"IZLOŽENI SMO ATMOSFERI NEPOVJERENJA"

Uprava policije poziva Đukanovića da ih zaštiti od Katnića

"Mjera zadržavanja Medojevića i Terzića, bez prezentovanih dokaza, predstavlja davno prevaziđenu i u zakonu iskorijenjenu metodu militarističkog pristupa da se preko ove mjere pokuša doći do dokaza u formi iznuđenog priznanja..."
107 pregleda 143 komentar(a)
Milovoje Katnić, Slavko Stojanović, Foto: Arhiva Vijesti
Milovoje Katnić, Slavko Stojanović, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 28.02.2016. 18:04h

Uprava policije pozvala je premijera Mila Đukanovića da ih zaštiti od, kako tvrde, konstantne atmosfere nepovjerenja od strane Specijalnog državnog tužilaštva.

"Uprava policije je izložena konstatnoj atmosferi nepovjerenja a istovremeno su svi njeni potencijali stavljeni na raspolaganje tužilaštvu. Pozivamo nadležne organe i Vladu da, shodno svojim nadležnostima, obezbijede pravnu zaštitu policijskim službenicima kroz obezbjeđivanje neophodnih uslova i ambijenta za nesmetano i profesionalno obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti Uprave policije", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Oni su se oglasili tvrdeći da u policiji nema pripadnika organizovane kriminalne grupe.

"Menadžment Uprave policije MUP-a sa indignacijom odbacuje medijske navode da u policiji ima pripadnika organizovane kriminalne grupe, a koji navodi su direktno proistekli iz trenutnog statusa službenika Uprave policije, Dalibora Medojevića i Nikole Terzića, s obzirom da ih je Specijalno državno tužilaštvo, bez ijednog prezentovanog dokaza, osumnjičilo i donijelo rješenje o zadržavanju zbog sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja. Ovim činom Specijalnog državnog tužilaštva i medijskim konstrukcijama izvršen je ne samo atak na lični, porodični i profesionalni integritet policijskih službenika, već i atak na Upravu policije kao jednog od najvažnijih subjekata u sistemu bezbjednosti naše države. Radi se o tome da Uprava policije nema saznanja niti ijednog dokaza da su navedeni policijski službenici članovi kriminalne organizacije, a takođe od strane Tužilaštva policiji nije prezentovan nijedan dokaz koji bi ukazivao na sumnju da su ova dva policijska službenika počinila predmetna krivična djela, a što se odnosi na aktuelni slučaj nestanka 13 pisama i dva službena akta Tužilaštva izuzeta prilikom pretresa stambenog objekta V.M, lica osumnjičenog u predmetu "Hobotnica", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Tvrde da je u interesu policije da se ovaj slučaj dovede do kraja.

"I u tome ćemo istrajati, a u ovom postupku Tužilaštvo ima punu podršku menadžmenta Uprave policije. Naravno, ukoliko Medojević i Terzić pravosnažnom presudom ne budu osuđeni za krivična djela za koja se terete, kod nadležnih državnih organa ćemo inicirati pokretanje odgovornosti postupajućeg tužioca i nadležnog tužilaštva. Ovo iz razloga što postupajući tužilac do sada nije uzeo u obzir razmatranje prekršene procedure u dijelu izuzimanja, dokumentovanja i obezbjeđenja predmeta i tragova prilikom pretresa, iako su sporna pisma i akti mogli nestati u bilo kom momentu od njihovog pronalaska na licu mjesta – stana osumnjičenog V.M. do konstatacije u policijskim prostorijama da nedostaju".

Iz Uprave policije navode da je procedura valjanog i propisnog izuzimanja dokaza prekršena samo na jednoj lokaciji od pet lokacija na kojima su vršeni pretresi.

