IZLOŽBA DRAGANA KARADŽIĆA U MODERNOJ GALERIJI

Bliski spoj crteža, akvarela i slike

“Njegovo slikarstvo je asocijativno, bogato, izazovno, ono podsjeća na elemente iz prirode, ono ne ilustrira tu prirodu, ono je ne imitira, ono na neki način djeluje po ritmovima kao što to djeluju obalci, more, stijene..."
176 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 30.04.2015. 08:14h

Izložba Dragana Karadžića “Slojevi pisma obale”, na kojoj je poznati crnogorski umjetnik predstavio slike, crteže i akvarele, nastale u posljednjih deset godina, otvorena je pred brojnom likovnom publikom u podgoričkoj Modernoj galeriji.

“Neka vidljiva karakteristika je bliski spoj crteža, akvarela i slike. Ovdje ima dosta slika koje su vezane za istoriju pisma i pisma koje ima ličnije crte. Negdje je to slično zapisu koji ne otkriva sve, ali ima svoj grafizam, ima svoju urezanost, nešto što su imala sva pisma. To mi je bio elemenat koji mi se ugodio u ovom trenutku. Ovdje ima i slika koje nose prividne prazne površine, one su kod mene u funkciji oblikovanja. One učestvuju direktno u gradnji forme. Sve mi se više čini da te forme bivaju oblikovnije, samim tim što su ne samo omeđene fizički nego su dio mehanizma slikarskog. One govore isto koliko i one na kojima sam više fizički radio”, prokomentarisao je Karadžić svoj likovni opus. On je naglasio da se iza naslova “Slojevi pisma obale” krije Mediteran. Naziv, kako ističe umjetnik previše izrabljen, iza koje se kriju najucrtanije obale koje okupljaju ogromnu energiju, utemeljenost, ljepotu, svjetlost...

Izložbu Dragana Karadžića otvorio je hrvatski akademik Tonko Maroević riječima da slike Dragana Karadžića, izložene u Modernoj galeriji, pokrivaju razdoblje umjetnikove zrelosti, sigurnosti, zapravo, razdoblje na putu na koji je umjetnik davno krenuo, a sa kojeg danas bere definitivne plodove.

“Njegovo slikarstvo je asocijativno, bogato, izazovno, ono podsjeća na elemente iz prirode, ono ne ilustrira tu prirodu, ono je ne imitira, ono na neki način djeluje po ritmovima kao što to djeluju obalci, more, stijene... Taj trostruki naslov, koji je autor dao, dobro sugerira puteve tumačenja, razumijevanja jednog slikarstva koje je autonomno, koje je naizgled apstraktno... Njegovo slikarstvo je možda stilski najbliže lirskoj apstrakciji, apstrahiranju od predmetnosti sa osjećajem lirskog doživljaja koji je u njegovim prizorima, sekvencama, uvijek dovoljno dinamičan, zahvaljujući rukopisu, kaligrafiji, koja je sa druge strane, ili, naličje njegove prirode”, kazao je Maroević.

Izložbu Dragana Karadžića organizovala je JU “Muzeji i galerije Podgorice”.

Galerija