Nikome ništa

Konjević ne dira Stojanovića koji mu je radio iza leđa

Ministar saopštio da je kontrola utvrdila kako je Veljović u kampu SAJ-a davao instrukcije za izbore
0 komentar(a)
Ažurirano: 12.12.2013. 07:46h

Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, neće predložiti Vladi smjenu prvog čovjeka policije Slavka Stojanovića, uprkos tome što je ovaj mimo procedure dao saglasnost za skup koji je, njemu iza leđa, Veselin Veljović organizovao u policijskom kampu Zlatica.

Konjević je rekao da neće podnijeti ni krivičnu prijavu protiv savjetnika šefa države zbog toga što je objekat policije iskoristio u političke svrhe, tražeći od policajca i službenike te institucije da pred izbore agituju za DPS.

Objašnjavajući zašto neće tražiti smjenu Stojanovića, rekao je da on nije čovjek koji brzopleto donosi odluke, iako je nalaz Unutrašnje kontrole o tajnom skupu čekao duže od mjesec dana.

"Povjerenje se mukotrpno gradi, a vrlo lako gubi tako da vjerujem da ćemo i gospodin Stojanović i ja iz ove saradnje koju smo imali i ovog događaja, svako za sebe izvući zaključke".

Veselin Veljović

Na pitanje da li će podnijeti krivičnu prijavu protiv Veljovića, odgovorio je da je praksa da se time bavi Unutrašnja kontrola i da on vjeruje da će to i ovoga puta uraditi.

Rekao je da vjeruje da će svi pripadnici policije izvući zaključke - koliko je važno da svakim svojim potezom, odlukom ili prisustvom nekom skupu, čuvaju ugled službe.

Nakon svega, izvjesno je da će ceh platiti jedino komandant Specijalne antiterorističke jedinice Mladen Marković, koga čeka disciplinski postupak zbog činjenice da je 9. novembra otvorio vrata kampa i unutra pustio sve Veljovićeve goste bez legitimisanja.

Ministar policije objasnio je da niko od policajaca koji su prisustvovali skupu neće odgovarati, jer je utvrđeno da su bili pozvani od strane savjetnika Veljovića i nijesu unaprijed mogli znati da će taj povod, po izjavama nekih učesnika, biti iskorišćen za političku priču o izborima

“Pominjao je potrebu da se bude u toku sa njima i da se nada da će biti uspješni, odnosno da se zavičaj ne smije zaboraviti i ne smije dozvoliti da druge partije dođu na vlast u Mojkovcu... Time je njegova odgovornost veća, jer kao savjetnik predsjednika nije imao pravo da pripadnicima policije nameće temu izbora u službenim prostorijama MUP-a”, saopštio je Konjević na konferenciji za novinare, na koju je stigao sa 20-ak minuta kašnjenja.

Dodao je da je Unutrašnja kontrola konstatovala da nijesu tačni navodi Veljovića - da ga je bilo ko, a pogotovo Savjet za NATO ovlastio da sa pripadnicima službe razgovara na temu atlantskih integracionih procesa.

Rekao je i da je nalaz Unutrašnje kontrole predao predsjedniku države Filipu Vujanoviću, sa naznakom da je postupanje Veljovića nanijelo štetu ugledu MUP-a.

TV Vijesti, Svetlana Đokić

Ministar policije objasnio je da niko od policajaca koji su prisustvovali skupu neće odgovarati, jer je utvrđeno da su bili pozvani od strane savjetnika Veljovića i nijesu unaprijed mogli znati da će taj povod, po izjavama nekih učesnika, biti iskorišćen za političku priču o izborima.

"Unutrašnja kontrola je našla da u tim okolnostima, imajući u vidu zakonske propise, nema osnova za pokretanje njihove disciplinske odgovornosti. Unutrašnja kontrola je sugerisala direktoru policije da svima izrekne pisanu opomenu da ubuduće ne mogu prisustvovati bilo kakvom sastanku, predavanju ili slično, a da za to nijesu dobili saglasnost strarješina i pisani poziv sa temom skupa ili predavanja”, kazao je Konjević.

Kontrola je konstatovala da su skupu prisustvovala 44 službenika i da svi imaju veze sa Mojkovcem.

