"Socta" dokument

MUP: Krijumčarenje i trgovina drogom glavna aktivnost organizovanog kriminala

U oblasti trgovine ljudima nijesu registrovani trendovi koji bi mogli ukazivati na postojanje ozbiljnog problema
0 komentar(a)
zaplijenjena droga, Foto: Uprava policije
zaplijenjena droga, Foto: Uprava policije
Ažurirano: 02.03.2014. 16:33h

Krijumčarenje i trgovina opojnim drogama glavna je aktivnost organizovanog kriminala u Crnoj Gori, ocijenjeno je u dokumentu Procjena opasnosti od teškog i organizovanog kriminala - SOCTA.

Glavni zaključci SOCTA su da je krijumčarenje i trgovina opojnim drogama glavna aktivnost organizovanog kriminala u Crnoj Gori".

Najčešće vrste droga koje su predmet kriminalnog poslovanja organizovanih grupa su heroin, kokain, marihuana (kanabis)", piše u dokumentu.

U odnosu na procijenjenu količine droge koja se krijumčari sa područja Crne Gore, može se zaključiti da Crna Gora u manjoj mjeri predstavlja krajnu destinaciju, a uglavnom je tranzitna zona, dok u nekim slučajevima ima samo ulogu logističke baze za organizaciju i realizaciju aktvnosti u inostranstvu.

Navodi se da ilegalne migracije u Crnoj Gori imaju i dalje uglavnom karakter tranzita preko teritorije Crne Gore iz pravca Albanije i Kosova u pravcu Hrvatske, BiH i Srbije.

Faktori koji pogoduju razvoju teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori slični su faktorima zemalja u okruženju i možemo ih definisati po vrsti i intenzitetu

"U prethodnom periodu uglavnom se radilo o ekonomskim migrantima iz Pakistana, Alžira, Maroka, Avganistana, Sirije, Tunisa, ili migrantima kurdskog porijekla. U ovoj oblasti za sada nema registrovanih OKG u Crnoj Gori, već se radi o privremeno udruženim pojedincima, koji u navedenim aktivnosti ne stiču značajne profite u poređenju sa ostalim kriminalnim aktivnostima", saopštno je iz MUP-a.

Posebna opasnost - trgovina maloljetnim Romima

U oblasti trgovine ljudima nijesu registrovani trendovi koji bi mogli ukazivati na postojanje ozbiljnog problema, kao ni OKG koje se bave tom kriminalnom aktivnošću.

"Međutim prostitucija i industrija zabave koja uključuje seksualnu eksploataciju naročito u primorskim gradovima tokom turističke sezone predstavlja potencijalni rizik i plodno tle za pojavu krivičnih djela trgovine ljudima", ukazuje se u saopštenju.

Druga rizična populacija u Crnoj Gori za oblast trgovine ljudima, na koju treba prioritetno obratiti posebnu pažnju su maloljetni Romi.

Navodi se da, među ostalim oblicima kriminalnog djelovanja koji su najzastupljeniji i čiji trendovi mogu u manjoj ili većoj mjeri uticati na promjene načina i vrste kriminalnih aktivnosti u Crnoj Gori, izdvajaju se finansijski kriminal, posebno u oblasti prevara i falsifikovanja, kao i visokotehnološki kriminal.

Precizira se da neusaglašenost fiskalnih politika na regionalnom nivou može biti jedan od uzroka ilegalne trgovine cigaretama, jer dovodi do velike razlike u cijenama duvanskih proizvoda u susjednim državama.

"U ove aktivnosti, u najvećem dijelu, nijesu uključeni pripadnici organizovanih kriminalnih grupa koje djeluju u Crnoj Gori, već privremeno udruženih pojedinaca koji stiču značajna novčana sredstva na osnovu činjenice da ne plaćaju porez, akcize i carinu prilikom uvoza navedenih roba", navodi se u dokumentu.

Faktori koji pogoduju razvoju teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori slični su faktorima zemalja u okruženju i možemo ih definisati po vrsti i intenzitetu.

