KRIVIČNE PRIJAVE

Unutrašnja kontrola: Tri carinika na provjeri zbog mita

Prijave su podnijete tužiocima, u toku je izviđaj u predmetima gdje se vjeruje da su carinici napravili teže propuste u radu
120 pregleda 16 komentar(a)
Crina (Novina)
Crina (Novina)
Ažurirano: 18.02.2015. 06:37h

Inspektori Odjeljenja za unutrašnju kontrolu Uprave carina prošle godine podnijeli su krivične prijave protiv tri službenika, zbog sumnje da su počinili koruptivna djela - zloupotreba službenog položaja, falsifikovanje isprava i nesavjestan rad u službi.

Prijave su podnijete tužiocima, a u toku je izviđaj u predmetima gdje se vjeruje da su službenici Uprave carina napravili teže propuste u radu.

Da je rad na carinarnicama u Crnoj Gori podložan korupciji govori i podatak iz 2013. godine - Unutrašnja kontrola podnijela je krivične prijave protiv četiri svoja službenika.

“U toku 2013. godine su za četiri carinska službenika donijete naredbe o sprovođenju istraga, zbog sumnje da su izvršili krivična djela - primanje mita i produženo krivično djelo primanje mita. Krivični postupci protiv ovih službenika su u toku”, navodi se u izvještaju Uprave carina.

Građani pritužbe na rad carinika mogu dostaviti putem otvorene carinske linije na broj 080081333

Pred tužilaštvima okončani su prvostepeni postupci za 11 službenika Uprave carina, zbog sumnje da su zloupotrebljavali službeni položaj i primali mito. Carinik iz Bijelog Polja, presudom Višeg suda oslobođen je optužbi za to krivično djelo.

Tokom prošle godine, Odjeljenje za unutrašnju kontrolu Uprave carina sprovelo je i 16 istraga protiv službenika zbog sumnje da su nezakonito obavljali posao.

Lani je protiv četiri službenika izrečena disciplinska mjera - prestanak radnog odnosa, zbog počinjene teže povrede službene dužnosti - zloupotreba službenog položaja ili prekoračenje ovlašćenja u službi.

Jednom cariniku privremeno je ograničeno vršenje dužnosti do okončanja krivičnog postupka, zbog osnovane sumnje da je počinio težu povredu službene dužnosti. U jednom postupku utvrđeno je da nema elemenata za disciplinsku ili krivičnu odgovornost.

Jedan oslobođen

Tokom disciplinskih postupaka jedan carinik oslobođen je odgovornosti za teži prekršaj od prije pet godina, koji je u međuvremenu bio obustavljen zbog krivičnog gonjenja.

Da ima posla za inspektore Unutrašnje kontrole UC, govori i podatak da obrađuju i predmet, kojim su obuhvaćena petorica službenika, za koje se vjeruje da su nesavjesno, neblagovremeno ili nemarno završavali svoje službene dužnosti.

Uprava carina istrage protiv službenika vodi u internim kontrolama ali i na osnovu pritužbi građana, jer je uspostavljen sistem anonimnog prijavljivanja korupcije.

Građani pritužbe mogu dostaviti putem otvorene carinske linije na broj 080081333.

Tokom 2014. godine Upravi carina stiglo 36 pritužbi

Tokom prošle godine, na adresu Uprave carina stiglo je 36 prijava građana na rad i postupanje carinskih službenika, a najviše pritužbi - 26 je stiglo preko otvorene carinske linije.

Prijave su se, uglavnom, odnosile na carinske prekršaje i nepravilnosti u radu i postupanju carinskih službenika, od čega je osam prijava sadržalo sumnju na postupanje carinskih službenika sa koruptivnim elementima.

“Proaktivan pristup Uprave carina u borbi protiv korupcije i jasna poruka fizičkim i pravnim licima upućena putem javne kampanje u prethodnom periodu, rezultirala je pozitivnim efektima i rastom povjerenja građana u odlučnost Uprave carina. Naime, u odnosu na prethodnu 2013. godinu, možemo konstatovati da su preduzete aktvnosti sprovedene na planu promovisanja načina i mehanizama za prijavu korupcije, rezultirale prijavljivanjem uočenih nepravilnosti putem svih mehanizama koji su na raspolaganju građanima”, navodi se u izvještaju o radu Unutrašnje kontrole Uprave carina.