Bez penala

Je li računar dovoljan za osuđujuću presudu?

Sutkinja Valentina Pavličić, prokomentarisala je da je u tom djelu od optužnice trebalo odustati još prije tri godine
65 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 26.11.2013. 21:03h

 Zamjenica specijalnog tužioca Mira Samardžić, juče je u završnoj riječi odustala od gonjenja Džemala Babačića zbog krivičnog djela - lažni bilans u produženom trajanju, kao i protiv Milana Perića zbog optužbi za zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju u pomaganju.

Sutkinja Valentina Pavličić, prokomentarisala je da je u tom djelu od optužnice trebalo odustati još prije tri godine.

Cijeneći rezultate provedenog dokaznog postupka, tužiteljka je izmijenila prvu tačku optužnice, navodeći da je Babačić, kao osnivač i izvršni direktor kompanije “Džemo”, oštetio državni budžet, jer je izbjegavao da plati porez na dodatnu vrijednost i porez na dobit privrednog društva, u ukupnom iznosu od preko milion eura.

Prema navodima optužnice, Babačić je od januara 2004. do juna 2008. godine, prikrio podatke o prihodu kako bi izbjegao da plati porez. U poslovnim knjigama nije prikazao sav prihod, već je to evidentirao u računarima svoje firme, čime je izbjegao da plati PDV i porez na dobit. 

Cijeneći rezultate provedenog dokaznog postupka, tužiteljka je izmijenila prvu tačku optužnice, navodeći da je Babačić, kao osnivač i izvršni direktor kompanije “Džemo”, oštetio državni budžet

Samardžićeva je potom navela da smatra da je optužnica dokazana i činjenično i pravno.

“Iz nalaza i mišljenja vještaka finansijske struke, kao i iz dopune, proizilazi da način vođenja knjigovodstva u DOO “Džemo” nije vršen u skladu sa važećim propisima, jer nije knjigovodstvu dostavljao promet koji je ostvario o dnevnim pazarima. Promet je selektivno knjižen na iznos od 1,9 miliona eura, te u knjigama nije prikazao oporezivi promet od 6.114.000 eura, a što je bio dužan, po zakonu o PDV-u.

Od Babačića je policija oduzela njegove računare u kojima je evidentiran stvarni promet u periodu od 01. januara 2004. do 04. juna 2008. Ova evidencija u računaru, prema nalazu vještaka, valjana je evidencija za utvrđivanje prometa roba i usluga, i nije ga prikazao u svojim poslovnim knjigama. Prema nalazu vještaka, izbjegao je da plati 891.00 eura na ime PDV-a i 126.000 eura poreza na dobit. Predlažem sudu da ga oglasi krivim, te da sud obaveže okrivljenog da plati poreze”, kazala je tužiteljka u završnoj riječi.

Branioci okrivljenog advokati Marina Damjanović i Milonja Raičević, kazali su da nema dokaza da je Babačić izvršio utaju poreza i predložili da ga sud oslobodi.

“Nema dokaza da je izvršio to krivično djelo, niti bilo koje drugo. Tužilac zasniva optužnicu na podacima koji se nalaze u računaru koji je oduzet od Babačića. Ovi podaci ne mogu predstavljati dokaz o krivici, jer se oni ne odnose na promet robe. Krivica se ne može zasnivati ni na nalazu vještaka, zato što su vještaci ostali nejasni i kontradiktorni, imajući u vidu njihovo izjašnjenje na pretresu i ono što su naveli u nalazu”, kazala je advokatica Damjanović.

Ona je objasnila koje su kontradiktornosti u nalazima vještaka.

“Evidencija u računaru koji je oduzet od Babačića je interna dokumentacija. Sa stanovišta računovodstvene struke, kazali su vještaci finansijske struke na suđenju, da je to validna dokumentacija, dok su u dopuni nalaza između ostalog naveli, da se pomoćne evidencije smatraju poslovnim knjigama.

Proizilazi jasan zaključak da evidencija u računaru, ni u računovodstvenom, ni u poslovnom, ne predstavljaju vjerodostojne isprave o ostvarenom prometu roba. Vještaci su 07. novembra 2013. na glavnom pretresu rekli da su ono što je registrovano u oduzetim računarima, uzeli kao da je ostvaren promet, jer postoje tabele sa nazivima artikala, po danima, cijenama, te šiframa, i ukupan zbir ostvarenog prometa, sa svim evidencijama o manjku i višku.

Ovakva tvrdnja je paušalna i data je po subjektivnom osjećaju. Nalaz vještaka je prosti zbir paušalnih podataka da se radi o prometu robe, pa stoga ne mogu predstavljati osnovicu za obračun PDV-a. Prodavnice 'Džemo 1' i 'Džemo 2' stalno su kontrolisane od inspekcije i u ovom periodu nijesu našli nijedan račun koji nije bio proknjižen, niti su utvrdili da postoji nijedan komad robe bez porijekla. Zbog toga je prosto nemoguće da je ostvario ovoliki promet od 6,1 milion eura, kako su našli vještaci. Predlažem sudu da Babačića oslobodi od optužbe”, zaključila je Damjanović.

Babačić je u završnoj riječi kazao da nije kriv i da su njegovi branioci sve rekli.

Presuda će biti objavljena 17. decembra u Višem sudu u Podgorici.

Galerija

Preporučujemo za Vas