NEJASNI KRITERIJUMI ZA VJEŠTAKA GRAFOLOGA

Rukopis tumače čak i inženjeri i hemičari

Neke posljedice nestručnih vještačenja (višegodišnji pritvor) nenadoknadive su, piše u pritužbi poslatoj Sudskom savjetu
371 pregleda 3 komentar(a)
potpis, Foto: Shutterstock
potpis, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 07.01.2015. 07:47h

Kriterijumi po kojima se u Crnoj Gori biraju vještaci grafološke struke nejasni su, među njima ima inženjera neorganske tehnologije, hemičara, a neki od njih navodno se tim poslom bave iako su razriješeni dužnosti zbog počinjenog krivičnog djela.

Do takvih podataka i do informacije da nijedan vještak nije razriješen po nalogu suda, “Vijesti” su došle istražujući temu vještačenja u crnogorskim sudovima.

U jednoj od pritužbi koja je poslata Sudskom savjetu, a u koju su “Vijesti” imale uvid, piše da vještak grafološke struke Zdravko Janković, “koji je razriješen sa funkcije vještaka, zbog izvršenja krivičnog djela, po sopstvenom priznanju, i dalje vještači”.

“Lažno se predstavljao kao 'grafolog' iako je po struci hemičar, a na ročištu je naglasio da, iako je razriješen funkcije vještačenja i dalje vještači u brojnim predmetima i da ga sudovi i dalje angažuju”, piše u pritužbi u kojoj se pominje i vještak Veselinka Nikčević.

Na spisku sudskih vještaka ima onih koji su preminuli prije više godina, ili već duže ne rade taj posao

Za nju je napisano da je po struci inženjer neorganske tehnologije “što joj ne daje stručnu mogućnost analize psihomotornih funkcija i vještačenja autentičnosti spornog potpisa.”

U tom dopisu piše i da vještačenje autentičnosti potpisa mogu raditi isključivo psiholozi i psihijatri - “s obzirom na to da se radi o psihomotornim funkcijama organizma, zasnovanim na kodu - engramu koji postoji u mozgu i koji diktira karakterističan izgled sa određenim specifičnostima potpisa”.

“Tačno je da budžet Crne Gore isplaćuje naknade šteta za posljedice nestručnih nalaza i mišljenja vještaka grafološke struke, ali i da su neke posljedice (višegodišnje lišenje slobode u istražnom zatvoru) nenadoknadive”, zaključuje se u pritužbi.

Da li je o toj pritužbi odlučivano, ali i na koji način i po kojim kriterijumima se biraju vještaci grafološke struke, na osnovu koje stručne spreme i kojeg radnog iskustva, pitanja su na koja “Vijesti” nijesu uspjele dobiti odgovor od predsjednika Komisije za postavljanje i razrješenje sudskih vještaka Mušike Dujovića.

Neškolovani vještaci štete svima

Prof. dr Dragana Čukić, specijalista sudske medicine, ističe da neškolovani vještaci i oni koji ne rade na unapređenju znanja, nanose ogromnu štetu pravosuđu i strankama u postupku.

Čukić

Čukićeva je decidna da vještak “ne može i ne smije promijeniti mišljenje na glavnom pretresu, ukoliko nema novih podataka”.

Čukićeva tvrdi da su neki “vještaci” prelom pršljena proglašavali lakom tjelesnom povredom

“Ukoliko se prezentiraju novi podaci od značaja za vještačenje (npr. medicinska dokumentacija koju prethodno nije imao na raspolaganju), vještak može dopuniti svoj nalaz”, navodi Čukićeva.

Ona tvrdi da joj se rijetko dešavalo da stranka u postupku traži da izmijeni mišljenje.

“Jasno je da se takvi zahtjevi, ukoliko se pojave, moraju odmah odbaciti. Pisani nalaz je dat, on je provjerljiv i nijedan ozbiljan vještak ne bi sebi dozvolio da demantuje sopstveno mišljenje, po želji stranaka”, ističe ona.

Vještak ekonomsko-finansijske struke Predrag Rakočević kazao je da bi promjena mišljenja bez dodatne dokumentacije, bila dosta problematična.

Rakočević tvrdi da na njega nikada nijedna od stranaka u postupku nije “vršila pritisak” da promijeni nalaz: “Smatram da su vještaci u većini veoma moralne osobe, na koje nije lako uticati da daju mišljenje koje ne odgovara činjeničnom stanju i koje proističe iz pribavljene dokumentacije i dokaza.”

