Zatvorske kazne moći će da se služe i u stanu

Prostorije u koje stanuje osuđenik može napustiti u slučaju teške bolesti, odlaska na posao, pohađanje nastave, polaganje ispita, vjenčanja ili smrti bliske osobe
14 komentar(a)
Zatvor, Foto: Shutterstock
Zatvor, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 24.05.2015. 14:10h

U Crnoj Gori će biti omogućeno izvršenje kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeno lice stanuje, predviđeno je zakonom o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri.

Tako će, kako se navodi, prvi put u sistem izvršenja krivičnih sankcija Crne Gore biti uveden ovaj modalitet izvršenja kazne zatvora predviđenim Krivičnim zakonikom.

Nadležnost za izvršenje ovog modaliteta kazne zatvora data je Jedinici za uslovnu osudu, a bliži način biće propisan podzakonskim aktom Ministarstva pravde.

"Zakonom se uređuje napuštanje prostorije u kojim osuđeni stanuje, obavještavanje suda o njegovom samovoljnom napuštanju, kao i ukidanje rješenja kojim je odobreno napuštanje prostorije u kojima stanuje", kaže se u obrazloženju.

Precizira se da osuđena osoba koja izvršava kaznu zatvora u prostorijama u kojima stanuje ima pravo da boravi jedan sat dnevno van tih prostorija.

"Ukoliko osuđeni jedan put u trajanju preko šest sati ili dva puta u trajanju do šest sati samovoljno napusti prostorije u kojima stanuje, Jedinica za uslovnu osudu će o tome obavijestiti sud", kaže se u predloženom zakonu.

Prostorije u koje stanuje osuđenik može napustiti u slučaju teške bolesti, odlaska na posao, pohađanje nastave, polaganje ispita, vjenčanja ili smrti bliske osobe. Takav zahtjev on ili član njegove porodice podnosi Ministarstvu.

"U slučaju da Ministarstvo odobri osuđenom da napusti prostorije gdje stanuje, vrijeme provedeno van tih prostorija uračuna se u vrijeme izvršenja kazne zatvora", kaže se u obrazloženju.

Novina je pravo zatvorenika na pritužbu starješini Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija ukoliko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo tokom izdržavanja kazne zatvora.

"Zatvorenik ima pravo na žalbu Ministarstvu pravde na rješenje starješine Zavoda i dalju pravnu zaštitu u upravnom sporu", kaže se u zakonu.

Predloženim zakonom normirana je disciplinska i materijalna odgovornost zatvorenika i taksativno regulisani lakši i teži disciplianski prekršaji, disciplinka komisija i njen sastav, razrađen disciplinski postupak i materijalna odgovornost zatvorenika.

Novim zakonom prvi put je u crnogorskom sistemu izvršenja krivičnih sankcija odlučivanje o uslovnom otpustu zatvorenika dato u nadležnost sudskoj vlasti. "O molbi za uslovni otpust, za razliku od rješenja u Zakonu o izvršenju krivičnih sankcija, odlučivaće sud".

Predloženim zakonom detaljno se razrađuju ovlašćenja službenika obezbjeđenja i na sistematičan naćin uređuju sredstva pinude, odnosno njihova upotreba.

Predviđena je stručna obuka i obrazovanje zatvorenika, unaprijeđena zdravstvena zaštita, poboljšano prava na posjete, uvođenjem novog tipa – porodične posjete u posebnim prostorijama.

"Prvi put se u sistem uvode posebne mjere predostrožnosti u slučaju postojanja opasnosti od bjekstva, napada na lice i imovinu, samoubistva i samopovređivanja, kao i u drugim opravdanim slučajevima", kaže se u zakonu.

Bonus video: