APELACIONI SUD CRNE GORE ODBIO ŽALBU BRANIOCA OKRIVLJENOG FUNKCIONERA DPS-A

Marović ostaje u pritvoru jer može da utiče na svjedoke

Po nalaženju ovog suda, prvostepeno rješenje je donijeto bez bitnih povreda odredaba krivičnog postupka i bez povrede postupka, na koju se neosnovano ukazuje žalbom branioca okrivljenog
22 komentar(a)
Svetozar Marović, Foto: Filip Roganović
Svetozar Marović, Foto: Filip Roganović
Ažurirano: 25.01.2016. 18:50h

Apelacioni sud Crne Gore, odbio je kao neosnovanu žalbu branioca okrivljenog Svetozara Marovića, advokata Zdravka N. Begovića, izjavljenu na rješenje Višeg suda u Podgorici 15. 01. 2016, kojim je okrivljenom Svetozaru Maroviću produžen pritvor za dva mjeseca po dva pritvorska osnova i to zbog postojanja opasnosti da će okrivljeni ukoliko se nađe na slobodi ometati postupak istrage uticanjem na svjedoke i zbog toga što je u pitanju krivično djelo za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od deset godina, koje je posebno teško kako zbog načina izvršenja tako i zbog nastale posledice.

Po nalaženju ovog suda, prvostepeno rješenje je donijeto bez bitnih povreda odredaba krivičnog postupka i bez povrede postupka, na koju se neosnovano ukazuje žalbom branioca okrivljenog, jer je prvostepeni Viši sud o svim odlučnim činjenicama, u vezi sa pritvorskim osnovima po kojima je okrivljenom Svetozaru Maroviću produžen pritvor, dao jasne i dovoljne razloge, koji su medjusobno saglasni i saglasni stanju u spisima predmeta.

"Činjenično stanje u ovoj krivično pravnoj stvari je potpuno i pravilno utvrđeno. U tom smislu, pravilno je utvrdio prvostepeni Viši sud da postoji osnovana sumnja da je okrivljeni Svetozar Marović izvršio produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja, koje krivično djelo je izvršeno na organizovan način. Istraga u dosadašnjem toku trajanja pritvora nije završena iz objektivnih razloga. U daljem toku istrage potrebno je saslušati svjedoke predložene aktom specijalnog državnog tužilaštva u Podgorici od 14.01.2016. godine, za koje je vjerovatno da će moći da daju obavještenja o krivičnom djelu za koje je okrivljeni osnovano sumnjiv, koja okolnost ukazuje da će okrivljeni puštanjem na slobodu ometati postupak uticanjem na svjedoke. Takođe je prvostepeni Viši sud pravilno utvrdio da pritvor okrivljenom treba produžiti i zbog toga što je krivično djelo za koje je okrivljeni osnovano sumnjiv da je izvršio posebno teško kako zbog načina izvršenja tako i zbog nastale posledice a u pitanju je krivično djelo za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od 10 godina, te da je pritvor nužan radi nesmetanog vođenja krivičnog potupka", navela je Ivana Kovačević, samostalni savjetnik za odnose sa javnošću Apelacionog suda.

Preporučujemo za Vas