U SKLADU SA SAVREMENIM PRAKSAMA I POTREBAMA

Zakon za ekonomsko i kreativno valorizovanje kinematografije

Konvencijom Savjeta Evrope o kinematografskoj koprodukciji iz 2017. godine zamjenjuje se ona koja je usvojena u Strazburu 1992. godine
0 komentar(a)
filmska traka, Foto: Shutterstock, Shutterstock
filmska traka, Foto: Shutterstock, Shutterstock
Ažurirano: 21.08.2018. 14:01h

Crnogorska kinematografija biće unaprijeđena u skladu sa savremenim praksama i prepoznatim potrebama, sa ekonomskom i kreativno značajnijom valorizacijom, predviđeno je Zakonom o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope (SE) o kinematografskoj koprodukciji.

Konvencijom Savjeta Evrope o kinematografskoj koprodukciji iz 2017. godine zamjenjuje se ona koja je usvojena u Strazburu 1992. godine.

Važeća konvencija primjenjuje se u Crnoj Gori od 2004. godine, nakon stupanja na snagu Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o kinematografskoj koprodukciji.

Nakon više od 20 godina od usvajanja Konvencije iz 1992. godine, kako se navodi u obrazloženju novog dokumenta, značajno se promijenio poslovni ambijent evropske filmske industrije.

"Nova tehnologija je izmijenila tehnike produkcije, distribucije i prikazivanja, uspostavljeno je javno finansiranje na nacionalnom i regionalnom nivou, povećali su se fiskalni podsticaji i mnoge manje evropske države sada ulažu napore u poboljšanje međunarodnih aktivnosti u svojim filmskim sektorima", kaže se u predloženom zakonu.

Kako se navodi, evropska filmska industrija je postala otvorenija za razmjenu sa partnerima širom svijeta.

"Potvrđivanje ove Konvencije predstavlja nastojanje da se kinematografska koprodukcija uredi na odgovarajući način u skladu sa savremenim praksama i prepoznatim potrebama za njeno unaprjeđenje, kao i da se ekonomski i kreativno značajnije valorizuje", kaže se u obrazloženju.

Time će se, kako se ocjenjuje, smanjiti ograničenja u podsticanju kinematografske koprodukcije, a shodno potrebi usklađivanja s evropskom pravnom tekovinom.

Potvrđivanje konvencije stvara prostor za realizaciju koprodukcija sa partnerima iz svih zemalja potpisnica na osnovu revidiranih i precizno utvrđenih principa, a bez potrebe zaključivanja posebnih bilateralnih ugovora.

"Propisano smanjenje minimuma koproducentskog udešća stvara povoljnije uslove za participaciju crnogorskog filmskog sektora, dok je potvrđivanje Konvencije i važan kontekst pristupanja potpornom fondu Savjeta Evrope za kinematografiju Eurimages, koji je u toku", kaže se u obrazloženju.