ZAGLUŠUJUĆA TIŠINA (7)

Sudovi preblago kažnjavaju pedofile

Rijetki su slučajevi kada su se pedofili kažnjavali sa više godina zatvora. Kazne najčešće zatvorske do godinu dana i uslovne...
106 pregleda 6 komentar(a)
pedofilija, Foto: Shutterstock.com
pedofilija, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 09.10.2015. 08:30h

Sudije u Crnoj Gori najčešće kažnjavaju ljude koji su seksualno zlostavljali djecu kaznama zatvora do godinu dana i uslovnim osudama.

Rijetki su slučajevi kada su se pedofili kažnjavali sa više godina zatvora. Višegodišnje zatvorske kazne za seksualno zlostavljanje djece izrečene su 2012. godine (tri godine zatvora) i ove godine (devet godina zatvora).

U stavu 1 člana 206 važećeg Krivičnog zakonika Crne Gore piše da se počinioci obljube nad djetetom kažnjavaju od tri do 12 godina zatvora.

Na sajtu sudovi.me novinari Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG) uspjeli su da pronađu svega 36 prvostepenih osuđujućih presuda.

Prema zvaničnim podacima koje je CIN-CG dobio iz Vrhovnog suda, u posljednjih pet godina pravosnažno su osuđene 74 osobe zbog seksualnog zlostavljanja djece.

Na osnovu toga može se zaključiti da crnogorski sudovi selektivno objavljuju presude o seksualnom zlostavljanju djece u Crnoj Gori.

Među tim presudama, najviše je onih u kojima su osuđeni za vanbračnu zajednicu sa maloljetnikom, a javnosti su dostupne samo po dvije presude za krivična djela dječja pornografija i obljuba sa djetetom.

Osnovni sud u Podgorici objavio je tri presude, iako je u posljednjih pet godina bilo devet pravosnažnih.

Portparolka tog suda, Marina Kalezić, kazala je za CIN-CG da su shodno Pravilniku o anonimizaciji, sve sudije dužne da izvrše anonimizaciju pravosnažnih odluka, koje se potom objavljuju na sajtu Osnovnog suda.

"Osim toga, svim sudijama je od strane predsjednika Osnovnog suda u Podgorici naloženo da postupe na taj način, čime će sve pravosnažne presude biti javno dostupne", kazala je Kalezić.

Tim odgovorom ostalo je nejasno zašto se ne objavljuju sve presude.

Iz Osnovnog suda na Žabljaku nisu objavili nijednu prvostepenu presudu za krivična djela iz sfere seksualnog zlostavljanja djece, iako su prema izvještaju Vrhovnog suda u posljednjih pet godina u tom gradu pravosnažno osuđene dvije osobe (2013. i 2014).

CIN-CG je odlučio da od pronađenih presuda - za krivična djela nedozvoljene polne radnje, obljuba sa djetetom, dječija pornografija i vanbračna zajednica sa maloljetnikom - sačini bazu podataka.

Na osnovu te baze može se vidjeti da su 25 osuđenih radno neangažovane osobe.

Tu su i pet penzionera, jedan vozač, mesar, autolimar, fizički radnik, ali i maloljetnik (jedna osoba je nekategorisana).

Sve žrtve u presudama dostupnim na sajtu Vrhovnog suda su ženskog pola. Najmlađa žrtva imala je samo četiri godine, a najstarija 17.

Od 36 presuda osnovnih sudova u Crnoj Gori u 17 su počinioci krivičnih djela seksualnog zlostavljanja maloljetnika dobili kaznu zatvora od 30 dana do 12 mjeseci.

Uslovnih osuda je bilo 16, i po jedna mjera bezbjednosti obaveznog liječenja, vaspitna mjera pojačan nadzor i novčana kazna od hiljadu eura.

Uprkos činjenici da je za posljednjih deset godina u Crnoj Gori registrovano oko dvije stotine slučajeva seksualnog zlostavljnja i iskorišćavanja djece, ne postoji registar pedofila niti jedinstvena baza zlostavljane djece.

