rušenje "crne gore"

Krivična prijava protiv Burića

Iz Ministarstva održivog razvoja tvrde da nemaju ingerencije, niti su mogli spriječiti i sankcionisati rušenje hotela "Crna Gora”, rodbina arhitekte ide na sud
65 pregleda 39 komentar(a)
Ažurirano: 17.08.2013. 19:50h

Dragan Popović, bratanić arhitekte Vujadina Popovića koji je projektovao hotel „Crna Gora”, najavio je da će podnijeti krivičnu prijavu protiv vlasnika firme "Normal company" Žarka Burića zbog rušenja.

Popović je kazao da je razgovarao sa advokatom, ali da će tek naredne sedmice detaljnije pričati o daljim koracima.

Prije toga, kako je kazao, treba da se dogovori sa ostalom rodbinom pokojnog arhitekte, koja živi u Australiji.

Ističući da su mu mnoge arhitekte "rekle da pokrene sudski proces, a oni će da ga podrže", Popović je dodao da je projekat "sam od sebe zaštićen, ali da se u našoj državi, u bilo kakvom pravu, nalaze neke rupe".

"To je objekat koji je u bivšoj Jugoslaviji bio prepoznatljiv. I da nije toga, on (Burić) je meni rekao da neće da dira ništa od postojeće kolonade i toga ... da će to da ostane.... Samo da se dogradi aneks i još je bila priča o balkonima spolja. Ja sam rekao da ako se bilo šta promijeni na autorskom pravu, to autorsko pravo je ugroženo", kazao je Popović.

On je rekao da je sa Burićem razgovarao "oči u oči" u hotelu Podgorica 2011. godine, uoči postavljanja kamena-temeljca za "Crnu Goru".

"Kad sam sa Burićem završio razgovor, kada sam odlazio, on je, kako sam shvatio, dodao:' ja ću ga srušiti'. Mogu slobodno da se suočim... Rekao sam, 'možete vi sve, ali ćete odgovarati', kazao je Popović.

Podržaće ga i mnoge kolege: Popović, Foto: Boris Pejović

Burić juče nije želio da komentariše Popovićevu izjavu.

U razgovoru za "Vijesti", Burić je prije dva dana kazao da nijesu kontaktirali porodicu pokojnog arhitekte Popovića, "jer svaki građevinski objekat ima vijek trajanja... a ako je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture, onda je to drugačije".

"To je objekat koji je u bivšoj Jugoslaviji bio prepoznatljiv. I da nije toga, on (Burić) je meni rekao da neće da dira ništa od postojeće kolonade i toga ... da će to da ostane.... Samo da se dogradi aneks i još je bila priča o balkonima spolja. Ja sam rekao da ako se bilo šta promijeni na autorskom pravu, to autorsko pravo je ugroženo"

Hotel sa najdužom tradicijom u Podgorici, koji je projektovao arhitekta Vujadin Popović, svoja vrata je otvorio davne 1953. godine, a glavni aneks sa gradskom kafanom i salonima na spratu srušen je prošle sedmice.

Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma je juče saopšteno da izvještaj Uprave za inspekcijske poslove potvrđuje da nije postupljeno po građevinskoj dozvoli i tehničkoj dokumentaciji, te očekuju "efikasno preduzimanje svih dodatnih mjera iz nadležnosti inspekcije, uključujući i eventualne prijave organima pravosuđa".

"Takvo postupanje je posebno važno imajući u vidu da je, u ovom slučaju, pored materijalne, izazvana i nematerijalna šteta zbog uništavanja arhitektonskog nasljeđa specifične simboličke vrijednosti. U tom smislu, Ministarstvo je, još u prvom javnom obraćanju, zatražilo da nadležni organi, pored ostalog, obavežu počinioca na obnovu bespravno srušenih segmenata starog hotela", navodi se u saopštenju.

Ministarstvo će, kako je navedeno, do kraja pratiti kompletan proces, "u nastojanju da doprinesemo punom poštovanju zakonom propisanih procedura, bez ikakvih izuzetaka i odstupanja, posebno u slučajevima kada se radi o vrijednoj građevinsko-arhitektonskoj baštini Crne Gore".

Iz resora Branimira Gvozdenovića napominju da su u fazi davanja saglasnosti na planski dokument, izdavanja urbanističko-tehničkih uslova i građevinske dozvole investitoru DOO “Hotel Crna Gora” , pored ostalih zakonom propisanih postupaka, insistirali na očuvanju arhitektonskih i simboličkih vrijednosti hotela “Crna Gora”.

