REALIZACIJA PROGRAMA I PROJEKATA

MUP i Savjet za građansku kontrolu rada policije zaključili Memorandum o saradnji

Definisano je da će Savjet davati konkretne predloge i preporuke za unapređenje poštovanja ljudskih prava svih građana, posebno ranjivih grupa, kao i predloge za unapređenje rada policijskih službenika u pravcu zaštite njihovog i javnog interesa i prava i sloboda građana
67 pregleda 0 komentar(a)
tender, dokumenta, Foto: Shutterstock.com
tender, dokumenta, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 09.04.2015. 15:38h

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Savjet za građansku kontrolu rada policije zaključili su Memorandum o saradnji.

Memorandumom o saradnji između MUP i Savjeta se afirmiše međusobna saradnja, razvijaju i uspostavljaju intenzivniji metodi komunikacije i mehanizmi informisanja u okviru zajedničke saradnje.

Značajno je što se Memorandumom definiše saradnja na realizaciji programa i projekata koji su od interesa za policijske službenike i građane i predviđa se, u granicama mogućnosti i budžeta, novčana podrška MUP-a za projekte i programe Savjeta a koji su u interesu građana i policijskih službenika.

Definisano je da će Savjet davati konkretne predloge i preporuke za unapređenje poštovanja ljudskih prava svih građana, posebno ranjivih grupa, kao i predloge za unapređenje rada policijskih službenika u pravcu zaštite njihovog i javnog interesa i prava i sloboda građana.

Savjet ocjenjuje da je ministar unutrašnjih poslova konkretnom aktivnošću pokazao puno poštovanje prema ovom kolektivnom ombudsman tijelu koje je po Zakonu o unutrašnjim poslovima ovlašćeno da ocjenjuje primjenu policijskih ovlašćenja ali i riješenost da se policijska organizacija, uz stalni razvoj kapaciteta i obrazovanja, razvija u otvoreni, demokratski i efikasan servis.