"DOPRINOSILI EFIKASNOSTI KRIVIČNOG POSTUPKA"

VDT: Tužioci zakonito vršili funkciju

Primjenom instituta odloženog krivičnog gonjenja, državni tužioci su riješili predmete protiv 487 učinilaca, što je 16 odsto od ukupnog broja odbačaja
0 komentar(a)
suđenje, sud, Foto: Boris Pejović
suđenje, sud, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 10.04.2016. 12:48h

Rukovodioci državnih tužilaštava, državni tužioci i njihovi saradnici na pravnim i administrativnim poslovima u prošloj godini zakonito su vršili funkciju gonjenja učinilaca krivičnih i drugih kažnjivih djela, ocijenilo je Vrhovno državno tužilaštvo (VDT).

Podsjeća se da je Zakonom o izmjenama Zakonika o krivičnom postupku, zaključivanje sporazuma o priznanju krivice omogućeno za sva krivična djela za koja se goni po službenoj dužnosti, bez obzira na visinu zaprijećene kazne, osim krivičnih djela terorizma i ratnih zločina. 

“Primjenom ovog procesnog instituta zaključeni su sporazumi o priznanju krivice sa 57 učinilaca krivičnih djela, od čega sa četiri učinioca zbog teških i najtežih krivičnih djela korupcije i organizovanog kriminala iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva”, kaže se u Izvještaju o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva u 2015. godini, u koji je agencija MINA imala uvid.

Primjenom instituta odloženog krivičnog gonjenja, državni tužioci su riješili predmete protiv 487 učinilaca, što je 16 odsto od ukupnog broja odbačaja.

Kvalitet, efikasnost i ekonomičnost tužilačke istrage vrednuje se, kako se navodi, trajanjem prethodnog krivičnog postupka u nadležnosti Državnog tužilaštva, stepenom potvrđenih optužnica na osnovu rezultata istrage i rezultatom glavnog pretresa prema vrsti presude.

“Tužilačka istraga, čak i u najsloženijim predmetima za teška krivična djela korupcije i organizovanog kriminala u nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva trajala je u prosjeku dva mjeseca i 22 dana”, navode iz VDT-a.

U postupku sudske kontrole optužnica iz nadležnosti osnovnih i viših državnih tužilaštava, potvrđeno je 92,52 odsto, dok su potvrđene sve optužnice iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva, u postupku sudske kontrole. “Po optuženjima Državnog tužilaštva, osuđujućom presudom riješeno je 89,42 odsto optuženja, oslobađajućom 7,69 i odbijajućom presudom 2,87 odsto optuženja”.

Državni tužioci su, kako se navodi, svojim angažovanjem doprinosili efikasnosti krivičnog postupka u svim njegovim fazama. 

“Jedan od pokazatelja koji ilustruje angažovanje državnih tužilaca u ovom pravcu, odnosi se na njihovo učešće na glavnim pretresima pred prvostepenim i drugostepenim sudovima i sjednicama pred drugostepenim sudovima u 18.711 postupaka”, kaže se u Izvještaju.

Ističe se da rezultati Državnog tužilaštva, naročito Specijalnog državnog tužilaštva u predmetima organizovanog kriminala i korupcije od njegovog osnivanja do kraja prošle godine, govore o značajnom napretku u radu. 

“Kako sa stanovišta broja novih istraga, tako i podignutih optuženja, riješenih predmeta osuđujućom presudom i presudom na osnovu priznanja nakon zaključenog sporazuma o priznanju krivice, naročito u predmetima korupcije na visokom nivou”, navode iz tužilaštva.

 Ocjenjuje se da kada su u pitanju predmeti ratnih zločina, primjena normi Krivičnog zakonika nije bila na zadovoljavajućem nivou, posebno zato što su u pitanju krivična djela koja ne zastarijevaju. 

“Ne treba sporiti činjenicu da državni tužioci nijesu bili dovoljno pripremljeni da se suoče sa ovim ozbiljnim i osjetljivim izazovom i da su neophodni bolji rezultati u ovoj oblasti, što od Državnog tužilaštva očekuju, ne samo žrtve, već ukupna javnost i međunarodna zajednica, jer je njegova obaveza da postupa u svim slučajevima gdje postoji zakonski osnov za preduzimanje krivičnog gonjenja”, kaže se u Izvještaju VDT-a.

 Podsjeća se da je Državno tužilaštvo donijelo Strategiju za istraživanje ratnih zločina, koja propisuje dvostruko pristupanje istraživanju ovih krivičnih djela kako bi se uklonile uočene slabosti u ovoj oblasti. 

Osim identifikacije događaja, gdje postoji mogućnost da su kao potencijalno osumnjičeni umiješani i crnogorski državljani, ovim dokumentom propisana je i identifikacija crnogorskih državljana za koje bi postojala mogućnost da su učestvovali u paramilitarnim grupama koje su bile aktivne tokom rata na prostorima bivše Jugoslavije.

“Od Specijalnog državnog tužilaštva kao nadležnog za postupanje u predmetima ratnih zločina, očekuje se da u narednom periodu rezultatima istraživanja potvrdi da su usvojena dokumenta smjernice za ostvarivanje konkretnih rezultata”, navodi VDT. 

Ističe se da je na osnovu zaključaka Skupštine Crne Gore, državni tužioci bili posebno posvećeni izvršavanju mjera i zadataka iz akcionih planova za pregovaračka poglavlja 23 i 24, Strategije reforme pravosuđa i akcionog plana za sprovođenje mjera iz Strategije u izvještajnom periodu.

Upozorava se na stambene problem, jer blizu 50 odsto državnih tužilaca nema riješeno stambeno pitanje, a 20 odsto stanuje u neuslovnom stanu. 

“Oko 70 odsto državnih službenika i namještenika nema riješeno stambeno pitanje, ili stanuje u neuslovnom stanu, a njihove zarade su veoma niske u odnosu na prirodu, složenost, obim i odgovornost poslova”, navode iz tužilaštva.

Preporučujemo za Vas