izručenje srbiji

Šaranoviću i Koljenšiću se ne ide za Beograd: Advokati spremaju žalbe

Koljenšić je sudiji rekao da nije osuđivan, da se ne osjeća krivim, da ne pripada kriminalnoj grupi
1 komentar(a)
Ažurirano: 27.12.2013. 14:20h

Ispunjeni su uslovi da se Srbiji izruče  crnogorski državljani Slobodan Šaranović i Ratko Koljenšić, koje beogradske vlasti gone zbog sumnje da su organizovali i izveli ubistvo Nikole Bojovića.

Vijeće podgoričkog Višeg suda, u sastavu  Milenka Žižić,  Ratko Ćupić i Biljana Uskoković, istvoremeno je kao neosnovan odbilo  zahtjev za izručenje Koljenšića, u cilju krivičnog gonjenja zbog sumnje da je izvršio krivično djelo  - udruživanje radi vršenja krivičnih djela.

Šaranović i Koljenšić, nalaze se u ekstradicionom pritvoru od kraja jula. U obrazloženju piše  da je Šaranović kod sudije za istragu Miroslava Bašovića, rekao  da,  od ubistva svoga brata 9. oktobra 2009. godine,  nije napuštao Crnu Goru.

Kazao je, kako se navodi,  da se njegovo kretanje svodilo na relaciji Budva, gdje stanuje - Bjelopavlići, gdje ima đedovinu.

Koljenšić je sudiji rekao da nije osuđivan, da se ne osjeća krivim, da ne pripada kriminalnoj grupi i da Šaranovića poznaje, jer su iz istog kraja.Nakon provedenog izviđaja, sudija Bašović  je spise predmeta dostavio krivičnom vijeću, napisavši u mišljenju  da su ispunjeni uslovi za izručenje Šaranovića i Koljenšića Republici Srbiji.

U rješenju vijeća Višeg suda između ostalog se citira Ugovor između Crne Gore i Srbije o izručenju, da je u članu 4. propisano da uz molbu za izručenje, država molilja treba da priloži optužnicu, presudu ili odluku o pritvoru.

Ratko Koljenšić

“Iz dostavljenih dokaza, a prevashodno iskaza Miloša Vojnovića, koji je saslušan u svojstvu osumnjičenog na zapisniku o saslušanju pred MUP-om Srbije, policijske uprave za grad Beograd od 17. jula 2013, kao i na zapisnicima koji je dao kao osumnjičeni pred tužilaštvom za organizovani kriminal od 18. i 24. jula 2013. godine, proizilazi osnovana sumnja u pravcu izvršenja krivičnog djela, a kako se to navodi u naredbi o sprovođenju istrage od 18. 07. 2013. zbog osnovane sumnje da su Slobodan Šaranović i Ratko Koljenšić izvršili teško ubistvo”, piše u obrazloženju rješenja.

Branioci okrivljenih, advokati Nikola Medojević i Zoran Piperović, smatraju da je  rješenje skandalozno, jer je, kako tvrde,  vijeće  zaobišlo ključnu stvar - da se svoj državljanin neće izručiti ako je krivično djelo djelimično izvršeno na teritoriji zamoljene države.

“U žalbi Apelacionom sud ću navesti da se radi o brutalno nezakonitom aktu koju je donijelo vijeće Višeg suda na štetu crnogorskih državljana. Potpuno su ignorisali zakonske odredbe i razloge da ne budu izručeni... Izručenje Koljenišića je pravno nemoguće u slučaju ako je krivično djelo u cjelini ili djelimično izvršeno na teritoriji Crne Gore. S obzirom na to da se u ovom slučaju u tužilačkim spisima iz Beograda, navodi da je djelo izvršeno i na teritoriji Crne Gore, znači da je mjesto izvršenja i na teritoriji Crne Gore, to apsolutno ukazuje na jedini mogući zaključak da izručenje nije dozvoljeno, odnosno da uslovi za izručenje nisu ispunjeni”, izjavio je “Vijestima”  Medojević. 

I Piperović je kazao da se u rješenju Višeg suda ne pominje da je pred sudijom za istragu, kao najbitniju činjenicu, istakao mjesto izvršenja

I  Piperović je kazao da  se u rješenju Višeg suda ne pominje da je  pred sudijom za istragu, kao najbitniju činjenicu, istakao  mjesto izvršenja.

“Čitajući ovo rješenje vijeća, osjećam se kao da nisam bio kod sudije za istragu Bašovića i kao da nisam davao nikakvu izjavu. Ovo rješenje je skandalozno, jer ometa utvrđivanje istine.  Umjesto da se iz Srbije pošalje optužnica i da se u Višem sudu u Podgorici zakaže suđenje, sud donosi rješenje, a da pri tom ne navodi nijednu odlučujuću činjenicu. Najvažnije u ovom predmetu je gdje je mjesto izvršenja krivičnog djela, jer u članu 8. Ugovora između Crne Gore i Srbije piše da država molilja (Crna Gora) neće izručiti svoga državljanina ako je krivično djelo izvršeno na njenoj teritoriji. Čak je i srbijanski tužilac u naredbi za sprovođenje istrage naveo da je Slobodan Šaranović izvršio krivično djelo na teritoriji Crne Gore ”, kazao je  Piperović.

Ukinuta odluka da se Delibašić izruči Srbiji                Vijeće Apelacionog suda, kojim je predsjedavala sutkinja Radmila Mijušković, uvažilo je žalbu advokata i ukinulo rješenje podgoričkog Višeg suda, koje je donijelo odluku da Miloš B. Delibašić, bude izručen Srbiji zbog sumnje da je  29. aprila 2013. godine ubio Nikolu Bojovića u Beogradu. Predmet je vraćen na ponovno odlučivanje.

“Prvostepeni Viši sud je u obrazloženju rješenja naveo da je utvrdio da krivična djela koja se okrivljenom Delibašiću stavljaju na teret, nijesu izvršena na teritoriji Crne Gore. Ovakvi razlozi su nejasni i nerazumljivi imajući u vidu da se opis radnji naveden u naredbi za sprovođenje istrage tužilaštva u Beogradu, za koje postoji osnovana sumnja da je Delibašić preduzeo i na teritoriji Crne Gore. Dakle, imajući u vidu ovakav činjenični opis, a posebno u dijelu gdje se navodi da je Delibašić na teritoriji Srbije i Crne Gore kao organizator, organizovao kriminalnu grupu, nije jasno i nema razloga o odlučnoj činjenici, da li je ovaj okrivljeni krivično djelo za koje se traži izdavanje, izvršio na teritoriji Crne Gore. Ovo je odlučna činjenica, jer u ugovoru između Crne Gore i Srbije su propisani uslovi za izručenje po zamolnici države molilje, u konkretnom slučaju države Srbije, gdje se između ostalih uslova predviđa i da se neće odobriti izručenje lica ako je djelo zbog kojeg se traži izručenje, izvršeno na teritoriji zamoljene države”, piše u odluci.

Galerija

Preporučujemo za Vas