Izložba Milivoja-Miška Babovića u JU Muzeji i galerije Podgorice

Izložba akademskog vajara Milivoja-Miška Babovića biće otvorena večeras u 19 časova u Podgorici
286 pregleda 0 komentar(a)
izložba Milivoje Babović, Foto: JU Muzeji i galerije
izložba Milivoje Babović, Foto: JU Muzeji i galerije
Ažurirano: 06.11.2018. 09:00h

JU Muzeji i galerije Podgorice će večeras, u 19 časova, u izložbenom prostoru Muzeja otvoriti izložbu akademskog vajara Milivoja-Miška Babovića.

Umjetnik će predstaviti izbor radova nastalih tokom 35 godina svojeg stvaralaštva. Izložbu će otvoriti istoričarka umjetnosti Petrica Duletić. Ona je u uvodnom tekstu kataloga između ostalog zapisala:

“Umjetnički rad Milivoja-Miška Babovića proizvod je mentalne projekcije i značajnog imaginativnog kapaciteta gdje je oblik nosilac značenja, a komponente vizuelnog i mentalnog u jednom djelu postale su neodvojive, gdje oblik i misao nastoje da budu u apsolutnom jedinstvu. Akademski vajar koji svojim intenzivnom radom kroz više od trideset godina umjetničkog stvaranja ostvaruje značajan doprinos crnogorskoj likovnoj umjetnosti, daruje nam priliku upoznavanja sa svojim izuzetnim stvaralaštvom u velikom opusu radova koje čine skulpture, crteži, reljefi, objekti i fotografije. Pažljivo gradeći likovni rukopis nastao je opus u kojem je transponovana ideja u kojoj inspirativno polazište ima u realnim formama. Suprotstavljene principe nematerijalnog i materijalnog, njihovo prožimanje i nadopunjavanje, umjetnik pretvara u metafizičke objekte vlastitih skulptura. Skulpture-objekti Miška Babovića očigledni su primjeri ujednačenosti materijala posve različitih svojstava koja, paradoksalno, ovdje djeluju vrlo usaglašeni po formama, boji, teksturi fizičkim svojstvima, porijeklu i načinu nastanka. Stvorio je vlastiti i prepoznatljiv izraz utkan u koncept figurativnog. Potreba za radom u priručnom, nađenom materijalu predstavlja pokušaj pomirenja tradicije i inovacije u stvaranju neke nove sinteze. U novijim reljefima u poliesteru, kamenu i kombinovanim tehnikama, semantičkom jasnoćom obrisa i oblika i preciznošću izvedbe, stvara djela jake meditativne snage koje su jedinstven primjer jedne izuzetne kulture stvaranja; discipline i sabranosti koja uvijek traži neka nova i drugačija rješenja na tragu slutnje nekog iskona i arhetipa. Onoga što je sadržano u dubljim sferama intuitivnog, nadahnuća gdje se sjedinjuje stvarno i nedokučivo. Vještom primjenom sredstava i postupaka Babović je u dugotrajnom i složenom procesu modelovanja predmetne forme utkao vlastitu energiju i otkrivao nova značenja".

Bonus video: