"REFLEKTOR" NA TV VIJESTI

''Pet puta je više stabala otkinuto nego što je zgrada izgrađeno''

Gosti Reflektora su bili ministar turizma i održivog razvoja Pavle Radulović, Predsjednik NVO Porat Pizana Budva, Jerolim Dragičević i sekretar za urbanizam Opštine Budva Stevo Davidović
0 komentar(a)
Reflektor, 2. oktobar, Foto: Screenshot (TV Vijesti)
Reflektor, 2. oktobar, Foto: Screenshot (TV Vijesti)
Ažurirano: 05.04.2019. 00:14h

Tok emisije:

21:33 Mirnim protestom smo htjeli da skrenemo pažnju na to da treba da zadržimo Školj kao oazu mira, rekao je Dragičević.

21:26 Naš prvi korak je da obavijestimo Upravu zaštite kulturnih dobara, kazao je Radulović. Ta Uprava u saradnji sa Opštinom Budva treba da napravi plan zaštite kulturnih dobara, dodao je i procijenio da bi rok za završetak bio do kraja 2020.

Dragičević smatra da će analiza pokazati neisplativost predloženog rešenja. 

Radulović je rekao da će stručne analize tek pokazati može li da se gradi na Školju. 

''Pet puta je više stabala otkinuto nego što je zgrada izgrađeno'' rekao je Dragičević.

21:20 ''Nadam se da će Vlada vidjeti što je problem'' kaže Dragičević.

Dragičević je istakao da na ostrvu postoje vrste koje se na Jadranu mogu naći samo tamo, navodeći primjer Korzike koja je zaštitila zakonski makiju.

''Od Nove Godine je propisano 350 zabrana građenja i 150 rešenja o rušenju'' izjavio je Radulović.

Davidović je rekao da tri inspektora koliko ih je danas u Budvi ne mogu štititi prostor .

Radulović je kazao da je bilo formalno nemoguće angažovati sedamdeset inspektora koji će štititi prostor.

Sadašnji nivo funkcionisanja nije zadovoljavajući, kaže Davidović.

21:10 ''Bili smo izričito protiv produženja roka za legalizaciju'' rekao je Radulović.

''Pred istek roka smo dobili informaciju da je zakon promijenjen i da se rok produžava za 31. decembar. Produženje roka može značiti i odbijanje odgovornosti'' kaže Davidović.

''Postoje zapisnici sa sastanaka''. Šta je to što nije potrkijepljeno strukovnim dokazom pitao je Radulović Davidovića i dodao da će investitor procijeniti ekonomsku isplativost.

21:00 ''Državnu studiju lokacije je ovo Ministarstvo uradilo za luku Budva i dostavljena je Opštini Budva na komentar. Čak i nakon šest mjeseci nismo dobili odgovor'' rekao je Radulović odgovarajući predsjedniku Opštine Budva na izjavu koja je prikazana u emisiji.

Radulović je izjavio da i na manjim ostrvima u Hrvatskoj ima gradnje.

20:46 Opština Budve treba da kupi to zemljište pa onda da ga pretvori u park prirode, rekao je Radulović. 

20:42 ''Niko nema obavezu da urbanizuje zemljište ako je to neisplativo'' smatra Dragičević.

''Na cijelom ostrvu je hipotetički moguće postaviti pet stotina kreveta'' izjavio je Radulović.

Ostavlja se mogućnost da se detaljnom razradom gradnja dozvoli, kaže Radulović.

''Ekonomska analiza nije urađena jer je državno zemljište'' smatra Radulović.

20:37 Davidović je rekao da je za tu zonu je limitiran broj ležaja.

''Plan Morskog dobra ne predviđa smještajne kapacitete. Novim planom je tamo dozvoljena gradnja'' rekao je Davidović.

''Ne vjerujemo institucijama'' izjavio je Dragičević.

20:32 ''Sitani smo lanaca, rampi i betona. Vjerski obred se odvija 9. maja, mještani idu tamo barkama da slave Sv Nikolu. Stražar nije dozvolio da se iskrcaju'' rekao je Dragičević misleći na događaj iz 2009. 

Dragičević smatra da se preprodaja imovine na Školju neće dobro završiti jer ima nerazjašnjenih stvari.

20: 25 Dragičević je rekao da trenutno nema radova na Školju.

Radulović smatra da moramo biti pošteni i zasnovani na nauci.

20: 23 ''Na ostrvu nema nove i nelegalne gradnje. Nikad nije napravljen elaborat o rušenju'' rekao je Radulović

''Crna Gora nije zvanično dobila tu teritoriju. Ima dvadesetak hiljada kvadrata novonastalog kopna'' smatra Radulović

Šinavatra posjeduje deset odsto zemljišta, a postoje oni koji posjeduju mnogo više, dodao je Radulović.

''O isplativosti projekta odlučivaće stručni ljudi koji će uložiti višemilionske iznose'' smatra Radulović.

Davidović kaže da ostrvo ima puno vlage i to je skupo održavati i da će ekonomsko-tržišna projekcija pokazati da to nije isplativo.

''Lokalna zajednica ima jednistven glas protiv gradnje na ostrvu Sv Nikola'' kaže Davidović.

20:17 ''Šinavatri je prihvatljivo dati Hotel As ako će da gradi'' izjavio je Dragičević.

Dragičević ''Pokušaćemo na bilo koji legalni način da utičemo da se tamo ne gradi. Vjerovatno ćemo razgovarati sa Ministarstvom ili predsjednikom Skupštine i Vlade''. 

20:11 Dragičević smatra da je za njih najprihvatljivije da se prostor pretvori u park prirode. ''Školj je mještanima svetinja''.

Postoji pet stiotina kulturnih dobara za koje su propisani oblici zaštite. Plan ne dozvoljava gradnju samo ako struka pokaže da je to moguće.

20:08 Struka će se izjasniti šta i gdje može da se gradi.

Država mora da trpi izmjene plana shodno nalazu struke rekao je Radulović. 

Radulović smatra da prostorni plan postavlja pravilo ponašanja od kojih je jedno valorizacija ostrva. Gradnji prethodi najmanje jedna strateška procjena. ''Nema skrnavljenja kulturnih i prirodnih dobara'' 

Tema emisije

Hoće li nadležni razmotriti zahtjeve Budvana koji protestuju zbog usvajanja Prostornog plana posebne namjene za obalno područje kojim je na ostrvu Sveti Nikola planirana izgradnja 500 ležajeva i marine? Kako će Budvani braniti Školj, kako kažu, jedini preostali izvor žive mediteranske prirode u budvanskoj oštini zbog čega i ističu poruke "Ne da(vi)mo Školj", "Ostavimo nešto i našoj djeci" i "Školj je naša svetinja" ? 

Da li je i kakav vid valorizacije ostrva Sveti Nikola moguć? Podsjetimo, budvansko ostrvo je velikim dijelom u privatnom vlasništvu, a oko 37,000 kvadrata od prošle godine posjeduje i bivši tajlandski premijer i crnogorski državljanin Taksin Šinavatra. 

Gosti Reflektora su bili ministar turizma i održivog razvoja Pavle Radulović, Predsjednika NVO Porat Pizana Budva, Jerolim Dragičević i sekretar za urbanizam Opštine Budva Stevo Davidović.