PRESUDA DIREKTORU SREDNJE ŠKOLE U ROAJAMA

Esad Crnovršanin osuđen na šest mjeseci zatvora

Crnovršanin je priznao da je u nekoliko navrata uzimao pozajmice iz blagajne škole. U odbrani je naveo da nije znao da je na taj način počinio krivično djelo
63 pregleda 12 komentar(a)
Esad Crnovršanin
Esad Crnovršanin
Ažurirano: 17.11.2015. 11:54h

Sudija specijanog odjeljenja Suzana Mugoša danas je u Višem sudu u Podgorici osudila na šest mjeseci zatvora Esada J. Crnovršanina (54), direktora Srednje stručne škole u Rožajama, zbog produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja.

Sudija je kazala da je po ovom optužnom predlogu zakonom propisana kazna od šest mejseci do pet godina zatvora.

U optužnom predlogu specijalnog tužioca Tatjane Žižić, između ostalog se navodi da je Crnovršanin od 16. januara do 25. marta 2015, kao službeno lice i javni funkcioner izabran odlukom ministarstva prosvjete i nauke Vlade Crne Gore, na mjesto direktora JU “Srednja stručna škola” Rožaje, protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja, sebi pribavio korist, a školi nanio štetu u iznosu od 1.462,50 eura.

Crnovršanin je priznao da je u nekoliko navrata uzimao pozajmice iz blagajne škole. U odbrani je naveo da nije znao da je na taj način počinio krivično djelo. On je istakao da je sav novac koji je podigao na ime akontacija uredno vratio školi, iako je povraćaj novca uslijedio, kako je utvrđeno nalazom i mišljenjem vještaka ekonomske struke, tek nedjelju dana od kada saslušan kod tužioca.

Objasnio je da je to činio zbog loše materijalne situacije i privatnih obaveza koje je morao završavati.

Crnvršanin je, kako se navodi u optužnom predlogu, 16. januara donio rješenje, a kojim je, odobrio navodno u službenom interesu škole, te uplatio 100 eura na žiro račun Inženjerske komore Crne Gore, na ime članarine Crnovršanin Esada.

Potom je sačinio nalog za prenos novca koji je lično potpisao i ovjerio pečatom škole i sa žiro računa škole prenio 100 eura na žiro račun Inženjerske komore iako za to nije bilo pravnog osnova, niti je škola imala ikakav interes, već samo okrivljeni.

Okrivljeni je 26. februara donio rješenje kojim je odobrio navodnu akontaciju na svoje ime u iznosu od 562,50 eura, na ime naknade troškova sudskog postupka u predmetu Osnovnog suda u Rožajama u kome je postupao kao fizičko lice i odlukom suda bio obavezan da ih plati.

Crnovršanin je protivno službenom interesu škole, nalogom koji je lično potpisao i ovjerio pečatom škole, sa žiro računa škole, prenio na tekući račun Emire Nurković. U optužnom predlogu se navodi, da za to nije bilo pravnog osnova.

Crnovršanin je 3. marta donio rješenje u kojem je lažno prikazao da za potrebe vještačenja u praničnom postupku treba isplatiti 50 eura u ime navodnog pravnog zastupnika škole advokata Ahmedina Šutkovića, iako u postupku škola nije bila stranka u sporu, već sam okrivljeni u svojstvu tužioca.

Okrivljeni je sa žiro računa škle prenuo na žiro račun depozita Osnovnog suda Rožaje ovaj iznos, iako za to nije bilo pravnog osnova.

Crnovršanin je 25. marta donio rješenje kojim je oddobrio navodnu akontaciju na svoje ime I u svoju korist u iznosu od 800 eura na ime izrečene novčane kazne u krivičnom postupku u kome je oglašen krivim.

On je protivno službenom interesu škole, sa žiro računa škole, nalogom za prenos lično potpisao i ovjerio pečatom škole, uplatio u budžet države Crne Gore, iako za to nije bilo pravnog osnova.

Crnovršanin je izvršio “produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja”.

Preporučujemo za Vas