Komentarišući činjenicu da je nekoliko vještaka, posebno u krivičnim predmetima, gdje ih bira sud ili tužilaštvo, stalno angažovano, iako ih na spisku ima nekoliko stotina, Čukić i Rakočević ocjenjuju da svako želi da angažuje najboljeg vještaka, “jer je vještačenje jedno od dokaznih sredstava”.

Rakočević je istakao da bi u pojedinim, najsloženijim predmetima, trebalo praktikovati timsko vještačenje.

“Iz razloga uključivanja stručnjaka užih specijalnosti , kako bi vještačenje bilo što kvalitetnije, a ova praksa se u zadnje vrijeme dosta primjenjuje”, pojasnio je on.

Neki ne znaju da kvalifikuju povrede

Čukićeva objašnjava da nijedan vještak medicinske struke, sem specijaliste za sudsku medicinu, nije edukovan za vještačenja npr. alkoholisanosti, u vrijeme spornog događaja, i da takva vještačenja spadaju u domen krivičnog djela nadriljekarstva.

“Nailazila sam na predmete gdje su 'vještaci' potpuno iščašenje skočnog zgloba, prelom pršljena... proglašavali lakim tjelesnim povredama, ne poznajući osnovne principe kvalifikovanja povreda”, pojašnjava Čukićeva.

“Vještak ne smije promijeniti mišljenje na glavnom pretresu, ako nema novih podataka”

Ona ističe i da mnoga medicinska vještačenja u parnicama završe na Sudsko-medicinskom odboru Medicinskog fakulteta, jer neki vještaci ne poznaju pravila procjene umanjenja životne aktivnosti.

“Ti vještaci najčešće ne znaju da treba da procijene posljedice povređivanja, nakon završenog liječenja, a ne povrede u vrijeme nanošenja”, kazala je ona.

Prema Zakonu o sudskim vještacima, vještak može da bude lice sa visokom školskom spremom za određenu oblast vještačenja, mora da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci i da posjeduje stručno znanje i praktična iskustva za određenu oblast vještačenja.

Na spisku i pokojni stručnjaci

Uvidom u spisak sudskih vještaka u Crnoj Gori, koji je objavljen na sajtu Sudskog savjeta, “Vijesti” su otkrile da na njemu ima i onih koji su preminuli prije par godina.

Iako je obaveza Sudskog savjeta da redovno ažurira taj sajt, oni to očigledno ne čine, jer mrtvi vještaci nijesu jedina nepravilnost. Na spsiku su i oni vještaci koji već duže ne rade taj posao.

Dujović: Nijesmo imali nijedan predlog za razrješenje

Mušika Dujović tvrdi da Komisija do sada nije dobila nijedan predlog za razrješenje vještaka.

Dujović

“Ovlašćenja za podnošenje predloga za razrješenje vještaka Komisiji imaju predsjednik suda ili sudija koji postupa u određenom predmetu. Taj predlog mora biti obrazložen. Komisija nije do sada vodila nijedan postupak takve prirode”, rekao je Dujović.

Predsjednik Udruženja vještaka Milojica Zindović je, odgovarajući na pitanje „Vijesti” da li su dobijali prigovore na rad kolega, i na šta se ti prigovori odnose, te kako djeluju u takvim slučajevima, rekao da je bilo više prigovora “na rad vještaka koji nijesu radili u skladu są etičkim principima”. On, međutim, nije želio da precizira na koga se prigovori odnose.

Udruženje sudskih vještaka edukuje i usavršava kolege

Predsjednik Udruženja sudskih vještaka u Crnoj Gori i sudski vještak mašinske struke mr Milojica Zindović, objašnjava da edukacija vještaka u Udruženju, obuhvata obuku vještaka za koje Komisija za postavljanje i razrješenje procijeni da ne mogu biti izabrani bez dodatne obuke i usavršavanje znanja izabranih sudskih vještaka.

On pojašnjava da kandidata obučava iskusan vještak iz struke za koju je ovaj zainteresovan.

Čukić, koja je dugo bila na čelu Udruženja sudskih vještaka, kaže da podržava njihov rad na edukaciji vještaka, ali dodaje da ipak nedostaje edukacija vještaka medicinske struke.

Preporučujemo za Vas