijelu. Tom prilikom građanin je zadobio veliki broj udaraca i nanijete su mu teške tjelesne povrede", navodi se u krivičnoj prijavi.

Zaštitnik je ocjenio da su u postupanju službenih lica Uprave policije prema Martinoviću sadržani svi elementi nečovječnog i ponižavajućeg postupanja - učešće službenih lica, namjera kažnjavanja , bespomoćnost žrtve i intenzitet nanijetog bola.

"Ovakva primjena sile narušava ljudsko dostojanstvo i predstavlja povredu prava garantovanog članom 3 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Postupanje policijskih službenika je bilo nečovječno jer je trajalo neopravdano dugo i izazvalo je teške tjelesne povrede i jake fizičke i psihičke patnje. Isto postupanje je i ponižavajuće jer je pobudilo osjećaj straha, rastrojstva i inferiornosti. Obzirom na učešće službenih lica, intenzitet primijenjene sile, način upotrebe sredstava prinude, bespomoćnost žrtve i težinu posljedica zadobijenih tjelesnih povreda, ovakvo postupanje prema građaninu Miloradu Martinović predstavlja – torturu".

Zaštitnik je, kako se dodaje, primjetio da su policijski službenici prilikom upotrebe sredstava prinude, ovom prilikom, nosili maske što ne predstavlja dobru praksu.

Navodi se i da Uprava policije nije postupila po preporuci Zaštitnika i da još uvijek nisu identifikovani policijski službenici (osim dvojice po sopstvenom priznanju Goran Zejak i Boro Grgurović), koji su prema Martinoviću primijenili silu, nečovječno i ponižavajuće postupali i nanijeli mi teške tjelesne povrede, niti je pokrenut postupak za utvrđivanje njihove odgovornosti.

"Iz pribavljenih informacija proizilazi da je komandant SAJ-a Lješković Radosav izjavio da ne zna imena pripadnika jedinice na čijem je čelu, a koji su kritične večeri primijenili prekomjernu silu prema Martinoviću, nanijeli mu tjelesne povrede i oštetili njegovu imovinu. Ovakvo pravdanje je neprihvatljivo, obzirom da se radi o specijalnoj policijskoj formaciji čije akcije, a time i zadatak svakog pojedinačnog člana tima, moraju biti brižljivo planirane, praćene i kontrolisane. Osim toga, svaka akcija zahtijeva izvještavanje o realizaciji, prema hijerarhijski nadređenima u komandnom lancu. Postupanje/nepostupanje Lješković Radosava, kao komandanta u suštitni predstavlja solidarisanje sa policijskim službenicima, koji su učestvovali u torturi – prebijenju Martinovića i doprinosi klimi nekažnjivosti i nejednakosti građana pred zakonom", navodi se u krivičnoj prijavi.

Zaključuje se da postoji osnovana sumnja da je Lješković, kao službeno lice – komandant specijalne antiterorističke jedinice(SAJ), zloupotrebljavajući službeni položaj ometanjem pravde, učinio krivično djelo.

Preporučujemo za Vas