DOAJEN SKULPTURE

Izložba Draga Đurovića: Sinteza klasičnog i modernog

Stvaralaštvo Draga Đurovića pripada najvećim vrijednostima crnogorskog vajarstva XX vijeka
53 pregleda 0 komentar(a)
Drago Đurović, izložba, Foto: Ivan Petrušić
Drago Đurović, izložba, Foto: Ivan Petrušić
Ažurirano: 28.03.2019. 08:45h

U organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore i Centra za kulturu u galeriji “Nikola I“ u Nikšiću otvorena je izložba skulptura Draga Đurovića, jednog od doajena crnogorskog vajarstva druge polovine XX vijeka.

Otvarajuće izložbu istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković je kazala da je Đurović sjedinjavanjem “arhetipske praslike sa modernim totemizmom stvorio djela magijske neuhvatljivosti i intelektualnog lirizma“.

“Skulpture prezentovane na ovoj izložbi predstavljaju uvid u stilska i tematska opredjeljenja umjetnikovog vajarskog djela kojim iskazuje sintezu klasičnog i modernog, prefinjenog senzibiliteta i oštre opservacije, ravnotežu intelektualnog i spontanog“, kazala je Zeković.

Đurović je 1951. godine diplomirao na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu u klasi prof. Sretena Stojanovića i Alojza Dolinara. Bio je profesor u Školi za primijenjenu umjetnost u Herceg Novom i na Pedagoškoj akademiji, kasnije Nastavničkom fakultetu u Nikšiću. Od 1982.godine bio je redovni profesor, a u jednom mandatu dekan na Kulturološkom fakultetu na Cetinju. Studijski je boravio u Parizu i Rimu. Dobitnik je više nagrada i priznanja među kojima je i Trinaestojulska nagrada koju je dobio 1961.

“U Đurovićevom vajarstvu nalazimo harmoničnu koegzistenciju tradicije i savremenog. Njegove idealizovane antropomorfne figure karakterišu osobenosti klasičnog izraza - frontalnost, zatvoreni statični ritmovi, sinteza detalja, harmonična povezanost oblika, mirna kadenca linija, kompaktna uglačana masa, ravnoteža duhovnih i plastičnih elemenata. Tu je i težnja ka mističnom sjedinjavanju sa životom“, kazala je Zeković.

Od izloženih skulptura, koje su iz fonda Narodnog muzeja a dio pripada legatu koji je porodica Đurović poklonila Muzeju kao dio njegove zaostavštine, Zeković je posebno istakla dvije koje “uzdižu na pijedestal tradicionalne vrijednosti crnogorske heroike i epike“. To su bista Petra II Petrovića Njegoša, za koju je Miroslav Krleža rekao da je najbolje vajarsko djelo kojim je predstavljen Njegoš poeta i skulptura Sestra Batrićeva.

“Obje su realizovane potenciranim ekspresivnim izrazom kojim umjetnik emanira psihološku snagu unutrašnjih stanja likova koji kao da su ponikli iz crnogorskog krša izbrazdanog tragovima prirodnih mijena i rastočenog pukotinama vremena“, kazala je istoričarka umjetnosti.

Stvaralaštvo Draga Đurovića, istakla je Zeković, nesumnjivo pripada najvećim vrijednostima crnogorskog vajarstva XX vijeka.

“U pitanju je umjetnik snažne personalnosti i kreativne individualnosti “, zaključila je Zeković.

“U pitanju je umjetnik snažne personalnosti i kreativne individualnosti “, zaključila je Zeković

Izložba u galeriji „Nikola I“ dio je Programa podrške razvoju kulture u Nikšiću.

Stvaralački nemir i kreativna radoznalost

Đurovićevo stvaralaštvo čini nekoliko zasebnih segmenata: spomeničke cjeline, spomenike sa figurama i reljefima, figure spomenike, spomeničke biste i portreti, i intimnija plastika - glave i figure žena i torza.

“On se iskazuje u svemu kao jedan od najznačajnijih modernih crnogorskih vajara. Vrstan je znalac zanata i u radu sa bilo kojim materijalom za njega nema tajni. Stvaralački nemir, ideje i kreativnu radoznalost zadovoljava radom u drvetu, bronzi, kako odgovara zamisli i temi koje se predstavio“, zapisala je akademik Olga Perović, dobar poznavalac Đurovićevog vajarskog djela.