ISPITAĆE ZAKONITOST ZAHTJEVA PREMA OPERATERIMA

Sudije traže listing svih razgovora u državi

"Ne postoji opravdanje za naloge sudije kojima se u neograničenom obimu ulazi u privatnost svih građana"...
127 pregleda 11 komentar(a)
bazna stanica, repetitor, Foto: Shutterstock.com
bazna stanica, repetitor, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 18.03.2016. 18:38h

Pojedine sudije za istragu od mobilnih operatera traže podatke o telefonskim razgovorima u kompletnim naseljima, opštinama a nekada i komunikaciju svih korisnika mobilnih telefona u Crnoj Gori.

Sudije podatke o tome ko je sa kim razgovarao traže i za period do 40 dana.

O tome je Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama obavijestio jedino Telenor.

Iz te kompanije pitaju da li su ti zahtjevi u skladu sa zakonom i da li na njih moraju odgovoriti.

Kontrolori Agencije utvrdiće da li je to slučaj i sa druga dva operatera, kao i da li svi krše privatnost korisnika kada po naredbi sudija za istragu dostavljaju te podatke.

Najavili su da će uskoro početi provjere baza mobilnih operatera.

Takvu odluku donio je juče Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka po zahtjevu Telenora, potvrdio je “Vijestima” član Savjeta Agencije Radenko Lacmanović.

Prema informacijama “Vijesti”, naredbe istražnih sudija prema mobilnim operaterima sadrže “naloge za pretresanje telekomunikacionog saobraćaja za sve građane Crne Gore, odnosno za teritorije opština, naselja ili konkretnih ulica i to za period od nekoliko do mjesec dana”.

Lacmanović je kazao da moraju biti precizni i obrazloženi zahtjevi sudija za istrage o korišćenju ličnih podataka iz telekomunikacionog saobraćaja, shodno Zakoniku o krivičnom postupku i međunarodnim dokumentima.

"Nalozi suda o pretresanju podataka svih učesnika u telekomunikacionom saobraćaju sa određenog prostora, pa makar to bilo i samo naselje, a kamoli teritorija čitave države, ne odgovaraju stvarnim potrebama i u suprotnosti su sa domaćim i međunarodnim pravom”, rekao je.

On je ocijenio da istražni organi ne rade valjano posao i da ne znaju šta i o kome traže , ako zahtijevaju listinge svih korsnika mobilne telefonije.

"Istražni sudija o tome mora voditi računa i takve zahtjeve vraćati na dodatno preciziranje”, rekao je sagovornik.

Lacmanović je konstatovao da ne postoji opravdanje za naloge sudije kojima se u neograničenom obimu ulazi u privatnost svih građana Crne Gore, kao i stranih državljana koji su boravili u državi u određenom vremenskom intervalu, odnosno koristili usluge mobilnih operatera: “A da se pritom ta lica ne nalaze, čak ni posredno, u situaciji koja može dovesti do krivičnog gonjenja”.

“Zadržani podaci omogućavaju saznanje s kojom osobom je pretplatnik ili registrovani korisnik komunicirao, vrijeme komunikacije, mjesto sa kojeg se odvijala. Oni omogućavaju uvid u učestalost komunikacija s određenim osobama tokom traženog razdoblja. Ti podaci, uzeti zajedno, mogu omogućiti donošenje vrlo preciznih zaključaka o privatnom životu, svakodnevne navike, mjesta trajnih ili privremenih boravaka, dnevna ili druga kretanja, društvene odnose i sredine iz koje su te osobe”, rekao je Lacmanović.

Podatke traže i sudije za prekršaje

Prema informacijama "Vijesti", podatke od operatera tražili su i pojedini sudovi za prekršaje.

Lacmanović je rekao da se "ograničenja vezana za komunikacionu privatnost odnose na vođenje krivičnog postupka ili iz razloga nacionalne bezbjednosti" i da bi teško bilo izvući zaključak da je sud za prekršaje nadležan za izdavanje takvih naloga.

Preporučujemo za Vas