HOĆE LI MUGOŠA DA BUDE BLAŽA?

Zašto je drugi put ukinuta presuda za "Zavalu"

Dio optuženih u par navrata tražio je izuzeće sutkinje Pavličićeve... U prisluškivanim razgovorima, nju su karakterisali kao "oštru"
92 pregleda 9 komentar(a)
afera Zavala optuženi, Foto: Arhiva Vijesti
afera Zavala optuženi, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 04.01.2015. 18:52h

Sutkinja podgoričkog Višeg suda Suzana Mugoša sudiće u novom, trećem procesu u predmetu “Zavala”.

Apelacioni sud drugi put ukinuo je osuđujuću presudu nekadašnjim čelnicima Opštine Budva i naložio da se predmet dodijeli drugom sudiji. Prvostepene, ukinute presude izricala je sutkinja pojedinac Valentina Pavličić, čije su izuzeće mnogo puta tokom suđenja okrivljeni tražili.

U obrazloženju Apelacionog suda, piše da se posljednja presuda ukida "zbog nepotpunog i pogrešnog utvrđenog činjeničnog stanja, povrede krivičnog zakona i povrede odredaba krivičnog postupka".

Valentina Pavličić

"Sud će u ponovnom postupku da pogleda vrijeme izvršenja krivičnog djela pod tačkom 2 optužnice, odnosno izreke presude za Rajka Kuljaču i Dragana Sekulića. Osim toga, sud će dati razloge i objašnjenje kako su članovi Komisije, koja je procjenjivala izvedene radove na postrojenju za preradu morske vode Osmoza na poluostrvu Zavala, mogli da pomognu Kuljači i Draganu Maroviću. Da li su članovi komisije znali šta će njihovi nalazi o procjeni izvedenih radova da posluže Kuljači i Maroviću. Sud će da utvrdi postojanje eventualne štete za Opštinu Budva, imajući u vidu određene datume i da li je mogla da nastupi šteta za Opštinu Budva”, piše, između ostalog, u rješenju Apelacionog suda.

Optuženi u predmetu “Zavala” bezuspješno su lobirali da vještakinja ekonomsko-finansijske struke Borka Boričić ublaži nalaz koji je u tom slučaju radila po nalogu tužilaštva.

Jedan od okrivljenih Dragan Sekulić, tim povodom dva puta se sastao sa bratom vještakinje, advokatom Goranom Velimirovićem, ali Boričićeva nije promijenila mišljenje, jedan od ključnih elemenata osuđujuće presude u ovom predmetu.

Dragan Sekulić

Sekulić je potvrdio te navode, rekavši da ga je prijatelj zamolio i da je on tražio da vještakinja “ne bude onako zadrta”...

Prisluškujući optužene u drugom “budvanskom” predmetu “Košljun”, od decembra 2013. do maja 2014, policija je upecala i razgovore koji se tiču Zavale. Osim dogovaranja o svjedočenjima, pojedini su se u tim razgovorima bavili i sutkinjom Pavličićevom, komentarišući da je bila oštra u procesu “Zavala”.

Na tome se nisu zaustavili, trn u oku bila im je i njena tadašnja kandidatura za predsjednika Višeg suda. Mnogi od njih složili su se da ne bi bilo dobro da ona “prođe” za šefa tog suda. Pavličićeva nije izabrana za predsjednicu Višeg suda.

Prvostepenom odlukom Pavličićeve, nekadašnji čelnici Opštine Budva Rajko Kuljača i Dragan Marović, osuđeni su na pet, odnosno četiri godine zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja kojom su oštetili lokalni budžet za više od 800.000 eura.

Rajko Kuljača i Dragana Marović

U ukinutoj presudi piše da Kuljača nije donio odluku o pokretanju i sprovođenju otvorenog postupka javne nabavke za izgradnju postrojenja za desalinizaciju morske vode na Zavali, a da se Marović, sa kompanijom „Zavala Invest”, dogovorio da to privredno društvo finansira i izgradi taj objekat, bez prethodno utvrđene količine i cijene radova i odobrenja za postavljanje objekta za smještaj postrojenja. U svim tim radnjama, navodi se, pomogli su im i članovi komisije koja je procjenjivala izvedene radove na fabrici za preradu vode...

Apelacioni sud potvrdio je dio presude kojim je Miodrag S. Minić, oslobođen od optužbe da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja.

Piperović: Biće svi oslobođeni

Branilac Rajka Kuljače, advokat Zoran Piperović, ocijenio je da odluka Apelacionog suda potvrđuje ono što je isticao u završnoj riječi.

Zoran Piperović

"Raspravljanje pomaganja u izvršenju krivičnog djela, kao oblika saučesništva u onakvom dispozitivu optužnice pod tačkom 1, ukazuje da je nebitan nalaz vještaka ekonomske struke u tom kontekstu. Nalazu vještaka Boričićeve na glavnom pretresu nisam prigovarao, upravo navodeći da on uopšte nije bitan kod ovakvog opisa optužnice pod tačkom 1... U ponovnom posupku tužilac nema mnogo izbora. Smatram da treba da odustane od te tačke i tako spasi od maltretiranja i sud i okrivljene. Ako će da nastavi suđenje, mora da promijeni opužnicu pod tačkom 1. U svakom slučaju ovaj proces će se završiti onako kako sam govorio od početka, a to je da će svi iz afere “Zavala”, biti oslobođeni, jer se ne radi o aferi već o benignom životnom događaju, koji je iz ne znam kojih razloga krivično procesuiran i koji maltretira zdrav razum i optužene. Ne bi me sada začudilo da me zbog ove zadnje rečenice tužilaštvo prijavi Advokatskoj komori Crne Gore. Nadam se da neće, jer su neki iz moje branše, kako sada vidim, naknadno postali hrabri“, istakao je Piperović.

Kako utvrdiste da je nastala šteta za Opštinu?

Branioci Dragana Marovića - advokati Bojana Franović, Branislav Durutović i Dragoljub Đukanović, u žalbama su naveli da je prvostepena presuda protivrječna i nerazumljiva, jer je primijenjen zakon iz 2008...

Dragoljub Đukanović

Ukazali su da nije jasno na osnovu čega je Viši sud utvrdio da je nastala šteta za Opštinu Budva, a pribavljena korist "Zavali invest", kada je Skupština Opštine Budva donijela odluku da nije bilo štete za opštinski budžet.

Istakli su i da u presudi nigdje nije navedeno sa kime se i kada Dragan Marović dogovarao iz "Zavale invest" o izgradnji postrojenja za preradu morske vode. Nalaz vještaka ekonomsko-finansijske struke Borke Boričić ocijenjen je kao protivrječan, jer je odstupao od prvobitnog nalaza, pa je sud zbog toga bio u obavezi da provede novo vještačenje.