Usvojen Zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću

Ministar pravde Zoran Pažin je kazao da je to jedan od najsloženijih pravnih tekstova koji se našao u Skupštini i jedan od krucijalnih zakona za borbu protiv kriminala i korupcije na visokom nivou
262 pregleda 24 komentar(a)
Skupština, Foto: Boris Pejović
Skupština, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 23.09.2015. 18:44h

Crnogorski parlament usvojio je danas Zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću kojim je proširen katalog krivičnih djela u odnosu na mogućnost konfiskacije imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Skupština je usvojila i Zakona o Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i Zakon o uzimanju i presađivanju ljudskih tkiva i ćelija u svrhu liječenja.

O zakonima o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju crnogorski parlament će naknadno glasati.

Zakon o oduzimanju imovinske koristi pribavljene kriminalonom djelatnošću ministar pravde Zoran Pažin ocijenio je veoma zahtjevnim za svakodnevnu primjenu, ali su, kako je naveo, benefiti koje će društvo imati njegovom valjanom implementacijom izuzetno veliki.

Pažin je kazao da je to jedan od najsloženijih pravnih tekstova koji se našao u Skupštini i jedan od krucijalnih zakona za borbu protiv kriminala i korupcije na visokom nivou.

“On je multidisciplinaran, jer obuhvata ne samo znanja iz oblasti materijalnog i procesnog prava, nego i iz građanskog, upravnog, privrednog i ustavnog prava”, pojasnio je Pažin.

Prema njegovim riječima, od ključnog značaja je da se pod oduzimanjem imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću podrazumijeva i privremeno oduzimanje imovine, kao i zapljena pokretne imovine, a s druge strane i trajno oduzimanje.

"I to sve one imovine koja je u vremenskoj povezanosti sa vršenjem krivičnih djela i za koju postoje druge okolnosti koje su od pravnog značaja za njeno oduzimanje”, precizirao je Pažin.

Zakonom o Centru za edukaciju sudija i tužioca Crna Gora će dobiti Centar za obuku u sudstvu i tužilaštvu u kojem će se usavršavati sudije i državni tužioci, što će omogućiti nezavisno, nepristrasno i efikasno obavljanje tih funkcija, na načelima samostalnosti i etičkim standardima profesije.

Obuka se, kako se navodi, organizuje kao inicijalna i kontinuirana. Inicijalna se sprovodi za kandidate za sudije i državne tužioce, a kontinuirana za sudije i državne tužioce.

Centar će sprovoditi obuku drugih pravosudnih profesija, u skladu sa posebnim programima, obučavati savjetnike, službenike i pripravnike u sudovima i državnim tužilaštvima, predavače i mentore, izdavati publikacije, organizovati biblioteku za potrebe obuka, starati se o informacionom sistemu za potrebe obuka, uspostavljati međunarodnu saradnju.

Usvajanje tog Zakona predstavlja prioritetno pitanje iz oblasti vladavine prava i jačanja nezavisnosti sudstva, u skladu sa Akcionim planom za poglavlje 23 i privremenim mjerilima za oblast pravosuđa u procesu pregovora sa Evropskom unijom.

Zakon o uzimanju i presađiavanju ljudskih tkiva i ćelija u svrhu liječanja predviđa uređivanje standarda kvaliteta i bezbjednisti tkiva i ćelija koja su namijenjena za korišćenje kod ljudi u postupcima dobijanja davanja, uzimanja, distribucije, obrade, očuvanja, skadišta, presađivanja, uvoza, izvoza i razmjene tkiva i ćelija kao i za industrijsku izradu proizvoda dobijenih od tkiva i ćeija u cilju obezbjeđivanja zaštite zdravlja ljudi.

Donošenje Zakona predstavlja dopunu nacionalnog zakonodavnog miljea kao i set zakona iz oblasti biomedicinskih tehnologija u cilju zaštite prava čovjeka i dostajanstva ljudskog bića u postupcima kada je njihova primjena jedini mogući izvor.

Bonus video: