EMISIJA REFLEKTOR

Dašić: Eliminisati pritiske duvanske industrije i osvrnuti se na zdravlje ljudi

Je li Crna Gora, kao država koja prema podacima SZO zauzima prvo mjesto na listi zemalja u kojima se najviše puši, spremna na totalnu zabranu pušenja u kafićima? Šta na to kažu ugostitelji? Da li i koga zabrinjavaju alarmantni podaci o povećanju broja novooboljelih od raka u ovoj godini? Kada će se o zakonu izjasniti poslanici?
128 pregleda 0 komentar(a)
Reflektor, Foto: TV Vijestii
Reflektor, Foto: TV Vijestii
05.04.2019. 00:14h

21:27 Dašić je kazao da su i neki poslanici iznijeli mišljenje da ako neko misli da zakonom može zabraniti pušenje "onda se grdno vara".

Dašić je naveo primjer Finske koja 20 godina radi aktivno na smanjenju broja pušača te da je u toj zemlji trenutno 13 odsto pušača. "Ako smanjimo eksterne pritiske poput duvanske industrije i osvrnemo se na zdravlje ljudi, mislim da ćemo imati uspješnu priču", dodao je Dašić.

21:25 Markićević smatra da će vrijeme pokazati da li je moguće da u svakom ugostiteljskom objektu bude obezbijeđena zabrana pušenja. "Bojimo se da li bi budžeti i promet bili manji", rekao je on.

21:20 Na pitanje šta će se dogoditi ako novi zakon ne uspije, Šuković odgovara da ne želi da misli da zakon neće uspjeti. "Nismo radili projekciju smanjenja broja pušača. Ona nam ne bi u ovom momentu doprinjela iscrtavanju ciljeva".

"Očekujemo da će doći do ograničenja upotrebe duvanskih proizvoda i povećanja edukativnog programa u vaspitinim ustanovama", tvrdi Šuković.

Šuković je kazala da je zakon krajem prošle godine poslat Evropskoj komisiji na razmatranje te da još uvijek nisu dobili povratnu informaciju, ali i da očekuju da će biti usvojen u Skupštini početkom sljedeće godine.

21:15 "Potrebno je imati na umu i bolovanja koja će biti produkt rada zaposlenih izloženih pasivnom pušenju", tvrdi Dašić.

Dašić smatra da postoji mogućnost da se razdvoji prostorija za pušenje, ali ističe da ventilacija nije dovoljna u eliminaciji duvanskog dima na radnom mjestu.

21:12 Šuković je istakla uslov prilikom pristupanja EU - "evropsku regulativu moramo uvesti i u naše zakonodavstvo".

21:10 Ugostitelji će tražiti da se da mogućnost ugostiteljima da se fizički odvoje zone za pušače i nepušače, kazao je Markićević. 

21:04 Pasivni pušači obolijevaju za 20 odsto više od onih koji nisu izloženi duvanskom dimu, rekla je Bojović.

Ne smije se zaobići ni psihička zavisnost od pušenja, kazala je Bojović i istakla probleme koji se javljaju pri ponašaju zavisnika. "Prije će kupiti cigrate nego hleb".

"Malo se pažnje obraća na prevenciju bolesti", smatra Bojović. 

Bojović je istakla da ljekari pri radu sa pacijentima nailaze na otpor. "Kada im pomenute da ostave pušenje oni to uglavnom odbijaju", poručila je Bojović.

Kazala je važno raditi na pravilnoj preveniciji i sprovesti dovoljno jake edukativne mjere kojima će se jasno objasniti zašto je zabrana neophodna.

21:01 Šuković misli da se ne smije dozvoliti da novi zakon ostane "mrtvo slovo na papiru".  "Čvrsti smo u stavu da se zakon donese i poštuje", dodala je. 

20:57 "Moramo uticati na inspekcijske organe da bolje rade na represivnom djelovanju pri primjeni zakona", kazao je Dašić.

On je ukazao na pitanje nekažnjavanja onih koji puše na radnom mjestu navodeći primjere nekažnjavanja profesora pušača koji mogu imati uticaj na ponašanje djece.

20:55 Treba povećati kapacitete inspekcijskih organa, smatra Šuković. Dodala je da funkcija inspekcija ne mora uvijek biti represivna te da se može ići i sa opomenama. "Kaznena politika ima i preventivno i represivno djelovanje".

Šuković je kazala da neće biti neselektivne primjene zakona te da će on važiti i za ministra ukoliko bi se eventualno našao u situaciji da ga prekrši.

20:53 "Pokušavamo da zaštitimo naše male biznise", rekao je Markićević i dodao da je teško očekivati da ugostitelji "prevaspitavaju pušače".

Za ugostitelje je neprihvatljivo i sporno to što će novim zakonom ugostitelji biti odgovorni za to što gosti puše u ugostiteljskim objektima. "Za to bi trebao biti odgovoran inspekcijski organ", ocijenio je Markićević.

Markićević smatra da je mali broj inspektora koji moraju omogućiti sprovođenje zakona. 22 inspektora su zadužena za obavljanje tog posla.

20:44 Šuković je replicirala Dašiću ocjenom da Zakon predviđa regulisanje reklamiranja i identifikovanja lica koja kupuju duvanske proizvode, prije svega maloljetnih.

Dašić je ponovio da su zdravstvene ustanove uradile prilično kad je u pitanju prevencija pušenja. Istakao je da ipak postoji problem neregulisane pravne regulative kad je u ptanju korekcija, reklamiranje i pušenje u zatvorenim prostorima.

Šuković je rekla da su se i do sada sprovodile preventivne i edukativne mjere. "Zdravstveni sistem je uradio dovoljno na edukativnim aktivnostima". 

20:39 Bojović smatra da se u Crnoj Gori ne govori dovoljno o tome što znači biti bivši pušač, aktivni ili pasivni pušač. Kazala je da je problem pušenja drastičan te da predstavlja faktor rizika za razvoj velikog broja oboljenja. Istakla je i da se javlja rast broja trudnica pušača. 

Ona je podsjetila da je u Crnoj Gori veliki broj pušača među mlađom populacijom. "Trebalo bi uvesti edukativne mjere", kazala je i podvukla značaj edukacije u školama.

20:33 Dašić je istakao da svuda u svijetu postoji uticaj duvanske industrije na državne službe i dodao da je na samitu u Budvi jedan predstavnik duvanske industrije lobirao za smanjenje cijena duvanskih proizvoda nakon čega je uslijedila odluka Vlade o nedavnom smanjenju akciza.

"Ljudi iz Ministarstva finansija nemaju sluha za zdravstvene politike", kazao je Dašić.

Dašić je podsjetio da su svi poslanici u trenutku izglasavanju zakona govorili o štetnosti pušenja ali da su ipak glasali za zakon.

20:30 "Ne vjerujem da će Ministarstvo finansija imati nešto protiv našeg predloga", kazala je Šuković.

"Zakonom je suspendovana aktivnost inspekcije", rekla je Šuković i dodala da to ne znači da inspekcije nisu djelovale van ugostiteljskih objekata.

Šuković je kazala da je predlog Markićevića neodrživ. Prethodnim zakonom, dodaje Šuković, Ministarstvo zdravlja nije podleglo ničijem pritisku,a zakon o taksama je rezultat inicijaticve Ministarstva finansija. 

20:21 Markićević smatra da bi za ugostitelje bila korisna mogućnost fizičkog razdvajanja objekata na zone za pušače i one za nepušače.

Novim predlogom Ministarstvo zdravlja će poništiti zakon o uvođenju taksi za pušenje u ugostiteljskim objektima, potvrdila je Šuković. Istakla je da zadnju riječ ipak ima Skupština koja bi eventualno izglasala zakon.

Novi zakon predviđa istu vrstu zabrana pušenja na radnim i javnim mjestima, kazala je Šuković.

20:14 Jovan Dašić iz Juventasa je kazao je problematično što postoje dva zakona - jedan koji zabranjuje pušenje i drugi koji ugostiteljima dozvoljava da plaćanjem takse omoguće pušenje u ugostiteljskim objektima.

20:12 Doktorka Jelena Bojović tvrdi da je Crna Gora u onoj kategoriji zemalja u kojima postoji veliki broj pušača, što se reflektuje i na zdravlje građana.

"Pušenje je pandemijska bolest zavisnosti. Pušenjem je ugroženo zdravlje aktivnih pušača, pasivnih pušača ali i utiče i na zagađenje životne sredine".

Poručila je da oko sedam miliona godišnje umre od pušenja od čega su aktivni pušači njih šest miliona.

20:09 Ugostitelj Vido Markićevć je kazao da su u udruženju ugostitelja svjesni štetnosti pušenja. Naveo je primjer Njemačke koja u restoranim ima posebne zone pušenja. "Problem je u tome što će vlasnici objekata biti odgovorni za goste koji puše". Dodao je da je nemoguće očekivati da se oni nađu u ulozi "policajca".

20:06 Slavojka Šuković iz Ministarsva zdravlja je kazala da je Crna Gora došla u situaciju da su djeca izložena štetnosti pušenja zbog nedovoljne svjesnosti. Ona je dodala da je po direktivama EU 2014. donijet zakon o zabrani pušenja, te da je krajem prošle godine počela da radi na razvoju svijesti o samoj štetnosti pušača ali i onih koji se nalaze u njihovoj blizini.

"Pušenje je široko raspostranjeni problem na koji moramo kao zajednica uticati" kazala je Šuković.

Šuković je rekla da očekuje dosljednu primjenu novog zakona. "Ostaćemo čvrsto na pozicijama, da kaznenim mjerama i preventivnim djelovanjem obezbijedimo poštovanje zakona".

Ministarstvo zdravlja pripremilo je novi Zakon o ograničavanju duvanskih proizvoda koji propisuje drakonske kazne za pušače ali i vlasnike javnih prostora koji ga se ne budu pridržavali. 

JWPlayer video mesto

Je li Crna Gora, kao država koja prema podacima SZO zauzima prvo mjesto na listi zemalja u kojima se najviše puši, spremna na totalnu zabranu pušenja u kafićima? Šta na to kažu ugostitelji? Da li i koga zabrinjavaju alarmantni podaci o povećanju broja novooboljelih od raka u ovoj godini? Kada će se o zakonu izjasniti poslanici?

Odgovore na ova pitanja donosimo u Reflektoru, večeras od 20h na Televiziji Vijesti. 

Gosti u studiju: Slavojka Šuković - Ministarstvo zdravlja, Vido Markićević - Udruženje ugostitelja Budve, dr Jelena Bojović - internista pulmolog Kliničkog centra Crne Gore i Jovan Dašić - NVO Juventas. 

Gledajte Reflektor! Komentare, pitanja i sugestije šaljite preko zvanične Facebook strane Reflektor-TV Vijesti