UP: Dostavili smo podatke za tri slučaja sa zaštićenim podacima

"U toku je procedura zaštite ličnih podataka trećih lica i u drugim predmetima, koji će biti naknadno dostavljeni Komisiji", navodi se u saopštenju
0 komentar(a)
zapaljeno auto Vijesti, Foto: Arhiva "Vijesti"
zapaljeno auto Vijesti, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 16.05.2015. 13:09h

Uprava policije saopštila je danas da su dostavili podatke Komisiji za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasillja nad novinarima za tri slučaja sa zaštićenim podacima trećih lica, iako još nijesu dobili mišljenje nadležne Agencije.

"Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova je, 12. maja 2015. godine, Komisiji za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasillja nad novinarima, ubistva novinara i napada na imovinu medija dostavila dokumentaciju za tri slučaja koja je proistekla iz policijskog rada. Predsjednik Komisije, Nikola Marković, se krajem prošle godine obratio Upravi policije MUP-a zahtjevom za dostavu kompletnih predmeta istraga svih napada na novinare u Crnoj Gori, kako aktivnih tako i završenih, kao i cjelokupne dokumentacije koja se odnosi na ove slučajeve, a koja je nastala radom policije. G-din Marković se tom prilikom pozvao na dozvolu o pristupu tajnim podacima koju osim predsjednika ove Komisije imaju i ostali članovi ovog tijela, stepena tajnosti „strogo tajno“."

Od Markovića je 15. decembra 2014. godine zatraženo da shodno procjeni i prioritetima uputi zahtjev za izuzimanje i dostavljanje dokumentacije Komisiji za tri slučaja. Na navedeni dopis predsjednik Komisije nije odgovorio.

"Dva člana Komisije, koji su predstavnici medija u ovom tijelu, su potom izrazila negodovanje, tražeći da se svaki dokument koji je tražen od Uprave policije dostavi Komisiji u izvornoj formi, bez zaštite ličnih podataka, pozivajući se na svoje dozvole o pristupu tajnim podacima. S tim u vezi, u cilju otklanjanja nedoumica, a shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, zatraženo je zvanično mišljenje od Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, kao jedinog mjerodavnog organa, o tome na koji način treba zaštititi lične podake iz službenih spisa, kako bi po njihovoj instrukciji, u skladu sa pomenutim Zakonom, Uprava policije Komisiji dostavila traženu dokumentaciju. Nakon našeg obraćanja, dva člana Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama su došla u prostorije Uprave policije MUP-a da izvrše uvid u službene spise, kako bi zauzela stav povodom našeg zahtjeva. Uprava policije do danas nije dobila stav i mišljenje ove Agencije povodom našeg zahtjeva, što je i razlog kašnjenja dostavljanja dokumentacije Komisiji", navodi se u saopštenju UP.

Kako je Komisija oformila tri radne grupe koje se bave slučajevima ubistva Duška Jovanovića, fizičkog napada na Tufika Softića i postavljanja improvizovane eksplozivne naprave u dvorištu njegove kuće, kao i paljenjem vozila ND Vijesti i aktiviranjem eksplozivne naprave i kamenovanjem redakcije ovog lista, Uprava policije MUP-a je odlučila da se dokumentacija proistekla policijskim radom u ovim slučajevima dostavi Komisiji, sa zaštičenim ličnim podacima trećih lica, shodno konsultacijama i instrukcijama Odjeljenja za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama, što je i urađeno.

U toku je procedura zaštite ličnih podataka trećih lica i u drugim predmetima, koji će biti naknadno dostavljeni Komisiji.

"Službenici Uprave policije MUP-a u kontinuitetu, shodno svojim nadležnostima, sprovode preventivne i represivne aktivnosti na prevenciji, otkrivanju i sprječavanju delikata – krivičnih djela i prekršaja na štetu novinara i imovine medije. Preventivne mjere i radnje se, između ostalog, odnose na obezbjeđenje novinara, redakcije i imovine medija – vozila u slučajevima gdje je to procijenjeno kao potrebno, kao i na operativne provjere i analize potencijalnih rizika, a sve u cilju obezbjeđivanja uslova za nesmetani rad novinara. Represivne mjere i radnje se odnose na otkrivanje i suzbijanje krivičnih djela i prekršaja učinjenih na štetu novinara i imovine medija, koje su do sada rezultirale rješavanjem značajnog broja ovih delikata. Naime, u toku 2014. godine evidentirano je 10 slučajeva u kojima su oštećena lica bili novinari ili imovina medija. Od tih 10 slučajeva, devet je okončano na način što su policijski službenici u osam slučajeva osumnjičena lica procesuirali nadležnom organu (među ovim slučajevima je i napad na novinarku Dana Lidiju Nikčević iz januara 2014. godine), dok je za jedan slučaj nadležni tužilac ocijenio da nema elemenata bića krivičnog djela čije se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti kao ni prekršaja (prijetnje upućene putem Facebook-a). Jedan slučaj je u radu (paljenje vozila ND Vijesti)."

Policija podsjeća da je intenzivni rad policijskih službenika, u komunikaciji sa nadležnim tužiocima, tokom 2014. godine, osim okončanja pomenutih devet od deset registrovanih slučajeva, između ostalog doveo i do rasvjetljavanja dva slučaja iz prethodnog perioda, a to su aktiviranje eksplozivne naprave ispred redakcije ND Vijesti iz decembra 2013. godine i napad na novinara Tufika Softića – ubistvo u pokušaju iz 2007. godine.

U saopštenju se navodi Službenici Uprave policije MUP-a nastavljaju aktivnosti na rasvjetljavanju nerasvijetljenih slučajeva napada na novinare i imovinu medija.

Bonus video: