Damir Mandić i treći put u Višem sudu

Sjednica vijeća Apelacionog suda, po žalbama odbrane Mandića, održana je 20. oktobra...
282 pregleda 0 komentar(a)
Damir Mandić, Foto: Savo Prelević
Damir Mandić, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 01.11.2014. 08:08h

Damiru Mandiću ponovo će se suditi za ubistvo direktora "Dana" Duška Jovanovića, ranjavanje njegovog člana obezbjeđenja Milorada Mirovića i otmicu Miodraga Nikolića.

To će biti treće suđenje u podgorčkom Višem sudu, nakon što je Apelacioni juče rješenjem ukinuo presudu kojom je Mandić za ova tri krivična djela osuđen na 30 godina zatvora.

"Rješenjem Apelacionog suda Crne Gore uvažene su žalbe Mandića i njegovih branilaca i ukinuta presuda Višeg suda u Podgorici, kojom je optuženi oglašen krivim da je kao saizvršilac izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 30 godina i predmet vraćen tom sudu na ponovno odlučivanje. Takođe, rješenjem ovog suda, produžen je pritvor protiv optuženog koji će trajati do dalje odluke suda", piše u saopštenju portparolke Apelacionog suda Milene Đaletić.

Njena koleginica Aida Muzurović, kazala je "Vijestima" da će se u ponedjeljak znati kojem će krivičnom vijeću taj predmet biti dodijeljen u rad. Jedan od branilaca Mandića, advokat Branko Anđelić kazao je da je očekivao takvu odluku Apelacionog suda.

"Jedino ovakva odluka, uz jasne ukidne naloge, može voditi zakonitom postupku, pravednom i zakonitom presuđenju... Sigurni smo da će u ponovljenom postupku biti ispravljena nepravda koja mu je nanijeta, jer neposrednim saslušanjem vještaka iz Visbadena imaćemo potpuno drugačije činjenično stanje. Vjerujem da će se tada otvoriti pitanja nezakonito pribavljenih dokaza koji su najgrubljim kršenjem prava okrivljenog u postupku uvršteni u dokaznu građu i kao takvi postali dio najveće nepravde izrečene kroz osuđujuću presudu", kazao je Anđelić.

Sjednica vijeća Apelacionog suda, po žalbama odbrane Mandića, održana je 20. oktobra.

Najnovija odluka uslijedila je nakon što je krajem jula Ustavni sud ukinuo presude Vrhovnog i Apelacionog suda, kojom je Mandić osuđen na 19 godina zatvora zbog ubistva Jovanovića 27. maja 2004.

Iz tog suda objasnili su da optuženome nije pružena šansa na pravično suđenje i time što su odbijani predlozi njegove odbrane da se tokom suđenja neposredno sasluša predstavnik vještaka iz Visbadena...

Iz Ustavnog suda podsjetili su da je branilac optuženog na suđenju istakao primjedbe na dopunski nalaz vještačenja Saveznog kriminalističkog ureda u Visbadenu i predložio da se u nastavku dokaznog postupka neposredno sasluša predstavnik vještaka, što je prvostepeni sud odbio.

"Ustavni sud naglašava da u krivičnim postupcima i tužilac i sud moraju voditi računa da optuženom stave na raspolaganje sve dokaze koji bi mu mogli ići, ne samo na teret, već i u korist... Zakonska obaveza vještaka da bude nepristrasan u nalazu i mišljenju treba da bude shvaćena i kao prilika da optuženi dokaže svoju nevinost”, piše u odluci.

Ustavni sud je, dodaje se, utvrdio da odbijanje dokaznih predloga Mandićeve odbrane u konkretnom slučaju nije bio u skladu “s jednakošću oružja”, kao jednom od zahtjeva koncepta pravičnog suđenja...

“Polazeći od utvrđene povrede prava na pravično suđenje, nadležni sud će u ponovnom postupku omogućiti i podnosiocu žalbe da se suoči sa kompletnim mišljenjem i nalazom vještaka, te da preispita vještaka na okolnosti datog nalaza i mišljenja, u skladu sa stavovima Ustavnog suda”, navodi se u odluci.

Mandiću se dva puta sudilo prvom presudom sudije Radovana Mandića, njegov prezimenjak krajem 2006. godine oslobođen je optužbe da je kao saizvršilac ubio Jovanovića.

Apelacioni sud ukinuo je tu presudu, nakon čega je vijeće sudije Lazara Akovića, u aprilu 2009. osudilo Mandića na 30 godina zatvora. Odlučujući po žalbama, kazna je smanjena na 18 godina.

Marković: U pritvoru 9 godina bez prvostepene presude

Branilac Mandića, advokat Velibor Marković, kazao je da od početka procesa nije dobio pisanu odluku Apelacionog suda kojom se ukida osuđujuća prvostepena presuda podgoričkog Višeg suda. On je prokomentarisao i ukidanje presude.

Velibor Marković

"Rješenje o produženju pritvora je nezakonito i to bez čitanja obrazloženja. Sada imaju nevinog čovjeka, jer postoji pretpostavka nevinosti. Mandić se nalazi skoro devet godina u pritvoru i to bez prvostepene presude. To je apsurd", ocijenio je Marković.