POLICIJA FOTOGRAFIŠE I POPISUJE UREĐAJE ZA SNIMANJE

Mafija počela da uklanja kamere?

Iz Uprave policije “Vijestima” je rečeno da oni nemaju ništa sa uklanjanjem kamera na skretanju za Kavač i iznad tunela Vrmac. Član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka Aleksa Ivanović je ocijenio da se video nadzor u Crnoj Gori zloupotrebljava
196 pregleda 79 komentar(a)
nema ima kamera Kotor, Foto: Jelena Jovanović
nema ima kamera Kotor, Foto: Jelena Jovanović
Ažurirano: 25.04.2016. 05:46h

Kamere postavljene na ulazu u tunel Vrmac i skretanju za kotorsko naselje Kavač juče su uklonjene.  Ostalih dvadesetak kamera i juče su snimale Kotorane. 

Kamere su, prema saznanjima “Vijesti”, u noći između subote i nedjelje, skinuli oni koji su ih i postavili na tim mjestima. 

Iz Uprave policije “Vijestima” je rečeno da oni nemaju ništa sa uklanjanjem kamera postavljenih na drvetu na skretanju za Kavač i iznad tunela. 

“Od tužilaštva smo dobili nalog da fotografišemo i popišemo kamere postavljene na javnim mjestima, ne i da ih uklonimo. Imamo informaciju da su dvije uklonjene, ali to nismo mi uradili”, kazao je sagovornik iz  policije.  

Kotorska tužiteljka Danka Živković, kojoj je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković naložio da ispita taj slučaj, juče nije odgovarala na pozive novinara “Vijesti”.  

Video nadzor na javnim površinama postavljen je prije nekoliko mjeseci, a država tvrdi da nema  ništa sa tim nezakonitim snimanjem. 

Prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti” kamere su postavili  članovi kriminalne grupe, koji na taj način kontrolišu ko ulazi, izlazi iz grada i  kreće se Kotorom. 

Član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka Aleksa Ivanović kazao je juče “Vijestima” da Agencija treba  da utvrdi “sve relevantne činjenice” u vezi sa tim slučajem.

“Savjet Agencije na osnovu tačno utvrđenog činjeničnog stanja donosi odluku, tj. primjenjuje pravo”, kazao je Ivanović, odgovarajući na pitanje čija je nadležnost utvrđivanje činjenica ko je, kada i zbog čega postavio kamere,  gdje su risiveri, što se snima...

Dodao je da smatra da građanima Ustav garantuje da se u što manjoj mjeri zadire u njihovu privatnost. 

“I u Ujedinjenom Kraljvstvu javne površine se snimaju po propisima, javno objavljenim, za razliku od situacije u Crnoj Gori gdje se video nadzor zlupotrebljava”, kazao je Ivanović. 

Istakao je  da nakon Stankovićevog naloga da se utvrdi eventualna krivično-pravna odgovornost, ostaje da se vidi da li Agencija ima mogućnost pokretanje i  prekršajnog postupka.

Pojasnio je da član 4 Zakona o  javnom redu i miru jasno propisuje prekršaje kojima se narušava javni red i mir. 

Tim članom precizirano je da su to radnje kojima se na nedozvoljen način remeti mir, rad ili normalan način života građana, stvara nemir, neraspoloženje, uznemirenost ili ometa kretanje građana na ulicama i drugim javnim mjestima...

“Prekršaji kojima se narušava javni red i mir, u smislu stava 1 ovog člana, su i radnje učinjene posredstvom elektronskih komunikacionih mreža. Taj član u  sebi sadrži osnov za razmatranje, posebno ako se uzme da normalan način života građana ne ide uz snimanje javnih površina, a da građanin ne zna ko ga snima i za  kakve svrhe, te da kod građanina koji poštuje zakon i cijeni slobodu ovakavo snimanje stvara nemir i uznemirenost”, kazao je Ivanović. 

Sagovornici “Vijesti” iz bezbjednosnih službi kazali su da se kamerama postavljenim u velikom dijelu primorskog grada moraju baviti Opština Kotor i njene službe, tužilaštvo, policija i Agencija. 

“Agencija je precizno saopštila da im niko nije tražio saglasnost za postavljanje video nadzora na javnim površinama. To je dovoljno da se alarmiraju tužilaštvo, policija, opštinske službe. Svi oni moraju dati maksimum i hitno, svako u svom domenu,  istražiti ko i zbog čega snima Kotor. Moraju naći gdje su risiveri, ko ima uvid u snimljeni materijal, za šta su ti snimci korišćeni”, kazao je sagovornik “Vijesti” iz policije.

Dodao je da je diskutabilno i kako su kamere postavljene na stubovima ulične rasvjete, trafo-stanici, javnim mjestima... a da nijedna opštinska služba nije reagovala.

“Pitanje je i koji softver imaju te kamere, koja im je rezolucija, koliko imaju sačuvanog materijala... To zahtijeva ozbiljnu istragu”, kazao je isti sagovornik.  

Reporteri “Vijesti” prošle sedmice fotografisali su kamere  sa obje strane  tunela Vrmac, na ulazu u grad, prilazima gradu sa strane Tivta, na magistrali, na nekoliko lokacija u naselju Dobrota, širem centru, parku,  šetalištu... Kamere su bile postavljene i na kružnom toku u blizini Starog grada,  zaobilaznom putu preko Trojice, zatim  na raskrsnici magistralnog i  puta I bokeljske brigade, a jedna je bila okačena i na drvetu na skretanju za naselje Kavač. 

Iz Opštine Kotor i policije odgovorili su da  nemaju ništa sa postavljanjem kamera,  a iz Agencije za zaštitu ličnih podataka da im niko nije tražio saglasnost za snimanje javnih površina u Kotoru. 

Direktor te Agencije Čedomir Mitrović najavio je da će tragom pitanja “Vijesti” izvršiti inspekcijski nadzor u Kotoru.

Ivanović: I da država snima, to mora biti usklađeno sa zakonom

Govoreći o video nadzoru član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Aleksa Ivanović kazao je da  je za fenomen video nadzora  vezano i pravo da se štiti privatnost, odnosno lični podaci, kao i pravo da se video nadzor koristi za svrhu i na način propisan zakonom. 

“Video nadzor mora biti postavljen u skladu sa zakonom, a  lični podaci obrađivani i čuvani takođe u skladu sa zakonom. Da budem jasan, ne samo kada se video nadzor koristi za potrebe privrednih društava, fizičkih lica, nego i u slučaju kada država snima, to mora biti u skladu sa zakonom. Jedan od osnovnih principa vladavine prava je da se iz neprava ne može stvarati pravo”, kazao je Ivanović. 

Dodao je da bi  trebalo pristupiti izradi ili izmjeni postojećeg zakonodavstva “kako bi se građanima garantovala pravna sigurnost po pitanju video nadzora”.

“Posebno na javnim površinama. I kako bi se organima za sprovođenje zakona omogućio način korišćenja u cilju otkrivanja učinilaca krivičnih djela. Zakonodavac će se opredijeliti za jedan od dva sistema prepoznatih u Evropi - britanski koji prepoznaje široka ovlaćenja za korišćenje video nadzora na javnim površinama ili ograničeni, koji je zastupljen u mnogim državama, a koji se svodi na precizno obrazloženim razlozima zašto se neka javna površine snima i za koje svrhe. Na taj način se smanjuje zadiranje i privatnost građana”, kazao je član Savjeta Agencije.

Preporučujemo za Vas