REVIZIJA

Negativno mišljenje DRI o poslovanju Centra savremene umjetnosti

CSU nije poštovao zakon i na javne nabavke potrošio je umjesto limitom propisanih 6.603,73, 69.521,46 eura
66 pregleda 5 komentar(a)
Dvorac Petrovićca, dvorac kralja Nikole, Foto: Csucg.co.me
Dvorac Petrovićca, dvorac kralja Nikole, Foto: Csucg.co.me
Ažurirano: 11.06.2013. 12:06h

Državna revizorska instirucija (DRI) ustanovila je brojne nepravilnosti u poslovanju Centra savremene umjetnosti tokom 2012, i dala negativno mišljenje o tome, a svoj izvještaj dotaviće tužilaštvu kako bi se utvrdilo jesu li počinjena krivična djela.

Propis Državnog trezora da se samo male sume novca isplaćuju gotovinom nije važio za Centar savremene umjetnosti

Sa izvještajem će biti upoznati i ministarstva kulture i finansija, kao i Uprava za javne nabavke.

Zakonom o Budžetu za 2012 godinu, CSU je dobio nešto preko 519.000 eura. DRI je ustanovila da je potrošeno 40.126,58 eura više od toga, da je pogrešno evidentirano 30.745,98 eura te da je 57.197,80 eura dato na izdatke koji nisu odobreni budžetom, odnosno potrošeno nenamjenski.

Gotovo polovina Budžeta Centra je potrošena preko blagajne – cijelih 255.745,64 eura je isplaćeno u kešu - od čega je 107.841 potrošeno na autorske honorare. Preko blagajne su isplaćivani izdaci za otpremnine, ostala lična primanja, materijal, telefonske usluge, ugovorene usluge i izdaci za opremu...

Propis Državnog trezora da se samo male sume novca isplaćuju gotovinom nije važio za Centar savremene umjetnosti.

Nije poštovan zakon

Javne nabavke su još jedna problematična stavka u radu ove institucije - CSU nije poštovao zakon i potrošio je umjesto limitom propisanih 6.603,73, više od 100 odsto - cijelih 69.521,46 eura - zaključila je DRI.

DRI je tokom kontrole otkrila da Centar uplaćuje novac preko računa kod poslovne banke a da za to nema pisano odobrenje Ministarstva finansija

Ta institucija nije imala plan javnih nabavki a sve nabavke roba i usluga odradili su metodom neposrednog sporazuma. Revizori su otkrili da je Centar prilikom nabavke usluga štampe u toku godine dijelio predmet javne nabavke i na taj način je izbjegao raspisivanje tendera. Ovakvo kršenje Zakona revizori su klasifikovali kao prekršaj.

Revizori su otkrili i da je su izvještaji o platama i doprinosima Centra kojim rukovodi v.d. Milenko Damjanović pogrešno prikazani “i to u materijalno značajnoj mjeri”.

I samo imenovanje Damjanovića za mjesto v.d. direktora je sporno, prema izvještaju DRI - izvršeno je bez raspisivanja javnog konkursa, što je i slučaj i sa imenovanjem v.d. umjetničkog direktora - tu funkciju obavlja istoričarka umjetnosti Ljiljana Karadžić.

Damjanović je donio odluku o osnivanju časopisa za savremenu umjetnost “Art centrala”, imenovao glavnog i izvršnog drektora kao i članove redakcije - iako je prema pravilniku za to zadužen Savjet CSU. On je odlučio i da se otkupi slika „Veliki general“, slikara Uroša Toškovića za 2.000 eura, a takve odluke može donijeti samo Savjet.

Toškovićev rad je sporan i u segmentu popisa eksponata – iako je otkupljeno neregularno, nema ga na popisu djela kojim je obogaćen postojeći fond u toj godini, niti na spisku eksponata. Kasnije je Ministarstvo kulture potvrdilo da je slika u njihovim prostorijama, iako djelo nije zavedeno ni kao pozajmica u spisima Centra.

Centar savremene umjetnosti će za pola godine morati da obavijesti DRI da li su postupili po preporukama da isprave nepravilnosti

Prilikom kontrole spiskova muzejskog fonda, otkriveno je da su eksponati popisani ali da ne postoji procijena njihove vrijednosti – na spisku je umjetničko djelo opisano ali ne postoji novčana vrijednost.

DRI je tokom kontrole otkrila da Centar uplaćuje novac preko računa kod poslovne banke a da za to nema pisano odobrenje Ministarstva finansija, tako da ti računi ne nose oznaku „državni“ i nijesu uključeni u konsolidovani račun Trezora.

Revizori su otkrili da Centar nije plaćao izdatke preko standardnih formulara “zahtjeva za plaćanje” zbog čega nije moguće uraditi kvalitetnu kontrolu.

Centar savremene umjetnosti će za pola godine morati da obavijesti DRI da li su postupili po preporukama da isprave nepravilnosti.

Jedan za sve

DRI je ustanovila još jednu nepravilnost - službenik za javne nabavke, rukovodilac Službe za agencijske poslove, Imenovano lice zaduženo za uspostavljanje, sprovođenje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrola i lice koje potpisuje Finansijske izvještaje – je jedna osoba.

Prema opisu radnih mjesta, on sebi izdaje naređenja, evidentira, ovlašćuje se i kontroliše.