Tužilaštvo u izvještaju za 2013. godinu: Ugrožena je sigurnost građana

Na kraju pošle godine nije se znalo ko je kriv za 41 ubistvo i 119 pokušaja ubistva
0 komentar(a)
Ažurirano: 11.08.2014. 16:02h

Sigurnost građana u Crnoj Gori ugrožava visok procenat neotkrivenih učinilaca krivičnih djela, što predstavlja i ozbiljan kriminogeni faktor, ocijenjeno je u Izvještaju o radu tužilaštva za 2013. godinu.

U tom dokumentu, koji potpisuje v.d. vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković, napisano je da je osnovnim i višim tužilaštvima, tokom prošle godine, podnijeta 1.861 prijava za krivična djela čiji su učinioci nepoznati. Od tog broja otkriveno ih je samo 346.

Neotkrivenih je ostalo 79,30 odsto, među kojima je i 10,80 odsto učinioca teških i najtežih krivičnih djela.

Pojašnjeno je da je broj prijava po nepoznatom učiniocu povećan za 0,86 odsto u odnosu na 2012. godinu.

Tada je crnogorskim tužiocima podnijeto 1.845 prijava za krivična djela čiji su učinioci ostali nepoznati.

Osim prošlogodišnjih prijava, tužioci su postupali i po 8.625 krivičnih prijava po nepoznatim izvršiocima, koje su podnijete ranije. Tokom 2013. godine je odbačeno 1.167 prijava, od čega 1.134 zbog zastarjelosti krivičnog gonjenja. Za to vrijeme otkrili su i 67 kriminalaca protiv kojih su prijave bile podnijete prije 2013. godine.

“Uz prijave neotkrivenih krivičnih djela iz ranijeg perioda, na kraju 2013. godine ostalo je 8.891 krivična prijava po nepoznatim izvršiocima - kod viših državnih tužilaštava 312”, piše u Izvještaju.

Dodaje se da je od tih 8.891 neotkrivenih učinilaca krivičnih djela, 1,83 odsto onih koji su učinili teška i najteža krivična djela.

“I pored evidentnih napora službenika Uprave policije, mora se konstatovati, da je u odnosu na ukupan kriminalitet u izvještajnoj godini, još visok procenat neotkrivenih učinilaca krivičnih djela 79,30 odsto, što je približno na prošlogodišnjem nivou, što ugrožava sigurnost građana i predstavlja ozbiljan kriminogeni faktor”, piše u Izvještaju.Informaciju Tužilaštva da je broj neotkrivenih učinilaca krivičnih djela u 2013. godinu približan onom iz 2012. godine, demantuje njihov zvaničan dokument - Izvještaj o radu za prošlu godinu.

Prema podacima iz tog Izvještaja, prošle godine neotkriveno je ostalo 12,21 odsto onih koji su učinili neko krivično djelo.

I tada je u Izvještaju napisano da je procenat još visok, ali i da značajan broj učinilaca krivičnih djela izbjegava krivičnu odgovornost, “što ugrožava sigurnost građana i predstavlja ozbiljan kriminogeni faktor”.

Od 280 riješene 42 prijave za djela protiv života i tijela

U dijelu Izvještaja koji se odnosi na krivične prijave koje su podnijete protiv NN lica, piše da je 59 takvih prijava za krivična djela protiv života i tijela podnijeto u 2013. godini. Uz neotkrivene iz ranijih godina, državni tužioci su ukupno radili na 280 prijava.

Uspjeli su da riješe 42 slučaja, a neotkriveno je ostalo 238, od čega devet prijava za teško ubistvo i 10 za teško ubistvo u pokušaju. Van domašaja pravde su i 32, zasad nepoznate ubice. Nije otkriveno ni ko su izvršioci 109 pokušaja ubistva.

“Među neotkrivenim izvršiocima, najviše je onih koji su djela počinili u ranijem periodu”, piše u Izvještaju.

Policija podnijela 5,145 prijava

Državnom tužilaštvu je tokom 2013. godine podnijeto ukupno 10.969 krivičnih prijava. Uz 1.861 koja je podnijeta po nepoznatom učiniocu, 8.613 podnijeto je protiv punoljetnih osoba i 495 protiv maloljetnika. Višem tužilaštvu prijavljena su 24 maloljetnika.

Kada su u pitanju stariji od 18 godina, protiv njih 8.263 prijave su podnijete u osnovnim, a 350 višim tužilaštvima.

Najviše prijava, 5.145 podnijela je Uprava policije, zatim oštećeni građani 1.770, državni organi 1.175 lica.

Na inicijativu državnih tužilaca postupak je pokrenut protiv 190 lica, a na inicijativu nevladinih organizacija protiv 93.

Skoro pola prijava, tačnije 4.112, tužioci su odbacili. Viši tužioci odbacili su 44 prijave.

U Izvještaju je pojašnjeno da su odbacivane krivične prijave čija osnovanost u postupku provjera nije mogla biti dokazana.

Galerija