MARKO MUŠIČ, AUTOR DOMA REVOLUCIJE U NIKŠIĆU

Uzaludni dogovor sa Mićunovićem i Đukanovićem

Ne samo da se radi o negiranju etičkih i moralnih normi koje važe u civiliziranom svijetu, nego sam prije svega uvjeren da će rezultati ovih postupaka biti daleko manje uspješni od onih koji bi nastali u prisnoj, dobronamjernoj i kreativnoj saradnji sa autorima izgrađenog objekta, napisao mi je Marko Mušič
290 pregleda 9 komentar(a)
Marko Mušić, Foto: Ivan Petrušić
Marko Mušić, Foto: Ivan Petrušić
Ažurirano: 23.01.2016. 16:24h

I see a clinic full of cynics...  The Fun Boy Three, The Lunatics (Have Taken Over the Asylum), The Fun Boy Three (Chrysalis, 1982)

Kao neko ko se sa ozbiljnom odgovornošću i velikim naporom zalaže za crnogorsku arhitekturu i prostor - a usput je i arhitekt - ne mogu a da ne primijetim da je gospodin Slavoljub Stijepović, Gradonačelnik Podgorice - donio Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Nova varoš" u Podgorici - i to baš 31. decembra 2015. godine.

Jedan od dokumenata na osnovu kojih je Stijepović donio Odluku je Program uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2015. godinu. Osjetio sam obavezu da ovjerim što tačno piše u tom Programu - i ustanovih, na veliko svoje iznenađenje - da se u Programu nigdje se ne pominje "Nova varoš". Pominje se, doduše, "Nova varoš 2" - pominje se čak i "Nova varoš 1.2" - ali to je nešto drugo. 

Nije lako ploviti nemirnim morima CG prostorno-planske dokumentacije - hirovitim okeanima dokumenta koji se odnose na planiranje prostora (ili planiranje prostorom, što bi rekle neke moje prijateljice i neki moji prijatelji iz MORiT) - pogotovo ako vam ta vrsta plovidbe nije u opisu radnog mjesta. Iz čiste znatiželje ploviti okeanima CG prostorno-planske zbilje je van pameti, naravno - ali treba imati u vidu da je ovih dana u našoj CG vrlo malo toga što nije van pameti.              

Informacije radi, pomenuću da je Izmjenama i dopunama DUP-a "Nova Varoš" obuhvaćeno područje od 46 ha - ograničeno Moračom sa zapada, Ribnicom sa juga, Bulevarom Ivana Crnojevića sa sjevera i Ulicom Marka Miljanova sa istoka - da se zna. Draže bi mi bilo da je granica sa zapadne strane Bulevar Stanka Dragojevića - a ne Morača - ali ko mene što pita. Takođe, molio bih vas da uzmete u obzir i činjenicu da je predviđeno (negdje, nekad, ne znam gdje, ne znam kad) da za pomenute Izmjene i dopune treba izdvojiti 20.000 eura - i da će tu svoticu obezbijediti podnosioci inicijative za Izmjene i dopune DUP-a: Zetagradnja d.o.o. Podgorica, Fab Live d.o.o. Podgorica i Nikola Perović. 

Dakle, svjestan sam da se lako može desiti da ispadnem glup u društvu - ali ne mogu da izdržim a da ne postavim pitanje: zar nismo u svojevrsnom konfliktu interesa u situaciji kada podnosioci inicijative finansiraju Izmjene i dopune DUP-a? Teško je vjerovati da će podnosiocima inicijative - uglednim investitorima - javni interes biti na prvom mjestu. Da sam ugledni investitor meni bi profit bio na prvom mjestu - a o javnom interesu ne bih ni razmišljao. I naravno - u ime buduće saradnje umio bih da zahvalim gospodinu Gradonačelniku - to ne bih zaboravio, nikako.  

I da li sad da zaključim da me samo inicijativa i 20.000 eura dijeli od Izmjena i dopuna dokumenta koji se zove Izmjene i dopune DUP-a Rakreativno-kulturna zona na (desnoj) obali rijeke Morače - južni dio? Konkretno, ako namjeravam da gradim neboderčiće od 12 ili 29 stratova, pet komada - ili devet - u neposrednoj blizini neboderčića koji Normal Tours gradi neposredno uz Hotel Podgorica - da li da odmah podnesem inicijativu i spremim 20.000 eura? Poslije bi sve išlo glatko. Obećao bih nova radna mjesta - i uzeo bih tih 42 miliona na kredit, uz garancije Vlade CG - za izgradnju slatkih neboderčića neposredno uz neboderčić koji se već uveliko gradi neposredno uz Hotel Podgorica. 

Pitanja je više nego odgovora, kao i obično - biće o ovome još riječi, obećavam.       

