Proces Eurofond - država: Čija je Solana

0 komentar(a)
Ažurirano: 28.03.2019. 13:37h

Rasprava na osnovu tužbe Solane “Bajo Sekulić” u stečaju protiv države Crne Gore juče je u Privrednom sudu kratko nastavljena, ali je sudija Jelka Drašković-Vojvodić, potom odgodila za 1. oktobar do kada bi trebalo da se iz Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS) po službenoj dužnosti  pribavi konačan obračan dioničarskog kapitala ovog ulcinjskog preduzeća urađen 15. decembra 1995. godine.

U tužbi, podnijetoj još u julu prošle godine, većinski vlasnik Solane, privatizacioni fond  Eurofond, traži da se preduzeću prizna pravo svojine umjesto prava korišćenja u obimu prava “jedan kroz jedan”  nad nepokretnostima evidentiranim u katastarskom listu broj 182 KO Ulcinjsko polje. 

Riječ je o 15 miliona kvadrata, odnosno kompletnom zemljištu ulcinjske kompanije. Vrijednost ovog spora je oko 200 miliona eura, koliko je nekoliko puta, do sada, bila oglašena na prodaju imovina Solane iz stečajne mase. Neriješen imovinski status nije omeo stečajnu upravu da prije 20 dana objavi i 11 oglas sa  početnom cijenom ovog zemljišta u zaleđu Velike plaže od 179 miliona. 

Advokat tužioca Solane i njenog vlasnika Eurofonda Milan Vujošević kazao je juče pred sudom da je tuženi (država) priznao u odgovoru na tužbu  da je plaćena tržišna naknada prilikom sticanja kontrolnog paketa akcija Solane.

“Ako država smatra da Solana treba da bude nacionalno dobro, neka stupi u kontakt sa tužiocem i plati mu tržišnu nadoknadu”, istakao je Vujošević.

Pravna zastupnica države Milanka Rakočević upozorila je sud da tužilac nije dostavio konačno stručno mišljenje i izvještaj o obračunu dioničarskog kapitala koji je sačinila Agencija za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja 1995. godine.

“Dostavljeno je samo prethodno mišljenje iz 1994. godine”, dodala je Rakočević. 

Na tu konstataciju prigovorio je advokat Solane napominjući da odnos države u ovom sporu “nije fer” budući da su u odgovoru na tužbu pominjali izvještaj koji sad traže.

Sutkinja Drašković-Vojvodić na kraju je ipak odgodila ročište  i zatražila da se pribavi konačan izvještaj Agencije o akcijskom kapitalu iz decembra 1995. godine.