Potpisan sporazum

Predstavnici NVO pratiće postupanje policije nad privedenim osobama

Jedan od ciljeva sporazuma je unapređenje zaštite od mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja pojedinaca
1 komentar(a)
sporazum, Foto: Zoran Đurić
sporazum, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 27.03.2019. 21:32h

Predstavnici Ministarstva unutrašnjuh poslova, Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT) i nevladine organizacije Građanska alijansa (GA), potpisali su juče Sporazum o saradnji o nadgledanju poštovanja ljudskih prava nad osobama zadržanim u policiji.

Jedan od ciljeva sporazuma je unapređenje zaštite od mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.

Sporazum su potpisali ministar Raško Konjević, zamjenik VDT-a Veselin Vučković i predsjednik GA Boris Raonić, a prisustvovao je i direktor Uprave policije Slavko Stojanović.

“Uprava policije će u potpunosti biti spremna za primjenu sporazuma. Modalitete saradnje i sprovođenje odredbi sporazuma smo već dogovorili sa GA. Na taj način želimo da pojačamo povjerenje javnosti prvenstveno u zakonitost rada policijskih službenika, da javnosti pošaljemo što jasniju poruku u cilju što veće transparentnosti postupanja policijskih službenika”, kazao je Stojanović.

Prema potpisanom sporazumu, monitori GA moći će da posjećuju područne jedinice u kojima su zadržane privedene osobe, a biće im omogućen i uvid u svu policijsku dokumentaciju u vezi vremena privođenja i zadržavanja i drugih podataka o zadržanom licu, uključujući i mogućnost komunikacije sa tom osobom.

Predviđeno je da se razgovor monitora sa zadržanom osobom može odnositi isključivo na okolnosti lišavanja slobode, odnosno u vezi sa njegovim pravima shodno članu 29 Ustava Crne Gore, članovima tri i pet Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i shodno Zakoniku o krivičnom postupku.

Konjević je kazao da je saradnja važna s aspekta pomoći u radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

“Obezbijedili smo sve Ustavne i zakonske kao i obaveze koje proističu iz Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i sloboda“, rekao je Konjević

Sporazum važi šest mjeseci, s tim što vremenski period monitoringa može biti nastavljen i nakon isteka tog roka. Raonić je istakao da su državne institucije inicirale potpisivanje pomenutog Sporazuma.

“Ovo je još jedan korak unapređenja ljudskih prava u Crnoj Gori. Građani se mogu javiti Građanskoj alijansi za bilo kakav problem ove vrste, a mi ćemo naći način da se ti problemi naprosto više ne dešavaju”, kazao je Raonić.

Vučković je naveo da će sporazum pomoći u stvaranju transparentnije i objektivnije slike o radu državnih organa, kao i o stanju i stepenu zaštite prava i sloboda prije krivičnog postupka. Dodao je i da je NVO Građanska alijansa potpisivanjem sporazuma stvorila kopču između državnih institucija i javnosti.