TREBALI DA STARTUJU 1. JULA

Sudska policija još ne radi: Čuvaju, ali samo na papiru

Iako je Zakonom predviđeno da novi vid obezbjeđenja sudova započne sa radom 1. jula, to se ipak nije dogodilo...
231 pregleda 1 komentar(a)
policija, sud, Foto: Arhiva "Vijesti"
policija, sud, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 05.08.2015. 19:45h

Vrhovni sud Crne Gore intenzivno radi na formiranju službe za sudsko obezbjeđenje u svim sudovima, čime će prestati obaveza policije da radi ove poslove, saopšteno je “Vijestima”.

Iako je zakonom predviđeno da novi vid obezbjeđenja sudova počne sa radom 1. jula, to se ipak nije dogodilo.

Službenici policije sada obezbjeđuju objekat pravosudnih organa u Njegoševoj ulici u Podgorici, gdje se nalazi Viši sud, Apelacioni i Vrhovni sud.

Sekretar Vrhovnog suda Sanja Kalezić, kazala je da je formiranje službe sudskog obezbjeđenja propisano Zakonom o sudovima.

”Imajući u vidu da je Zakon o sudovima stupio na snagu 20. marta 2015. godine, očigledno je da je ostavljen kratak rok za organizaciju ovih poslova. Ovo iz razloga što je u međuvremenu potrebno da se donese pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Vrhovnog suda, da Ministarstvo pravde propiše način izdavanja i obrazac službene legitimacije i izgled uniforme službenika obezbjeđenja, da se izvrši nabavka opreme po tenderskoj proceduri i izvrši prijem u radni odnos službenika obezbjeđenja”, saopštila je Kalezićeva.

Ona je dodala da je, poštujući taj zakon, Vrhovni sud donio odluku da se, kao nova organizaciona jedinica, u toj instituciji obrazuje Služba za poslove sudskog obezbjeđenja za sve crnogorske sudove .

“Razlozi za takvu odluku zasnivaju se na ocjeni da centralizacija poslova obezbjeđenja u okviru Službe predstavlja najcjelishodniji oblik organizovanja tih poslova. Takođe, uspostavljanjem Službe omogućiće se bolja koordinacija rada lica koja će obavljati poslove obezbjeđenja, efikasna kontrola njihovog rada, viši nivo orgovornog odnosa u vršenju poslova i bolja ekonomičnost u nabavci sredstava i opreme neophodnih za poslove obezbjeđenja u sudovima”, kazala je Kalezićeva.

Rekla je da je u toku postupak usvajanja pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Vrhovnog suda.

“Uprava za kadrove, Ministarstvo pravde i Sudski savjet Crne Gore, dali su pozitivno mišljenje na navedeni pravilnik. Zatraženo je i mišljenje Ministarstva finansija, nakon čega se očekuje dobijanje dozvole saglasnosti od Vlade... Nakon stupanja na snagu pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Vrhovnog suda, bićemo u prilici da zvanično saopštimo tačan broj službenika u Službi za poslove sudskog obezbjeđenja, opis poslova i uslove za zasnivanje radnog odnosa. Budući da će Služba za poslove sudskog obezbjeđenja za sve  sudove  biti organizaciona jedinica Vrhovnog suda, ovaj sud će, preko Uprave za kadrove, raspisati oglas za prijem službenika”, zaključila je Kalezić.

Službu obezbjeđenja će plaćati iz budžeta, iz jedinice - Sudstvo

Kalezićeva je rekla da je akonom o sudovima jasno dat okvir ovlašćenja Službe za poslove sudskog obezbjeđenja.

“Poslovi obezbjeđenja lica, imovine i objekata sudova obuhvataju sprečavanje protivpravnih radnji usmjerenih prema licima, objektima i imovini sudova, održavanje reda, sprečavanje unošenja hladnog i vatrenog oružja, eksplozivnih naprava i drugih opasnih stvari iIi materija, kao i uništenja ili otuđenja imovine. Funkcionisanje Službe će se obezbjeđivati I finansirati iz budžeta Crne Gore - potrošačke jedinice - Sudstvo. Vlada je na sjednici 13. juna 2013. donijela Odluku o određivanju lica i objekata koje obezbjeđuje Uprava policije, gdje je propisano da policija, između ostalog, obezbjeđuje objekte u kojima je sjedište Vrhovnog suda i Apelacionog suda, kao i Viših sudova”, navela je Sanja Kalezić.

Preporučujemo za Vas