Zakonom nije predviđeno ni obavještavanje porodice čije je dijete zlostavljano da je osuđeni pedofil odslužio zatvorsku kaznu i da je ponovo na slobodi.

O slobodnom kretanju osuđenih pedofila ni na koji način se ne obavještavaju ni obrazovne institucije, škole, vrtići, sportske organizacije...

Osuđeni za zlostavljanje djece mogu biti rehabilitovani

Tokom pretrage sajta sudovi.me novinari CIN-CG pronašli su i dvije odluke o rehabilitaciji osoba koje su počinile krivično djelo vanbračna zajednica sa maloljetnikom. Nakon što sud rehabilituje učinioce krivičnog djela njima se briše osuda iz kaznene evidencije, kao da to krivično djelo nikada nisu ni počinili.

Jedan takav slučaj bio je u Osnovnom sudu u Danilovgradu. Taj sud 12. novembra 2013. godine donio je odluku da se čovjeku izbriše iz kaznene evidencije krivično djelo vanbračna zajednica sa maloljetnikom. Osuđeni koji je rehabilitovan pravosnažno je osuđen 20. februara 1997. godine.

"Imajući u vidu odredbu čl.119 st.2 tač.2 KZ, kojom je propisano da se rehabilitacija može dati licu kojem je izrečena uslovna osuda, ako u vrijeme provjeravanja i u roku od godinu dana po isteku roka provjeravanja ne učini novo krivično djelo, te naprijed utvrđeno činjenično stanje slijedi da su ispunjeni uslovi za brisanje osude osuđenom, shodno citiranoj zakonskoj odredbi”, pisalo je u obrazloženju odluke.

Osnovnu sud u Beranama 20. decembra 2013. rehabilitovao je osobu, koja je 20. novembra 2009. pravosnažno osuđena da je počinila krivično djelo vanbračna zajednica sa maloljetnikom. Obrazloženje za tu rehabilitaciju bilo je slično kao u sudu u Danilovgradu.

Pravosnažne presude za tri godine

2011.

  • 1 PRESUDA - KRIVIČNO DJELO NEDOZVOLJENE POLNE RADNJE - Zatvorska kazna šest mjeseci.
  • 1 PRESUDA - KRIVIČNO DJELO VANBRAČNA ZAJEDNICA SA MALOLJETNIKOM - Zatvorska kazna četiri mjeseca i 15 dana.

2012.

  • 1 PRESUDA - KRIVIČNO DJELO OBLJUBA NAD DJETETOM - Zatvorska kazna tri godine.
  • 2 PRESUDE - KRIVIČNO DJELO NEDOZVOLJENE POLNE RADNJE - Jedna uslovna kazna, druga zatvorska od dva mjeseca i šest dana.
  • 1 PRESUDA - KRIVIČNO DJELO DJEČIJA PORNOGRAFIJA - Zatvorska kazna od četri mjeseca.
  • 7 PRESUDA - KRIVIČNO DJELO VANBRAČNA ZAJEDNICA SA MALOLJETNIKOM - Četri uslovne kazne, dvije mjere obezbjeđenja i jedna zatvorska kazna od 45 dana.

2013.

  • 2 PRESUDE - KRIVIČNO DJELO OBLJUBA SA DJETETOM - Dvije zatvorske kazne. Jedna šest, druga 12 mjeseci.
  • 1 PRESUDA - KRIVIČNO DJELO NEDOZVOLJENE POLNE RADNJE - Novčana kazna od 800 eura.
  • 3 PRESUDE - KRIVIČNO DJELO VANBRAČNA ZAJEDNICA SA MALOLJETNIKOM - Dvije uslovne kazne, jedna zatvorska od 30 dana.

​CIN-CG objavljuje bazu sa podacima iz presuda za krivična djela seksualnog zlostavljanja djece dostupnih na sajtu sudovi.me.