FUNKCIONER BS-A KLEVETAO AIDU SKORUPAN

Husić će da plati 2.500 eura novinarki

Skorupan je Husića tužila zbog toga što je na sjednici rožajskog lokalnog parlamenta, koju je prenosio i Radio Rožaje, izjavio da je novinarka “Vijesti” od “užeg kruga rukovodstva DPS-a kao 'apanažu' dobila stan, zbog čega piše u njihovom interesu”, te da je time, navodno, “ukaljala časnu novinarsku profesiju”
0 komentar(a)
Ešef Husić, Foto: Arhiva Vijesti
Ešef Husić, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 04.04.2019. 16:49h

Funkcioner Bošnjačke stranke u Rožajama i opštinski sekretar za urbanizam Ešef  Husić  povrijedio je ugled i čast novinarke “Vijesti” Aide Skorupan.

To je odlučila sutkinja Osnovnog suda u Rožajama Slavica Bulatović, u sporu koji je Skorupan pokrenula protiv Husića.

Funkcioner BS-a dužan je da novinarki zbog pretrpljenih duševnih bolova isplati 2,5 hiljada eura, kao i da plati roškove parničnog postupka u iznosu od 220 eura.

Skorupan je Husića tužila zbog toga što je na sjednici rožajskog lokalnog parlamenta, koju je prenosio i Radio Rožaje, izjavio da je novinarka “Vijesti” od “užeg kruga rukovodstva DPS-a kao 'apanažu' dobila stan, zbog čega piše u njihovom interesu”, te da je time, navodno, “ukaljala časnu novinarsku profesiju”.

Skorupan je tužbom tražila odštetu od 30 hiljada eura.

Međutim, sutkinja Bulatović je u obrazloženju presude napisala da je dosuđeni iznos adekvatan intenzitetu i trajanju duševnih bolova, koje je tužilja pretrpjela.

Ocijenila je i da bi dosuđivanje većeg iznosa vodilo komercijalizaciji naknade štete.

U presudi piše da je vještak psihijatrijske struke dr Rajko Raičević, na osnovu medicinske dokumentacije, ustanovio da je Skoprupan zbog klevete trpjela duševne bolove jakog intenziteta u trajanju od petnaest dana.

“Nakon petnaest dana inteznitet je počeo da opada, pa je narednih trideset dana trpjela bolove srednjeg intenziteta. Bolove slabijeg intenziteta novinarka trpi i dalje, jer se još liječi”, obrazložio je Raičević.

Zastupnik novinarke, advokat Nikola Čukić, tokom suđenja tražio je da vještak ocijeni da li je Skorupan prilikom davanja izjave ponovo mogla da pretrpi bolove jakog intenziteta.

Vještak Raičevič odgovorio je potvrdno, dodajući da će ona bolove jakog intenziteta osjećati i dalje u sličnim situacijama.

Sutkinja Bulatović je u obrazloženju presude napisala da je novinarka u tekstu zbog kojeg je  Husić  reagovao na zasjedanju parlamenta, iznijela vrjednosni sud, čija istinitost nije podložna dokazivanju.

“Jer bi se u tom slučaju ugrožavala sloboda mišljenja kao fundamentalno pravo zaštićeno Konvencijom o ljudskim pravima i slobodama”.

Sutkinja je kazala i da je Skorupan u tekstu obrađivala temu izgradnje vjerskog objekta prije izdavanja urbanističko-tehničkih uslova, te da je ta tema vezana za godišnji izvještaj o stanju i uređenju prostora za 2014. godinu, o kom je polemisano na zasjedanju lokalnog parlamenta.

“Priroda posla i funkcije koju obavlja tuženik u Sekretarijatu za urbanizam dozvoljava kritički način mišljenja i ocjene njegovog rada, a suština samog teksta nije imala za cilj da optuži tuženog, već da da doprinos javnoj polemici o pitanjima od javnog interesa u društvu”, piše u presudi sutkinje Bulatović.

Skorupan je ranije izjavila da je tužba u obostranom interesu, i da njom želi da ponudi Husiću da potvrdi svoje optužbe “umjesto što klevetama i uvredama pokušava urušiti njen kredibilitet i čast i stvara atmosferu njenog žigosanja i progona iz sredine”.

Kazala je i da će napustiti i novinarsto i Rožaje, ako  Husić  dokaže na sudu da joj je neko kupio stan.

Na prvostepenu presudu obje strane imaju pravo žalbe Višem sudu u Bijelom Polju.

Nije imao vremena da šalje demant

Tokom sudskog postupka istaknuto je da između Skorupan i Husića nikada ranije nije bilo konflikata.

Funkcioner BS-a kazao je da je bio nezadovoljan njenim tekstom o bespravnoj izgradnji džamije u tom gradu, na mjestu koje je planirano za zelenu površinu.

Dodao je da je zbog toga reagovao na sjednici Skupštine opštine.

 Husić  je kazao da prije takve izjave nije tražio ispravku i demanti u “Vijestima”, jer je “bio preokupiran pisanjem obimnog godišnjeg izvještaja”.