PREDSTAVIO IZVJEŠTAJ O RADU SUDSKOG SAVJETA

Vukčević: Crnogorski sudovi su prošle godine bili ažurni

On je najavio da će uskoro početi dva objekta za rješavanje stambenih pitanja sudija
5 komentar(a)
Mladen Vukčević, Foto: Savo Prelević
Mladen Vukčević, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 28.04.2016. 17:46h

Crnogorski sudovi su prošle godine bili ažurni i na kraju 2015. bilo je 33.414 neriješenih predmeta, što je, u odnosu na kraj prethodne godine, manje za 2.283 predmeta, kazao je predsjednik Sudskog savjeta, Mladen Vukčević.

On je najavio da će Sudski savjet pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti Zakona o zaradama u javnom sektoru, jer su, kako je rekao, službenici drugih grana vlasti privilegovani u odnosu na sudsku administraciju.

On je, na konferenciji za medije, predstavljajući Izvještaj o radu Sudskog savjeta i stanju u sudstvu za prošlu godinu, rekao da je u crnogorskim sudovima na kraju 2015. godine bilo 96,18 odsto završenih predmeta po svim vrstama, u odnosu na ukupni godišnji priliv.

“Sudovi su i u 2015. godini bili ažurni i to ostaje konstanta u radu crnogorskih sudova”, saopštio je Vukčević.

On je ukazao da su izvještajnu godinu počeli sa 35.697 predmeta, primili skoro 92 hilajde i završili više od 88 hiljada njih.

“Ostalo je neriješeno još 33.414 predmeta”, rekao je Vukčević, navodeći da je priliv predmeta bio manji u odnosu na prošlu godinu za 2,23 odsto.

On je kazao da je kvalitet rada sudova u 2015. godini zadržan na zadovoljavajućem nivou.

“Od ukupnog broja po žalbama - 65,80 odsto je potvrđeno, 21,83 ukinuto i 6,78 djelimično potvrđeno”, precizirao je Vukčević, dodajući da je samo 0,69 odsto odluka urađeno van zakonskog roka.

Prema njegovim riječima, kada je riječ o dužini trajanja postupka u složenim predmetima kod svih osnovnih sudova u Crnoj Gori, do tri mjeseca završeno je 41,61 odsto svih predmeta, do šest mjeseci 11,80, do devet mjeseci 7,25, do jedne godine 4,90 i preko jedne godine 34,44 odsto.

Vukčević je saopštio da je kod osnovnih sudova primijećen veći priliv parničnih predmeta u odnosu na prethodnu godinu za 5,88 odsto, i manji priliv krivičnih za 17,10 odsto.

On je naveo da kaznena politika odgovara vrsti i težini krivičnih djela koja se raspravljaju pred osnovnim sudovima.

“Na uslovne osude od broja izrečenih presuda otpada 47,96 odsto, novčanih kazni 5,31 i kazne zatvora 34,21 odsto. Ukupno je izrečeno 169 kazni - rad u javnom interesu, što čini 3,90 odsto od ukupnog broja izrečenih kazni”, pojasnio je Vukčević.

On je kazao da je smanjen zaostatak za sve predmete starije od tri godine za 23,76 odsto na nivou svih sudova, i po svim vrstama predmeta.

On je, govoreći o obezbjeđivanju ekonomske nezavisnosti nosilaca sudijske funkcije, ukazao da su u ovoj godini tri stana dodijeljena sudijama Vrhovnog , Apelacionog i Upravnog suda.

“To je, kod činjenice da neriješeno stambeno pitanje ima 77 crnogorskih sudija, nedovoljno”, saopštio je Vukčević.

On je najavio da će uskoro početi dva objekta za rješavanje stambenih pitanja sudija.

Prema njegovim riječima, status sudije ne mjeri se samo visinom plate, već i drugim garancijama njihove nezavisnosti – rješavanjem stambenog pitanja, isplatom nadoknada za prekovremeni rad i slično.

Vukčević je naveo da Sekretarijat Savjeta nije kadrovski i budžetski ojačan.

On je ocijenio da Zakon o zaradama u javnom sektoru nije prepoznao važnost zaposlenih u Sekretarijatu.

“Nije problem u visini koeficijenata, problem je što ih za zaposlene u Sekretarijatu nema u zakonu, počev od predsjednika Savjeta”, poručio je Vukčević.

On je naveo da je utisak da su službenici drugih grana vlasti privilegovani u tom smislu.

“Najnoviji primjer je uvećanje koeficijenata za plate službenicima Skupštine. Generalno se može reći da je ovaj Zakon izazvao turbulencije i poremećaje odnosa u pravosuđu, sa posebno naglašenim problemom malih plata u sudskoj administraciji”, saopštio je Vukčević.

On je poručio da će osporiti odredbe tog Zakona. “Biće to prvi put da Sudski savjet pokrene postupak za ocjenu ustavnosti u dijelu koji se odnosi na nagrađivanje konkretno u Skupštini, jer mi vjerujemo da ljudi za iste poslove u administraciji parlamenta ne mogu značajno veća primanja neko ljudi u sudskoj administraciji”.

Predsjednica Vrhovnog suda, Vesna Medenica je, govoreći o opravdanosti Sporazuma o priznanju krivice, rekla da taj insitut predstavlja velika pogodnost – smanjuju se troškovi, sudije se ne opterećuju dugim procesima i smanjiće se broj sudija ukoliko bude više sporazumnih priznanja krivice.

Ona je, govoreći o troškovima službenih putovanja sudske grane vlasti, rekla da je potrošeno 54 hiljade eura za prošlu godinu.

"To je iznos koji dvojica savjetnika u drugoj grani vlasti vrlo lako potroše", dodala je Medenica.

Preporučujemo za Vas