Precizira se da se posebno ističu faktori poremećenog društveno-ekonomskog sistema uz prisustvo korupcije, tranzicija društva i prelazak društvenog vlasništva u privatno i specifičan geo-strateški položaj.

Ističe se prisutnost socijalne nejednakosti i nezaposlenosti stanovništva i nedovoljna međuagencijska i međuinstitucionalna saradnja.

"U globalnom smislu, teški i organizovani kriminal je jedan dinamičan koncept koji se stalno prilagođava promjenljivoj okolini. On je sve više multinacionalan, heterogeno strukturiran i veoma fleksibilan", saopšteno je iz MUP-a.

Organizovani kriminal - glavni izazov

Kako su kazali, isto važi i za organizovani i teški kriminal u regionu i Crnoj Gori, koji uključuje veliki broj raznovrsnih kriminalnih aktivnosti, kao što su krijumčarenje narkotika i oružja, ilegalne migracije i krijumčarenje lica, privredne kriminalne aktivnosti - krijumčarenje cigareta/akciznih roba, falsifikovanje novca i platnih kartica, ubistva, razbojništva i krađe vozila.

"Organizovani kriminal predstavlja jedan od najvećih izazova i prijetnji za Crnu Goru ali i za region Zapadnog Balkana zbog čega je neophodno jačanje međuinstitucionalne, regionalne i međunarodne saradnje", poručje se u dokumentu.

Ukazuje se da organizovani kriminal proširuje svoje područje djelovanja na azličite vrste kriminala i preko granica država, iskorišćava legalne privredne djelatnosti kako bi ozakonio svoje kriminalne aktivnosti i primjenjuje visoku tehnologiju, posebno za prikrivanje i kodiranje komunikacija.

"Prevencija i suzbijanje teškog i organizovanog kriminala, pored bezbjednosnog, ima u Crnoj Gori i veliki prioritet na političkom dnevnom redu, posebno u procesu evropskih integracija", kaže se u dokumentu.

Cijelo društvo da doprinese borbi protiv kriminala

Dokument je izradio Radni tim za izradu strateških dokumenata Uprave policije na osnovu podataka dobijenih o stanju, dinamici i trendovima teškog i organizovanog kriminala iz policijskih izvještaja i procjena, obavještajnih informacija, analitičkih prikaza i istraživanja.

Dokument je izrađen i na osnovu izvještaja koje su izradile relevantne domaće institucije ili međunarodne i regionalne policijske i druge organizacije, kao i koristeći širok spektar javno dostupnih izvora.

"Javna verzija procjene opasnosti namijenjena je svim ministarstvima i državnim organima, institucijama i raznim organizacijama, privrednoj i društvenoj zajednici ali i samim građanima. Namijenjena je svima koji mogu i treba da daju svoj doprinos ovoj borbi kroz preventivno djelovanje kako bi se stvorili uslovi i atmosfera koja ne pogoduje vođenju kriminalnih poslova", kaže se u saopštenju MUP-a.

Kako su precizirali, dokument je posebno namijenjen donosiocima odluka na najvišem strateškom nivou u Crnoj Gori, u oblasti unutrašnjih poslova, bezbjednosti, pravde i finansija, da im pomogne u određivanju prioriteta i obezbjeđivanju dodatnih resursa za razvoj i implementaciju strateških planova suzbijanja teškog i organizovanog kriminala na nacionalnom nivou.

"Kada je u pitanju klasifikovana verzija SOCTA, ona sadrži i poglavlje sa opisima i šemama organizovanih kriminalnih grupa sa ličnim podacima o njihovim članovima. Ona je namijenjena policiji, tužilaštvu i drugim organima i agencijama za sprovođenje zakona u Crnoj Gori, da im posluži kao osnova za donošenje zajedničkih odluka o preduzimanju konkretnih preventivnih, obavještajnih ili operativno-istražnih akcija", piše u saopštenju.

Preporučujemo za Vas