"Građevinska dozvola je izdata u kontekstu projektne potvrde da glavna fasada hotela Crna Gora ka Ulici slobode i ka Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog sa kolonadnim stubovima neće biti ruinirane tokom gradnje novog objekta", navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva navode da su nakon što je pomenuti dio hotela “Crna Gora”, "bez ikakve najave, indikacije ili upozorenja, ipak, srušen," javno ukazali na predmetnu nepravilost i obavijestili inspekciju za građevinarstvo Uprave za inspekcijske poslove.

Uprava je, navode, kao organ nadležan za kontrolu izvođenja radova na terenu, pokrenula postupak inspekcijske kontrole.

"Građevinska dozvola je izdata u kontekstu projektne potvrde da glavna fasada hotela Crna Gora ka Ulici slobode i ka Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog sa kolonadnim stubovima neće biti ruinirane tokom gradnje novog objekta"

"Još jednom naglašavamo da ova institucija nema ingerencije, niti operativne mehanizme, za sprečavanje i sankcionisanje ovakvih događaja. Nakon davanja saglasnosti na planski dokument, izdavanja urbanističko-tehničkih uslova i građevinske dozvole, Ministarstvo nije ovlašćeno za vršenje nadzora radova i provjeru njihove usklađenosti sa dozvolom", navodi se u saopštenju.

Pozitivna o rušenju hotela Crna Gora: Instrukcije i kooperativnost jednog centra moći >>>

Deset dana da revidiraju projekat

Inspekcija za građevinarstvo Uprave za inspekcijske poslove naložila je firmi „Normal kompani“, da u roku od deset dana koriguje i revidira glavni projekat i uskladi ga sa idejnim projektom na osnovu kojeg je dobijena građevinska dozvola. U izvještaju inspekcije se, kako prenosi portal “Analitika”, navodi da se investitoru zabranjuje izvođenje radova na rušenju objekta dok se ne izmijeni planska dokumentacija, kojom je predviđeno zadržavanje južne fasade (prema Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog) i zapadne fasade (prema Ulici slobode), funkcionalne cjeline pet u punoj visini objekta, kao i kolonade stubova kružnog poprečnog presjeka sa krovom terase ispred kafane na južnoj fasadi.

"Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, zapisnika o inspekcijskim kontrolama, kao i mišljenja odgovornog projektanta konstrukcije idejnog i glavnog projekta, utvrđeno je da je došlo do nepredviđenog rušenja usljed nepredviđenih okolnosti, zbog čega je doneseno rješenje o zabrani izvođenja radova na rušenju objekta 14. avgusta.

Rješenjem je investitoru naloženo da izvrši izmjenu glavnog projekta u roku od deset radnih dana i inspektor za građevinarstvo će pratiti izvršenje naloženih mjera", navodi se u izvještaju. Portal prenosi da će inspektor za građevinarstvo izvršiti kontrolu usklađenosti izmjene revidiranog glavnog projekta i idejnog projekta na osnovu koga je izdata građevinska dozvola od nadležnog ministarstva.

U izvještaju se konstatuje da je glavnim projektom predviđeno zadržavanje južne i zapadne fasade, funkcionalne cjeline pet u punoj visini objekta (PV + 1) i kolonade stubova kružnog poprečnog presjeka sa krovom terase ispred kafane na južnoj fasadi. Navodi se da je kontrolom gradilišne dokumentacije utvrđeno da postoji upis u građevinskom dnevniku sa unešenom primjedbom izvođača radova, gdje se navodi da su se „i pored postavljenog bočnog osiguranja za konstruktivne elemente koji se ne ruše, zbog lošeg stanja nosivosti horizontalnih i vertikalnih elemenata desila nepredviđena rušenja istih“.

"Investitor je inspektorima za građevinarstvo dao na uvid mišljenje odgovornog projektanta konstrukcije idejnog i glavnog projekta, prof.dr Mladena Ulićevića, u kojem se navodi da je do gubitka stabilnosti fasadnih zidova došlo iz dva razloga struktura zida bez vertikalnih serklaža i slabim horizontalnim serklažima, uz vrlo niski kvalitet vezivnog maltera, bili su nedovoljni da se suprotstave horizontalnim dejstvima nakon uklanjanja međuspratnih tavanica gornjih etaža, te da je privremeno bočno osiguranje bilo nedovoljno da spriječi prevrtanje zidova ka unutra", piše u izvještaju.

"U mišljenju odgovorni projektant konstrukcije ističe da je neophodno da investitor i izvođač radova urade na odgovarajući bezbjedan način demontiraju stubove kolonade kao cjeline, kao i preostali dio kamene fasade prizemlja i sačuvaju ih od oštećenja, te da ih u pogodnoj fazi izgradnje vrate u prvobitno stanje, koristeći metode konzervatorskih i restauratorskih radova, uz preporuku da je potrebno uraditi novi projekat konstrukcije za ovaj dio objekta", piše u nalazu Građevinske inspekcije.

Galerija