"OHRABRUJUĆI REZULTATI"

Pejanović: Crna Gora jača regionalnu saradnju u oblasti borbe protiv korupcije

"Korupcija se kao fenomen ne može posmatrati izolovano, naročito uzimajući u obzir da mnoge kriminalne grupe koriste korupciju kao strategiju za lakše sprovođenje kriminalnih radnji", kazao je Pejanović
1 komentar(a)
Dragan Pejanović, Foto: Mup.gov.me
Dragan Pejanović, Foto: Mup.gov.me
Ažurirano: 05.04.2019. 00:19h

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije prepoznaju borbu protiv korupcije i jačanje integriteta policijskih službenika kao prioritet u svom radu i nastaviće da aktivno učestvuju u regionalnim antikoruptivnim inicijativama i projektima, rekao je državni sekretar u MUP-u Dragan Pejanović na Regionalnom forumu ministarstava odgovornih za unutrašnje poslove u vezi sa borbom protiv unutrašnje korupcije u Sofiji.

"Borbi protiv unutrašnje korupcije posvećuje se velika pažnja, kako na normativnom, tako i na operativnom planu", kazao je Pejanović.

On je podsjetio da je Ministarstvo unutrašnjih poslova 2014. izradilo i usvojilo Plan integriteta, koji sadrži mjere prevencije i otklanjanja mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog ponašanja.

U cilju intenziviranja reformi u ovoj oblasti, predviđene su mjere za praćenje sprovođenja Plana integriteta, jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije, kao i obuke na temu jačanja integriteta i poštovanja Kodeksa policijske etike, saopštio je državni sekretar.

"Korupcija se kao fenomen ne može posmatrati izolovano, naročito uzimajući u obzir da mnoge kriminalne grupe koriste korupciju kao strategiju za lakše sprovođenje kriminalnih radnji", kazao je Pejanović.

On je dodao da su dosadašnji rezultati u suzbijanju koruptivnih djela ohrabrujući, te da je potrebno nastaviti borbu protiv ove prijetnje, sa fokusom na prevenciji, otkrivanju i rasvjetljavanju krivičnih djela sa elementima korupcije, kako u Upravi policije, tako i u drugim organima.

"Crna Gora je odlučna i uporna u borbi protiv korupcije i svih vidova kriminala i pouzdan je partner svojim susjedima, ali i relevantnim međunarodnim organizacijama, kako bi ujedinjenim snagama suzbili korupciju na svim nivoima i afirmisali vrijednosti na kojima se temelji evropska zajednica", zaključio je Pejanović.

Na forumu je zajednički ocijenjeno da su sve zemlje Zapadnog Balkana posvećene izgradnji sopstvenih kapaciteta u cilju adekvatne borbe protiv korupcije. Takođe je istaknut značaj postojećih regionalnih inicijativa i platformi koje se bave ovom problematikom i izraženo uvjerenje da će se nastaviti kvalitetna regionalna saradnja.