NAKON REVIZIJE

Centar savremene umjetnosti: Ponosni na prekoračenja

U izjašnjenju, koje potpisuje v.d. direktora Milenko Damjanović, objavljeni su komentari i obrazloženja na nalaze DRI, koje su “Vijesti” objavile
52 pregleda 1 komentar(a)
Dvorac Petrovićca, dvorac kralja Nikole, Foto: Csucg.co.me
Dvorac Petrovićca, dvorac kralja Nikole, Foto: Csucg.co.me
Ažurirano: 14.06.2013. 19:42h

Centar savremene umjetnosti (CSU) Crne Gore, izjasnio se na izvještaj Državne revizorske institucije, koja je nakon kontrole donijela negativno mišljenje o radu te ustanove kulture.

U izjašnjenju, koje potpisuje v.d. direktora Milenko Damjanović, objavljeni su komentari i obrazloženja na nalaze DRI, koje su “Vijesti” objavile.

Zakonom o budžetu za 2012. godinu, CSU je dobio nešto preko 519.000 eura. DRI je ustanovila da je potrošeno 40.126,58 eura više od toga, da je pogrešno evidentirano 30.745,98 eura te da je 57.197,80 eura dato na izdatke koji nisu odobreni budžetom, odnosno potrošeno nenamjenski.

"Centar je po svim zaključenim ugovorima sa Ministarstvom kulture dostavio izvještaje i dokaze o namjenskom korišćenju sredstava. Naglašavamo da je Ministarstvo kulture prihvatilo izvještaje Centra savremene umjetnosti Crne Gore. O načinu utroška sredstava blagovremeno smo upoznali Ministarstvo kulture i Ministarstvo finansija.

Sredstva iz budžeta odobrena za sufinansiranje projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa u kulturi koriste se, bez obaveze vraćanja, pod uslovima utvrđenim ugovorom o sufinansiranju. Nadzor nad izvršavanjem obaveza iz ugovora o sufinansiranju projekata vrši Ministarstvo kulture", piše u izjašnjenju CSU.

"Tačni su navodi da je Centru, za ugovorene usluge, uplaćeno 52.000 eura a da smo utrošili 109.471 euro. Smatramo da smo uradili dobru stvar što smo za realizaciju programa utrošili 200 odsto više od sredstava planiranih budžetom. Sredstva su obezbijeđena iz sopstvenih prihoda i namjenskih sredstava iz Ministarstva kulture na osnovu zaključenih ugovora.

DRI se negativno izrazila i na činjenicu da je polovina budžeta za 2012. isplaćena preko blagajne – 255.745,64 eura.

"Centar je preko blagajne isplaćivao autorske honorare na zahtjev autora što je u skladu sa zakonskim propisima. Naravno, uplaćeni su svi porezi i doprinosi državi. Preko blagajne smo isplatili i otpremnine radnicima Centra koji su čitav radni vijek proveli u kulturi na njihov zahtjev. Ostale gotovinske isplate su bile neophodne u cilju kontinuiranog poslovanja", tvrde u CSU.

Na mišljenje u DRI da v.d. direktora Damjanović i v.d. umjetničke direktorice Ljiljana Karadžić nisu imenovani u skladu sa Zakonom o kulturi - odnosno bez raspisivanja javnog konkursa, Centar se izjašnjava da umjetničkog i poslovnog direktora “imenuje” i razrješava Vlada na predlog Ministarstva kulture, a da se “biraju” putem konkursa.

Javne nabavke su još jedna problematična stavka u radu ove institucije prema nalazima DRI

Čaopis za vizuelne umjetnosti “Art Centrala” koji izdaje CSU je prema DRI osnovan protivno pravilima, jer je direktor imenovao urednika i članove redakcije a ne Savjet.

"Usvajanjem programa rada od strane organa upravljanja u kom stoji da će Centar izdavati ovu stručnu publikaciju, direktor je samo izvršio odluku i programsku obavezu organa upravljanja", izjasnio se na to CSU.

U Izvještaju DRI se navodi i da je slika “Veliki general” Uroša Toškovića otkupljena odlukom direktora a ne Savjeta kako propisuju pravila za 2 000 eura i da se ne nalazi na popisu eksponata, te da je u prostorijama Ministarstva kulture, za što nije postojao dokaz za revers.

Centar je odgovorio da je “slika upisana u knjigu ulaska eksponata, ali da se greškom nije našla u Izvještaju o popisu”.

Na primjedbu DRI da su eksponati u Centru popisani i opisani ali da nedostaje njihova vrijednosna procjena, Centar je odgovorio da je najveći broj eksponata koji se nalaze u fondu Centra poklon nesvrstanih zemalja, a prilikom preuzimanja nije upisana njihova vrijednost, te da u fondu Centra ima eksponata neprocjenjive vrijednosti”.

Kadrovski propusti i funkcije

Javne nabavke su još jedna problematična stavka u radu ove institucije prema nalazima DRI. Centar nije poštovao zakon i potrošio je umjesto limitom propisanih 6.603,73 - cijelih 69.521,46 eura.

Dodatni problem je što smo, početkom 2012. godine, ostali bez diplomiranog pravnika, a koji je prije toga duže vrijeme bio na bolovanju

"Stupanjem na snagu Zakona o javnim nabavkama 01.01. 2012. godine, bili smo suočeni sa situacijom donošenja plana javnih nabavki koji nije bio obaveza naše ustanove na osnovu prethodnog zakona.

Ako tome dodamo da je službenik za javne nabavke, ekonomista sa malim radnim stažom, bio na obuci tek u novembru 2012. godine i da nije imao iskustvo sprovođenja postupaka javnih nabavki, dobijamo odgovor za propuste u sprovođenju Zakona o javnim nabavkama.

Smatramo, kako smo istakli, da se radi o propustu, a ne prekršaju, jer nijesmo imali namjeru da izbjegavamo primjenu zakonom propisanog postupka javne nabavke", objasnio je Centar. Što se tiče slučaja službenika koji obavlja nekoliko funkcija, pa je u isto vrijeme i nalogodavac, izvršilac i kontrolor, CSU kaže da su ti navodi tačni.

"To je samo iz razloga što je jedini diplomirani ekonomista u ustanovi. Vama je poznato da se, bez saglasnosti Ministarstva kulture i Ministarstva finansija, ne mogu primati novi radnici.

Dodatni problem je što smo, početkom 2012. godine, ostali bez diplomiranog pravnika, a koji je prije toga duže vrijeme bio na bolovanju, a nemamo mogućnosti da popunimo mjesto šefa službe za pravne poslove", odgovorio je CSU.