"U pitanju su stambene prostorije u kojima su pronađena sporna pisma i akti koji su nestali, a pretres i izuzimanje, dokumentovanje i obezbjeđenje predmeta i stvari na toj lokaciji nisu vršili službenici Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, čiji su službenici Medojević i Terzić, već službenici Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta. Takođe, postupajući tužilac nije tretirao i pitanje donošenja sa lica mjesta i ostavljenja nezapečaćenih kesa sa izuzetim predmetima i stvarima u prostoriji Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta koja nije pokrivena video nadzorom, a gdje su kese ostavljene preko noći i pritom nisu bilo propisno obezbijeđene niti ostavljene u sefu. Upravo je Medojević, po konstatovanju da nedostaju sporni akti, o tome odmah obavijestio postupajućeg tužioca. Stoga čudi da Tužilaštvo sumnjiči upravo Medojevića i Terzića da su počinili ova krivična djela a posebno da su članovi kriminalne organizacije", navodi se u saopštenju.

Dodaju da je Uprava policije do sada u svakom slučaju u kojem su postojali osnovi sumnje, sa valjano prikupljenim dokazima i u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, da je bilo koji policijski službenik počinio bilo koje krivično djelo čije se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, te službenike procesuirala krivično i disciplinski.

"Ovakve paušalne i ishitrene odluke Specijalnog tužilaštva, da se Medojević i Terzić liše slobode i zadrže bez ijednog ponuđenog dokaza da su pripadnici organizovane kriminalne grupe, su očigledno imale namjeru da se slučaj nestanka pisama,u sprezi sa pojedinim neraspoređenim službenicima policije, iskoristi za pokušaj diskreditacije Uprave policije i njenog menadžmenta. Da bismo na objektivan i valjan način utvrdili činjenice, Uprava policije će ka Ministarstvu unutrašnjih poslova inicirati angažovanje Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije da ispita svaku pojedinost u vezi sa ovim slučajem i u ovom će postupku policija sa Unutrašnjom kontrolom maksimalno sarađivati".

Tvrde da je Uprava policije u više navrata doživljavala "nesistemsko i neprofesionalno postupanje od strane Specijalnog državnog tužilaštva, od zalaženja u nadležnosti Uprave policije do nepoštovanja policijske procedure u sistemu subordinacije angažovanjem policijskih službenika u konkretnim predmetima od strane ovog tužilaštva bez konsultovanja nadležnih rukovodilaca u policiji".

"Mjera zadržavanja Medojevića i Terzića, bez prezentovanih dokaza, predstavlja davno prevaziđenu i u zakonu iskorijenjenu metodu militarističkog pristupa da se preko ove mjere pokuša doći do dokaza u formi iznuđenog priznanja, iako bi trebalo da zadržavanje bude mjera određena u cilju obezbjeđenja osumnjičenog lica za dalji tok postupka a na osnovu pravno relevantnih činjenica i već prethodno prikupljene dokazne građe kroz izviđajni postupak", saopšteno je iz Uprave policije.

Navode da hapšenje i zadržavanje Medojevića i Terzića nisu jedini primjeri "ishitrenih odluka Specijalnog državnog tužilaštva".

"Takav primjer je i lišenje slobode policijskog službenika Đoke Golubovića, kojeg je SDT provobitno osumnjičilo za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja, što je i tada u medijima prouzrokovalo navode da u Upravi policije postoje ogranci organizovane kriminalne grupe, a na što na žalost tada nismo reagovali. Kao epilog postupanja SDT u tom predmetu sada imamo situaciju da je SDT ustupilo predmet ODT u Kotoru, s obzirom da u svom postupanju nije našlo elemente KD stvaranje kriminalne organizacije ili drugog krivičnog djela iz nadležnosti SDT, iako je isto kao osnov iskoristilo za lišenje slobode imenovanog. Kao jedan od primjera neosnovanog lišenja slobode navodimo i lišenje slobode građanke iz Budve, koja je po nalogu SDT, na osnovu ličnih podataka koje je SDT dostavilo Upravi policije sa nalogom da se ista liši slobode, neosnovano i greškom SDT uhapšena i tom prilikom joj je ograničena sloboda kretanja, što se u medijima pokušalo predstaviti kao greška policijskih službenika, a za što niko u SDT nije odgovarao. Navodimo da službenici Uprave policije inače imaju kvalitetnu i profesionalnu komunikaciju sa višim i osnovnim državnim tužilaštvima, kao i sa pojedinim Specijalnim tužiocima u Specijalnom državnom tužilaštvu", zaključuje se u saopštenju.