ZBOG USLOVNIH OTPUSTA LJUTI NA SUDIJE IZ BIJELOG POLJA

Robijaši prijete štrajkom

Osuđenici su napisali da sudije iz Bijelog Polja ne vrednujući mišljenje ZIKS-a krše Zakon, umjesto da ga sprovode
68 pregleda 12 komentar(a)
Spuški zatvor, ZIKS, Foto: Zoran Đurić
Spuški zatvor, ZIKS, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 14.02.2016. 14:41h

Grupa osuđenika iz spuškog zatvora optužila je sudije bjelopoljskog Višeg suda da nezakonito odbijaju njihove molbe za uslovni otpust i namjerno ih ostavljaju iza rešetaka.

Zbog toga su najavili štajk glađu.

Robijaši, čiji je identitet poznat “Vijestima”, tvrde da su kriterijumi na osnovu kojih taj sud rješava molbe neujednačeni.

“Sudije bjelopoljskog Višeg suda u pojedinim slučajevima odbijaju molbe osuđenika koji ispunjavaju sve Zakonom propisane uslove, koji dobiju pozitivno mišljenje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) i preporuku da se uslovno otpuste. Iako nemaju pravo na to, novčane kazne od prije 10 ili 15 godina cijene kao raniju osuđivanost, tražeći i najmanji razlog da odbiju molbu”, piše u pismu osuđenika dostavljenom “Vijestima”.

Osuđenici su napisali da sudije iz Bijelog Polja ne vrednujući mišljenje ZIKS-a krše Zakon, umjesto da ga sprovode.

“Traže dodatna objašnjenja iako su ona data u mišljenju Zavoda i na taj način odugovlače donošenje odluke i do pet mjeseci”, tvrde osuđenici.

Portparolka Višeg suda Bijelo Polje Aida Zoronjić odbacila je njihove optužbe, objašnjavajući da je i novčana kazna, vrsta kazne predviđena Krivičnim zakonikom Crne Gore.

Pojasnila je da je Zakonom propisano da ako vijeće ne odbaci molbu osuđenika, traži od ZIKS-a izvještaj o okolnostima koje se odnose na ličnost zatvorenika, njegov raniji život, vladanje za vrijeme izdržavanja kazne, disciplinske kazne...

“Imajući u vidu da je ranija osuđivanost okolnost koja se odnosi na raniji život i ličnost zatvorenika, te činjenica da je i novčana kazna vrsta kazne predviđene KZCG, iz takve činjenice, odnosno ranije osuđivanosti zatvorenika, izvodi se zaključak da ranija kazna prema osuđenom nije postigla svoju svrhu, odnosno doprinijela korekciji stavova i ponašanja osuđenog da ubuduće ne vrši krivična djela”, kazala je Zoronjić.

Vijeće imalo milosti za devet od 35 osuđenika, koji su pisali molbe

Devet osuđenika, od 35 koliko je za šest mjeseci od bjelopoljskog Višeg suda tražilo uslovni otpust, dobilo je skraćenje kazne.

Tom sudu je podnijeto 35 molbi za uslovni otpust od 18. jula 2015. godine, kada je i stupio na snagu novi Zakon o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjere bezbjednosti, do 13. januara 2016. Nijedna od tih molbi nije bila nepotpuna.

“Viši sud u Bijelom Polju odlučio je o 29 molbi za uslovni otpust. Od ukupno 29 riješenih molbi za uslovni otpust, ovaj sud je donio 20 rješenja kojim je odbijena molba za uslovni otpust i devet rješenja kojim je usvojena molba”, pojasnila je Aida Zoronjić.

Istakla je da je u tim predmetima vijeće odlučivalo bez održavanja ročišta, jer su za to bili ispunjeni uslovi propisani u članu 122 Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjere bezbjednosti.

“S obzirom da je ovaj sud pribavio potrebne izvještaje od Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija koji se odnose na ličnost i vladanje osuđenog za vrijeme izdržavanja predmetne kazne, sa procjenom rizika u pogledu bezbjednosti osuđenog, to je ovaj sud našao da su se stekli uslovi da se o svim molbama za uslovni otpust odluči bez održavanja ročišta”, kazala je ona.

Zoronjić je istakla da Viši sud u Bijelom Polju do 13. januara nije odbacio nijednu molbu kao nepotpunu.