Ozbiljne sumnje u neetično ponašanje policije tokom protesta

Etički odbor je apelovao na nadležne državne organe da u što kraćem roku istraže sve prijavljene slučajeve moguće prekomjerne upotrebe sile i osuđuje svako neetično ponašnje pripadnika Uprave policije
54 komentar(a)
DF Protesti, Foto: Boris Pejović
DF Protesti, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 27.10.2015. 16:34h

Etički odbor Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) ocijenio je da postoje ozbiljne sumnje da je u pojedinačnim radnjama policijskih službenika, tokom protesta koji je održan ispred parlamenta, na drugim lokacijama bilo neetičnog ponašanja.

Etički odbor je danas, povodom javnog okupljanja građana 24.oktobra ispred zgrade Skupštine, ocijenio da je intervencija pripadnika Uprave policije na platou ispred zgrade Skupštine bila nužna, profesionalna i u skladu sa zakonskim ovlašćenjima.

„Odbor izražava zabrinutost da postoje ozbiljne sumnje da je u pojedinačnim radnjama policijskih službenika na drugim lokacijama bilo neetičnog ponašanja“, kaže se u saopštenju MUP-a nakon sastanka Etičkog odbora.

Etički odbor je apelovao na nadležne državne organe da u što kraćem roku istraže sve prijavljene slučajeve moguće prekomjerne upotrebe sile i osuđuje svako neetično ponašnje pripadnika Uprave policije.

„Odbor takođe izražava žaljenje zbog povređivanja građana i policijskih službenika i poziva građane da svako postupanje policije za koje smatraju da nije bilo u skladu sa zakonom prijave nadležnim instancama“, navodi se u saopštenju.

Na današnjem sastanku Etičkog odbora razmatrana su tri predmeta – R.V, policijski službenik Sektora policije opšte nadležnosti, P.M, policijski službenik CB Podgorica i pritužba građanina B.B. protiv policijskih službenika CB Podgorica.

Kako je saopšteno, rukovodilac Grupe za bezbjednost saobraćaja u Sektoru policije opšte nadležnosti dostavio je Etičkom odboru spise predmeta na mišljenje, povodom prijave za prekršaj podnešene 19. septembra od službenika Grupe za bezbjednost saobraćaja, Ć.M, protiv službenika Grupe za bezbjednost saobraćaja, R.V.

„Sagledavajući navedeni predmet, Etički odbor se izjasnio da je u postupanju i službenika R.V. i službenika Ć.M. došlo do kršenja Kodeksa policijske etike u članu 14“, navode iz MUP-a.

U drugom slučaju, načelnik CB Podgorica dostavio je Etičkom odboru spise predmeta na mišljenje a vezano za postupanje službenika P.M, protiv koga je podnešena inicijativa za utvrđivanje disciplinske odgovornosti zbog osnova sumnje da je počinio težu povredu službene dužnosti iz člana 106 stav 1 tačka 10 Zakona o unutrašnjim poslovima u sticaju sa članom 15 Kodeksa policijske etike.

„Sagledavajući navedeni predmet, Etički odbor se izjasnio da je u postupanju službenika P.M. došlo do kršenja Kodeksa policijske etike u članu 15“, saopšteno je iz MUP-a.

Kad je u pitanju pritužba građanina B.B. protiv policijskih službenika CB Podgorica, iz MUP-a navode da je B.B. Etičkom odboru uputio pritužbu i dostavio propratnu ljekarsku dokumentaciju protiv službenika CB Podgorica zbog događaja koji se desio u noći između 8.i 9. oktobra, kada su ga, navodno, policijski službenici interventne jedinice CB Podgorica fizički maltretirali nakon privođenja u Centar bezbjednosti Podgorica.

„Sagledavajući pristiglu dokumentaciju, Etički odbor se izjasnio da je navedeni predmet potrebno dostaviti Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije sa zahtjevom za postupanje po konkretnom slučaju“, navodi se u saopštenju.

Odjeljenje za unutrašnju kontrolu će, kako se dodaje, dostaviti povratnu informaciju Odboru o ishodu, kako bi se Etički odbor izjasnio.

Bonus video: