OPET OBORENA ODLUKA DA KAPELA NA KRUŠEVCU PRIPADA DRŽAVI

Gledaju je li kralj Nikola zavještao crkvu

Nije utvrđeno da li je predmetni objekat bio crkvena svojina, odnosno da li je oduvijek bio u posjedu crkve, piše u presudi
180 pregleda 90 komentar(a)
crkva Kruševac, Foto: Arhiva Vijesti
crkva Kruševac, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 04.04.2019. 20:17h

Bjelopoljski Viši sud ponovo je ukinuo presudu kojom je odlučeno da državi pripada crkva Svetog Dimitrija, u okviru kompleksa Dvorca kralja Nikole na Kruševcu.

Vijeće sutkinje Milice Čukić i članova Jelene Čabarkape i Milana Smolovića, postupak je drugi put vratilo sudiji podgoričkog Osnovnog suda Danilu Jegdiću na odlučivanje.

Treće suđenje počinje 19. maja.

U Višem sudu konstatovali su da Jegdić nije otklonio procesne smetnje na koje mu  je  ukazano prilikom prethodnog ukidanja odluke.

Oni su osnovanom ocijenili žalbu Mitropolije, kojom  je  ukazano da prvostepeni sud nije pravilno cijenio izvedene dokaze i pouzdano utvrdio da li je crkva državna svojina.

Kažu i da nije utvrđeno da li je objekat konfiskovan od dinastije Petrović i po tom osnovu postao društvena svojina, odnosno da li je kralj Nikola testamentom raspolagao tim objektom.

Traže da se utvrdi i da li je sporni objekat upisan u crkveni registar.

"Ovo posebno imajući u vidu da su (u smislu čl. 716 Opšteg imovinskog zakona iz 1888. godine), imaoci svojinskih prava mogle biti crkve, manastiri i druge ustanove kojima  je  ta sposobnost priznata po unutrašnjem vjerskom pravu. Dakle, s obzirom na to da su vjerske zajednice po propisima koji su bili na snazi prije Drugog svjetskog rata mogle biti nosioci prava svojine na nepokretnostima, ostalo  je  neutvrđeno da  li   je  predmetni objekat bio crkvena svojina, te da li je oduvijek bio u posjedu crkve...”, piše u obrazloženju presude.

Jegdić je u ponovljenom postupku donio istu odluku kao i u slučaju prethodno ukinute presude.

Obavezao je Mitropoliju crnogorsko-primorsku da u roku od 15 dana od pravosnažnosti odluke, preda Dvorsku kapelu (crkvu) državi.

Kao neosnovanu odbio je protivtužbu, kojom je traženo da se utvrdi da je Mitropolija stekla pravo svojine na tu nepokretnost.

Obrazlažući ukinutu presudu, sudija je naveo da je vjerski objekat pripadao imovini crnogorske dinastije Petrović.

Navodi da se u spisku konfiskovane imovine bivše dinastije Petrović - sačinjenim u Beogradu 18. juna 1926. godine, piše da  je  taj vjerski objekat konfiskovan i da  je  na taj način postao društvena svojina - državna imovina.

Sudija je rekao da Mitropolija nije mogla održavanjem objekta steći pravo na svojinu i da nijesu priložili nijedan dokaz da je objekat ikada bio u njihovoj svojini.

“Očigledno nije proteklo vrijeme državine od 20 godina potrebno za održaj, pa  je  nesumnjivo da nijesu ispunjeni uslovi da se tužiocu po tom osnovu prizna pravo svojine na predmetnoj nepokretnosti”, navodi se u presudi.

U tužbi država navodi da je dvorski kompleks u njihovoj svojini prema Zakonu o državnoj imovini, ali da su onemogućeni da koriste Državnu kapelu, pa traže da im se ona vrati.

Predstavnici Mitropolije u protivtužbi tvrde da nikada nijesu imali problema sa sadašnjim Centrom savremene umjetnosti, niti se ikada pominjalo da je  to njihovo.

Saopštili su da je nesporno da je to vjerski objekat i pitali od kada je država vlasnik sakralnih objekata.

Preporučujemo za Vas