Postupak protiv službenika MUP-a koji je naredio hapšenje aktivista MANS-a

Unutrašnju kontrolu naložio je ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, nakon što su privedeni Vanja Ćalović i Vuk Maraš
264 pregleda 10 komentar(a)
Ažurirano: 07.07.2013. 16:31h

Protiv pomoćnika šefa Odjeljenja za obezbjeđivanje objekata Milan Radusinović biće pokrenut disciplinski postupak jer je naredbom da se pohapse aktivisti Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) ispred Skupštine, zloupotrijebio službena ovlašćenja i položaj i prekoračio ovlašćenja.

To je utvrdila Unutrašnja kontrola Ministarstva unutrašnjih poslova, a koju je naložio ministra Raško Konjević odmah nakon hapšenja aktivista MANS-a 21.juna ove godine koji su prosuli farbu na platou ispred zgrade Skupštine u znak protesta protiv povećanja PDV-a.

U odgovoru koji je MUP dostavio Akciji za ljudska prava, akoja je zahtijevala da se sprovede unutrašnja kontrola povodom tog slučaja, navodi se da je kada su u pitanju drugi policijski službenici koji su faktički izvršili radnju lišenja slobode lica i o tome sačinili službene zabilješke nema odgovornosti.

"Unutrašnja kontrola je ocijenila da nema osnova za utvrđivanje njihove odgovornosti jer su policijska ovlašćenja u predmetnom slučaju primjenivana u uslovima utvrđenim u članu 24 stav 4 tačka 2 Zakona o unutrašnjim poslovima, odnosno po naređenju nadređenog službenika", navodi se u odgovoru koji potpisuje savjetnica ministra za odnose sa medijima Mirjana Bošković. Dodaje se da je Unutrašnja kontrola policije je u svom nalazu konstatovala da se, na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja i dokaza prikupljenih tokom kontrole može nesporno zaključiti da je policijski službenik M.R – pomoćnik rukovodioca Grupe za obezbjeđenje objekata, u konkretnom slučaju, preduzimajući službene mjere i radnje prema aktivnostima NVO MANS, prekoračio policijska ovlašćenja.

Policija privodi Vuka Maraša (Foto: Savo Prelević)

"Na način što je, bez postojanja zakonskog osnova lišio slobode lice V.M. i naložio policijskim službenicima N.V, P.V, O.J. i Ž.B da liše slobode lica V.Ć, I.B, M.B, B.D i J.R, usljed čega postoji osnovana sumnja da je počinio težu povredu službene dužnosti iz člana 83 stav 1 tačka 4 Zakona o državnim službenicima i namještenicima – zloupotreba položaja ili prekoračenje ovlašćenja u službi. Shodno naznačenom, Unutrašnja kontrola je predložila da se izvještaj o izvršenim provjerama, sa spisima predmeta sačinjenim u postupku unutrašnje kontrole, dostavi na dalji postupak rukovodiocu Grupe za obezbjeđenje objekata radi pokretanja disciplinskog postupka protiv imenovanog policijskog službenika", navodi se u dopisu urednici HRA Tei Gorjanc Prelević.

U odgovoru MUP-a na zahtjev HRA se demantuje tvrdnja advokata MANS – advokata Veselina Radulovića da mu odmah po dolasku u zgradu CB Podgorica nije bilo omogućeno ostvarivanje kontakta sa licima lišenim slobode i da je tom prilikom čekao na prijavnici oko sat vremena.

Performans MANS-a ispred Skupštine CG (Foto: Savo Prelević)

"U postupku unutrašnje kontrole je, uvidom u snimke video nadzornih kamera, utvrđeno da je ukupno vrijeme od njegovog dolaska na prijavnicu CB Podgorica do prijema kod R.R - komandira Stanice policije za JRM bilo 24 minuta. Činjenica koju je advokat Radulović naveo u datoj izjavi, da prema licima lišenim slobode, prije njegovog kontakta sa njima, niko od službenika policije nije preduzimao nikakve službene radnje ukazuje da licima lišenim slobode nijesu bila uskraćena zakonom utvrđena prava", navodi se u dopisu Dodaje se da će Izvještaj o izvršenoj kontroli sa spisima predmeta biti "upućen na dalji postupak u cilju pokretanja disciplinskog postupka protiv imenovanog službenika i utvrđivanja njegove disciplinske odgovornosti".

MANS je u otvorenom pismu Konjevića da odmah i bez odlaganja utvrdi ko je konkretno odgovoran za nezakonito postupanje pripadnika Uprave policije u slučaju hapšenja zaposlenih u MANS-u, ili da lično preuzme odgovornost za brutalno kršenje naših osnovnih ljudskih prava.

Galerija