"Nesporno je da svi pripadnici imaju određenu vrstu veze sa Mojkovcem, da li rođenjem, životom, službom ili na bilo koji drugi način. Prema nalazu, za razliku od navoda koje je savjetnik predsjednika države saopštio - da se radilo o rukovodećim kadrovima UP i da je u tom smislu predavanje o NATO-u trebalo da ima svoju svrhu, naprotiv, po nalazu UK se konstatuje da nije poštovan taj princip, nego da je mnogo veća vjerovatnoća da je osnovni princip kojim se rukovodilo da to budu ljudi koji imaju određenu vrstu prethodno objašenjene veze sa Mojkovcem", kazao je Konjević.

Njihova identifikacija, krenula je preko fotografija objavljenih u “Vijestima”, jer je Veljović odbio inspektorima da preda spisak učesnika.

"UK je imala otežanu poziciju da identifikuje broj lica koji su prisustvali tom predavanju. Prema onom što je uspjela da uradi, jeste da je ona identifikovala i uzela izjave od 44 lica koja su prisustvovala nesporno tom događaju... To su između ostalog propusti komandanta SAJ-a - što se nije vodila evidencija ulaska u sjedište elitne specijalne antiterorističke jedinice. Imajući u vidu, da savjetnik predsjednika države nije želio da dodatno sarađuje sa Unutrašnjom kontrolom, imajući u vidu da je on direktno, po njegovoj procjeni pozivao odabrane, nije želio da da taj spisak. Unutrašnjoj kontroli je izjavio da, ukoliko bude neko sankcionisan, da on želi da preuzme tu vrstu odgovornosti”, kazao je Konjević.

Markoviću prijeti otkaz ili novčana kazna

Konjević je rekao da je Unutrašnja kontrola našla da u postupanjima komandanta SAJ-a Markovića, u susret tom događaju kao i tokom događaja, postoji teža povreda službene dužnosti iz Zakona o unutrašnjim poslovima, zbog čega će protiv njega pokrenuti disciplinski postupak.

Konjević se pozvao na član Zakona, koji kao težu povredu službene dužnosti označava i “svaku radnju, odnosno propuštanje radnje kojom se onemogućava, ometa ili otežava izvršavanje službenih zadataka”.

Mladen Marković

“Unutrašnja kontrola je predložila direktoru policije, čije je to zakonsko ovlašćenje, da preispita profesionalnu odgovornost komandanta SAJ-a povodom predmetnog događaja. Moje očekivanje je da će direktor policije uvažiti preporuku Unutrašnje kontrole”, kazao je Konjević.

Markoviću će, shodno Zakonu, privremeno biti ograničeno vršenje dužnosti zbog pokretanja disciplinskog postupka zbog teže povrede službene dužnosti.

Za teže povrede službene dužnosti može se izreći novčana kazna u iznosu od 30 odsto mjesečne zarade za period od jednog do šest mjeseci, nemogućnost sticanja zvanja u trajanju od dvije do četiri godine, kao i prestanak radnog odnosa.

Kazniće i mupovce koji su bili na skupu

Konjević je objasnio da je skupu prisustvovalo i nekoliko rukovodećih službenika u administraciji MUP-a, protiv kojih će takođe biti pokrenuti disciplinski postupci.

On je objasnio da ti službenici nemaju u svom opisu posla bilo kakvu obavezu da prisustvuju predavanjima o procesu NATO integracija i da će odgovarati jer su narušili ugled službeničkog sastava Ministarstva.

“Želim da napomenem i poručim pripadnicima MUP-a da je njihov zakonit rad ključan preduslov na našem putu integracija, a svako njihovo postupanje u službi i van službe utiče na ugled koji Ministarstvo stvara i gradi, kako bi povjerenje javnosti i građana kojima služimo bilo na visokom nivou”, rekao je ministar policije.

“Dugo smo razgovarali”

Konjević je rekao da mu je Stojanović objasnio zašto ga nije upoznao sa sastankom prije održavanja, ali novinarima nije saopštio koje je bilo obrazloženje prvog čovjeka policije.

Ministar je rekao da je Stojanović od prvog dana znao za sastanak i da je dao Veljoviću usmenu saglasnost za okupljanje u sjedištu elitnih policijskih jedinica.

Konjević nije objasnio na šta se Stojanović pozvao kada je objašnjavao tu situaciju i po kom osnovu je civilu Veljoviću omogućeno da dolazi u objekat policije.

“Stojanović nije znao da će skup biti iskorišćen za određenu vrstu političkog aktivizma... Stojanović je kontroli rekao da je usmenim putem bio obaviješten i da je dao usmenu saglasnost za održavanje predavanja... Dugo smo razgovarali na tu temu i mislim da smo postigli zajedničko razumijevanje i o tom događaju i praksi koja će u narednom periodu biti prisutna”, kazao je Konjević.

Galerija