A sada hajde da vidimo kako je akademik Marko Mušič, autor projekta nezavršenog Doma revolucije u Nikšiću - reagovao na tri pitanja (pogledajte prošli broj ART Vijesti) koja sam mu postavio negdje u novembru ili decembru prošle godine - a povodom raspisa  Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje adaptacije i rekonstrukcije Doma Revolucije u Nikšiću, iza kojega stoje neke moje prijateljice i neki moji prijatelji iz MORiT:     

"Poštovani g. Borislave Vukićeviću!

Hvala za vaše pismo i pažnju koju posvećujete Domu Revolucije u Nikšiću. Raspisivanje konkursa me je iznenadilo jer sam sa našim ateljeom (Atelje Marko Mušič d.o.o.) po dogovoru sa ministrom za kulturu, sport i medije, g. prof. Branislavom Mićunovićem (tada aktuelnim ministrom - op.a.), te sa direktorom Direkcije javnih radova, g. ing. Žarkom Živkovićem, izradio detaljni idejno-programski projekat prenamjene i revitalizacije Doma revolucije u Nikšiću. Projekat, koji je u fazi izrade bio usklađivan sa g. Mićunovićem i g. Živkovićem, izrađen je u tri varijante. U njima su obrađeni različiti odnosi kulturnih i komercijalnih sadržaja, te adekvatne raspodjele i organizacije pripadajućih prostora. Sastavni dio tog projekta prenamjene, rekonstrukcije i revitalizacije je i kompletna, brižljivo sakupljena i obrađena dokumentacija autora i Ateljea Marko Mušič d.o.o. (koja se tiče - op.a.) projektiranja i gradnje Doma Revolucije u Nikšiću. Taj idejno-programski projekat prenamjene i revitalizacije Doma Revolucije u Nikšiću sam zajedno sa g. Mićunovićem i g. Živkovićem predstavio u Podgorici premijeru Vlade Crne Gore, g. Milu Đukanoviću i njegovim saradnicima. Naša zalaganja doprinijela su odluci Vlade da se Dom Revolucije ne ruši.

Konkurs za koji nisam znao da se priprema u potpunosti prekida kontinuitet naših napora i projektantskih radova na prenamjeni, rekonstrukciji i revitalizaciji Doma revolucije u Nikšiću. Saradnja originalnog autora sagrađenog objekta nije predviđena ni u fazi sadašnjeg konkursa kao ni u izradi izvedbenih projekata (glavni projekt) za koje je Ministarstvo održivog razvoja i turizma istovremeno objavilo raspis na portalu javnih nabavki (portal.ujn.gov.me - idite na "Pretraga", a zatim ukucajte "Dom revolucije" u polje 1. Naslov obavještenja - op.a.). Ne samo da se radi o negiranju etičkih i moralnih normi koje važe u civiliziranom svijetu, nego sam prije svega uvjeren da će rezultati ovih postupaka biti daleko manje uspješni od onih koji bi nastali u prisnoj, dobronamjernoj i kreativnoj saradnji sa autorima izgrađenog objekta. Potrebni su naime suvereno poznavanje projektovanog i izgrađenog objekta, dobro poznavanje prostornih, komunikacijskih, tehničkih, tehnoloških i programskih mogućnosti koje određuje i uslovljava izgrađena struktura, te jasna vizija programske prenamjene, usklađene sa interesima i potrebama kako Nikšića i regije tako i Crne Gore.

Na kraju ovog neplaniranog razgovora moram ipak naglasiti, da sam sa Domom Revolucije u Nikšiću kao i sa Crnom Gorom, sa njezinim fantastičnim pejsažima, sa njezinom impresivnom prošlošću koja me podsjeća ne neko novo čitanje Ilijade, te sa njenim divnim ljudima sa kojima sam drugarski, korektno i predano sarađivao sve od 1970. godine kada sam pobjedio na anonimnom arhitektonskom konkursu za Spomen dom u Kolašinu, tijesno vezan. Tri objekata koja sam imao čast realizovati u Crnoj Gori: Dom u Kolašinu, Dom u Nikšiću te Turistički objekat na Lovćenu - predstavljaju značajni dio mog stvaralačkog opusa. Dio na koji sam posebno ponosan, te sa kojim me vežu brojna prijateljstva i fantastična saradnja sa divnim ljudima. Stoga sam, kao u prošlosti, i ubuduće uvijek spreman na autorsku, projektantsku i kreativnu saradnju te očekujem da će se produžiti.

Za eventuelna pitanja i dodatna objašnjenja sam vam uvijek rado na raspolaganju. Srdačan pozdrav, Marko Mušič U Ljubljani, 31. 12. 2015."

I što sad da zaključim o pomenutom raspisu? Pitanja je više nego odgovora, kao i obično. Moraću da postavim par pitanja mojim drugaricama i mojim drugovima iz MORiT, odnosno Ministarstva kulture i DJR - prije nego što zaključim bilo što.

Preporučujemo za Vas