UMJESTO IZA REŠETAKA, U TOPLINI DOMA SVOG

Kućna robija za 182 osuđenika

“Ukoliko osuđeni jednom u trajanju preko šest časova ili dva puta u trajanju do šest časova samovoljno napusti prostorije u kojima stanuje, sud će odrediti da ostatak kazne zatvora izdrži u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija”
207 pregleda 6 komentar(a)
kućni zatvor, Foto: Shutterstock.com
kućni zatvor, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 30.07.2018. 19:12h

Četrnaest osoba kaznu zatvora izdržalo je u prostorijama u kojima inače stanuju, a trenutno na taj način robija još 41 osuđenik.

Ti podaci “Vijestima” su saopšteni iz Ministarstva pravde.

Iz institucije kojom rukovodi ministar i potpredsjednik Vlade Zoran Pažin, objašnjeno je da je izvršenje kazne izdržavanja zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje započeto u decembru prošle godine.

“Oprema je nabavljena, instalirana i testirana, sprovedene obuke službenika koji trebaju da prate izvršenje ove kazne. Ministarstvo pravde je jedan dio opreme obezbijedilo iz budžeta, a jedan dio opreme je obezbijeđen uz podršku Ambasade SAD”, piše u odgovorima koje potpisuje Đina Popović.

Navodi se da je obezbijeđeno 87 radio frekventnih (RF) narukvica, 87 stacionarnih jedinica za nadzor, jedna jedinica za praćenje stanja (nivoa) alkohola, kao i usluge komunikacionih linkova.

“Pravosnažnu sudsku odluku, kojom se određuje da se kazna zatvora izvršava u prostorijama u kojima osuđeni stanuje, sud koji je donio odluku dostavlja Ministarstvu pravde koje je nadležno za izvršenje ove kazne. Ministarstvu pravde je dostavljeno 182 pravosnažnih presuda. Od toga do sada je kaznu završilo 14 lica. Trenutno izvršava kaznu 41 lice”, saopšteno je iz Ministarstva pravde.

Dodaje se da su uglavnom do sada dostavljene pravosnažne presude osnovnih sudova iz Podgorice, Rožaja, Ulcinja, Berana, Bara, Kotora, Nikšića, Bijelog Polja.

U Krivičnom zakoniku piše da ako se učiniocu krivičnog djela izrekne kazna zatvora do šest mjeseci, sud može istovremeno odrediti da se ona izvršiti u prostorijama u kojima stanuje: “Ukoliko se, s obzirom na ličnost učinioca, njegov raniji život, njegovo držanje poslije učinjenog djela, stepen krivice i druge okolnosti pod kojima je djelo učinio, može očekivati da će se i na taj način ostvariti svrha kažnjavanja”.

Dalje se objašnjava da osuđeni kome je određeno izvršenje kazne zatvora na taj način, ne smije napuštati prostorije u kojima stanuje, osim u slučajevima propisanim zakonom kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija.

“Ukoliko osuđeni jednom u trajanju preko šest časova ili dva puta u trajanju do šest časova samovoljno napusti prostorije u kojima stanuje, sud će odrediti da ostatak kazne zatvora izdrži u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija”, navodi se u KZ-u.

Piše da ne može odrediti takvo izdržavanje kazne osuđenom za krivično djelo protiv braka i porodice koji živi sa oštećenim u istom porodičnom domaćinstvu ili porodičnoj zajednici.

Preporučujemo za Vas