Mandićevi advokati se žalili: Tvrde da je presuda nezakonita

Mandić je u oktobru 2015. osuđen na 18 godina zatvora zbog učešća u ubistvu Jovanovića
105 pregleda 17 komentar(a)
Ažurirano: 18.01.2016. 11:27h

Branioci Damira Mandića tvrde da je taj Podgoričanin osuđen bez dokaza i zato traže ukidanje prvostepene presude podgoričkog Višeg suda.

Njega je sutkinja Vesna Moštrokol osudila na 18 godina zatvora, zbog učešća u ubistvu Duška Jovanovića.

Advokati Velibor Marković i Branko Anđelić u žalbama su napisali da je prvostepeni sud zanemario istinu i materijalne dokaze koji potkrepljuju navode odbrane.

Ocijenili su i da je presuda koju je Mandiću 22. oktobra 2015. izreklo vijeće sutkinje Moštrokol nezakonita.

Marković je napisao da je sud zaključke izveo i suprotno nalazima i mišljenjima vještaka, te da je “umjesto da primijeni načelo pretpostavke nevinosti, razloge odluke prilagođavao osudi”.

“Ova presuda je gora od prethodne koju je ukinuo Apelacioni sud nakon ukidne odluke Ustavnog suda. Ništa od činjeničnog opisa optužnice nije utvrđeno kao nesumnjivo”, piše u njegovoj žalbi.

Marković tvrdi da je sud prihvatao samo iskaze svjedoka za koje smatra da idu u prilog osudi, a da je ostale odbacio bez valjanih razloga.

U žalbi advokata Anđelića piše da je vijeće Višeg suda cijenilo dokaze “po svom najslobodnijem uvjerenju”, odnosno “onako kako njemu odgovara”.

“Prvostepeni sud ne donosi presudu, radi se o predrasudi ili osudi bez činjenica”, napisao je Anđelić u žalbi dodajući da odbrana ozbiljno sumnja u to koliko je sud uopšte i utvrđivao činjenice.

“Može se zaključiti da je prvostepeni sud stereotipnim konstatacijama 'odredio' koji dokazi idu u korist optužbe i njima poklonio punu vjeru, zanemarujući istinu, materijalne dokaze koji potkrepljuju navode odbrane, kao i sve dokaze koji, po objektivnoj ocjeni, idu u prilog odbrane optuženog Mandića”, piše u Anđelićevoj žalbi.

On tvrdi da tokom postupka nije proveden nijedan dokaz na osnovu kojeg bi se na pouzdan i nesumnjiv način utvrdilo da je Mandić uradio bilo što od onog što mu se kao saizvršiocu stavlja na teret optužnicom.

Anđelić podsjeća sudije Apelacionog suda da je osnovana sumnja o postojanju nekih činjenica dovoljna za rješenje o sprovođenju istrage, vjerovatnoća za podizanje optužnice, ali da je za presuđenje potrebna potpuna izvjesnost.

“Činjenice moraju biti nesumnjivo i sa potpunom izvjesnošću utvrđene da bi se na istim zasnivala sudska odluka”, napisao je Anđelić.

Dodao je da tokom postupka nije dokazano ni da je Mandić uopšte bio u "golfu" iz kog je pucano na Jovanovića, i da to potvrđuje i analiza bioloških tragova koji potiču sa vlakana kose pronađenih u vozilu.

“Od čak 37 uzoraka bioloških tragova, otisaka na strani vozača, suvozača i zadnjim sjedištima, niti jedan ne potiče od optuženog Mandića”, napisao je Anđelić u žalbi, predlažući Apelacionom sudu da preinači presudu i Mandića oslobodi krivice, ili ponovo održi glavni pretres i neposrednim izvođenjem dokaza u potpunosti utvrditi činjenično stanje i oslobodi ga krivice.

Sutkinja Moštrokol je u obrazloženju presude na koju su se Mandićevi branioci žalili, kazala da je on 27. maja 2004. godine kao saizvršilac ubio Jovanovića. Rekla je i da je sa kartice Mandićevog mobilnog telefona naručen “golf 3”, u koji je Mandić sa još dvije osobe stavio dva automata.

To je bila treća odluka u postupku koji se vodi zbog ubistva urednika "Dana".

Mandić je prvom presudom sudije Radovana Mandića, krajem 2006. godine, oslobođen optužbe da je kao saizvršilac ubio Jovanovića. Apelacioni sud ukinuo je tu presudu, nakon čega je vijeće sudije Lazara Akovića, u aprilu 2009. osudilo Mandića na 30 godina zatvora. Odlučujući po žalbama, kazna je smanjena na 18 godina. Ustavni sud ukinuo je i tu presudu, nakon čega je predmet dodijeljen vijeću sutkinje Moštrokol.

Marković : Vještake iz Visbadena sud je saslušao samo pro forme

Advokat Velibor Marković ocijenio je da je u nedavno završenom postupku protiv Damira Mandića, Viši sud “samo pro forme” sproveo neposredno saslušanje svjedoka, kako bi uvažio odluke Ustavnog i Apelacionog suda.

Marković je u žalbi napisao da sud nije cijenio izjave saslušanih vještaka, već “izveo neke svoje zaključke suprotne usmenim izjašnjenjima vještaka i bez uporišta u bilo kom drugom dokazu, što znači proizvoljno”.

“Cilj prvostepenog suda nije bilo utvrđivanje materijalne istine u ovoj stvari, već samo da se ispoštuju odluke viših sudskih instanci otklanjanjem počinjenih bitnih povreda postupka, tako što će biti neposredno saslušani vještaci iz Visbadena, i bez obzira kakav bio rezultat tog dokaza, donošenje iste presude”, napisao je Marković .

Dodao je da ni u ponovljenom postupku ništa nije utvrđeno kao nesumnjivo, osim toga “da nije pucano iz vozila, i da crvena dukserica nije boravila u vozilu”.

“Temeljiti presudu na DNK tragovima na pušci iz koje uopšte nije pucano i pri činjenici da se na njoj nalaze i tragovi drugih lica čiji identitet nije poznat, niti se zna starost tragova, ne može biti dovoljno za osudu”, napisao je Marković .

Galerija